Energeticky úsporná budova institutu RAL

Energeticky úsporná budova institutu RAL

(25. 1. 2019) Skleněné lamely Schüco ALB se otáčejí za sluncem - poskytují stín a zabraňují přehřívání kanceláří

   
 
 
 
 

Energeticky úsporná budova institutu RAL

Fasáda nového sídla institutu RAL v Bonnu nenechá nikoho na pochybách, kdo je klientem a uživatelem této budovy. Celkem 428 velkoformátových skleněných lamel Schüco ALB poháněných  solární energií poskytuje stín a zároveň chrání před přehříváním téměř všechny kanceláře i zasedací místnosti. Budova vyniká originálním řešením skleněných, sítotiskem obarvených lamel v téměř nekonečné stupnici barevných odstínů RAL, která je již více než 90 let neodmyslitelně spjata s tímto Německým institutem pro zajišťování kvality a certifikaci. 

Reprezentativní, bezbariérové a neuvěřitelně energeticky úsporné kancelářské a skladové prostory institutu RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung (Německý institut pro zajišťování kvality a certifikaci) – a její dceřiné společnosti RAL gGmbH leží v obchodní zóně Am Mühlenbach v Bonnu. U příležitosti svého návratu do rodného Bonnu si tento zavedený institut s dlouhou tradicí přál vybudovat nové sídlo, které by ztělesňovalo jeho hodnoty. Realizace projektu byla úspěšně dokončena v roce 2017. „Funkčnost, kvalita života, identita na té nejvyšší technické a udržitelné úrovni díky nejmodernějším prvkům a technologiím používaným v každodenním provozu, s kvalitními výrobky a službami certifikovanými institutem RAL.“ Svou vnější podobou měla stavba ještě překonat tyto „vnitřní hodnoty“ a stát se prvotřídní a atraktivní budovou, která jasně odkazuje na základní odbornost institutu RAL a sama o sobě představuje nápaditý solitér.

Zaoblená stavba mezi pravoúhlými budovami
Západní stranu nového technologického parku „Am Mühlenbach“ zastavěnou budovami funkčních, přísně pravoúhlých tvarů se rozhodlo ozvláštnit Architektonické studio Frank Piotrowski a navrhlo lehce zaoblený objekt. Projekt se inspiroval přilehlým územím rozsáhlé údolní nivy, podle které se obchodní zóna Mühlenbach jmenuje. Napětí mezi pravoúhlými a oblými formami umožnilo realizovat v novostavbě neobvyklé dispozice místností v rámci vymezeného prostoru.

Část stavby v ulici Sankt Augustiner Straße, která čelí nejnáročnějšímu provozu a z důvodu své orientace na sever se také nejobtížněji zařizuje, má přísně pravoúhlý tvar. Nachází se zde nezbytné podzemní parkoviště, hlavní skladové prostory a moderně technologicky vybavené barevné laboratoře v přízemí a také kancelářské atrium v prvním patře. V rámci tohoto uspořádání lze snadno a nerušeně provádět naskladňování i vyskladňování materiálu. Fasáda skladu nemá okna a může tak sloužit i jako reklamní plocha – nachází se na ní bílé podsvícené logo, díky kterému je nové sídlo institutu RAL snadno identifikovatelné podle známého designu.

Hloubka budovy umožnila rozčlenit první patro do tří kancelářských částí soustředěných kolem atria v centrální části. Spojující chodby disponují osvětlením, které umocňují další vizuální prvky. Přístup do kanceláří vedení je možný odděleně pomocí schodiště.

Přísně pravoúhlá hmota stavby orientovaná do ulice Sankt Augustiner Straße kontrastuje s jemně zaobleným tvarem na západní straně. V podzemí je skryto technické zázemí budovy a archivy. V přízemí se nacházejí veřejné zasedací prostory s výhledem na zelenou planinu Mühlenbach. První patro rozčleněné do dvou částí je pak celé vyhrazeno pro kancelářské využití. Na spojnici obou křídel budovy projektanti umístili centrální vstup s recepcí a také přístup k jedinému schodišti pro celou budovu.

Solárně poháněné skleněné lamely v odstínech barevné stupnice RAL
Dynamický kontrast mezi různými tvary budovy pokračuje i v řešení fasády. Na pohled robustnější přízemí pokryté kamennou fasádou z vápence slouží jako základna pro lehčí první patro prosklené v celé své výšce a dále pro plochou střechu, která na všech stranách nápadně přesahuje hmotu budovy. Nad základnou dominují speciálně navržené skleněné žaluziové lamely, které slouží k zastínění interiérů budovy.

Skleněné lamely pokryté průsvitnou perforovanou vrstvou v různých barvách jsou vysoké přes celé první patro. Otáčejí se kolem své středové osy a pomocí pohonu se natáčejí dle polohy slunce a zajišťují tak díky průsvitnému povrchu příjemné osvětlení v přilehlých místnostech. Pečlivě odstupňované barevné odstíny ze stupnice RAL zároveň efektně připomínají jeden z hlavních oborů činnosti klienta. Kromě toho otevírají dveře zcela nové oblasti uplatnění, jelikož pro použití barev RAL k povrchové úpravě skleněných panelů zatím neexistuje standardizace.

Více než 80 různých barevných odstínů lamel Schüco ALB
Technologicky se řešení venkovního stínění zakládá na systému velkoformátových žaluziových lamel Schüco ALB. Fasáda je osazena pohyblivými skleněnými lamelami ve více než 80 různých barevných odstínech, z nichž každá měří 3 nebo 3,5 metru na výšku a přibližně 50 centimetrů na šířku a váží 100, resp. 120 kilogramů. Lze je natáčet až o 90° a mohou se tedy automaticky přizpůsobovat úhlu dopadu slunečního světla. Motory potřebné k jejich natáčení jsou zabudovány ve skrytých hliníkových nosných profilech. Lineární pohony, každý o síle 3000 N, zajišťují tichý a přesný pohyb 428 lamel v závislosti na poloze slunce.

Další inovaci, kterou projektanti použili pro některé zasedací místnosti a kanceláře bez stínění vertikálními žaluziovými lamelami, představuje fasáda Schüco FW 50+.SI s elektrochromatickým sklem od společnosti Saint-Gobain. Světelnou prostupnost tohoto dynamicky zabarvitelného skla lze dle požadavků regulovat na čtyřech úrovních, a to od 1 % až do 60 %. V závislosti na slunečním záření je možné ovládat také zastínění a tepelný zisk.

Technologicky náročné stínění, fasádu i okenní systémy s poměrně složitými projekčními prvky zhotovil zkušený výrobce Keskin Fensterbau GmbH, partnerská firma společnosti Schüco sídlící v Troisdorfu.

Energetická úspornost a ekologie na nejvyšší úrovni
Veškeré vnější povrchy sídla institutu RAL disponují výbornou tepelnou izolací, což umožňuje výrazně zpomalit únik vnitřního tepla a zároveň omezit přehřívání teplem zvenku navzdory rozsáhlým skleněným plochám. Díky přirozenému světlu a teplu se snižuje potřeba používat umělé osvětlení a vytápění. Regulovaná ventilace prostřednictvím tepelných výměníků čerpá teplo z použitého vzduchu a ohřívá jím čerstvý vzduch. Díky těmto opatřením se primární energetická spotřeba budovy drží na úrovni 52 kWh/(m².a), což s přehledem splňuje přísnou hranici 55 specifikovanou pro nízkoenergetické budovy dle KfW. Tepelná spotřeba je 5 kWh/(m².a) a energie nutná k zajištění elektřiny je 30 kWh/(m².a).

Světelné senzory podle denního světla regulují intenzitu umělého osvětlení
Důležitou roli v extrémně nízké spotřebě energie hraje také množství přirozeného světla. Výborně tepelně izolovaná okna i fasádní prvky od firmy Schüco přispívají ke snižování potřeby umělého osvětlení. Světelné senzory instalované v každé místnosti vypočítávají aktuální množství denního světla a podle toho následně regulují intenzitu a barvu umělého osvětlení, které zajišťují instalované lampy. Energii pro vytápění a chlazení dodává geotermální tepelné čerpadlo, které je součástí uzavřeného okruhu s 20 hloubkovými vrty. V průběhu roku se energie čerpá z podzemí v zimním období a vrací se zpět v letním období. Kromě toho slouží vrty jako zdroj tepla pro povrchové vytápění a jako aktivní zdroj chlazení pro účely povrchového ochlazování.

Všechny místnosti nové budovy disponují systémem regulované čisté ventilace, který dle potřeby umožňuje postupnou regulaci vháněného čerstvého vzduchu/venkovního vzduchu v jednotlivých místnostech. Přestože je stále možné otevřít okna (Schüco AWS 75.SI+), která díky výborné izolaci snižují spotřebu energie i hladinu hluku, není to již nezbytně nutné. Zavřená okna pak významně omezují venkovní hluk pronikající dovnitř z rušné ulice Sankt Augustiner Straße.

Průhledné protipožární dveře chrání před šířením ohně i kouře
Díky projekčnímu řešení stavby stačí celé budově jediné schodiště. Přímé únikové trasy ze všech místností jsou maximálně 35 metrů dlouhé. Jednotlivé požární úseky (pravoúhlá kancelářská část, pravoúhlá část pro vedení firmy, zaoblená konstrukce) svou plochou nepřesahují 400 m² a v rámci těchto úseků již tedy není nutné zavádět žádná další protipožární opatření. Schodiště oddělují od jednotlivých požárních úseků (podzemní garáže, sklad, kanceláře) velké, prosklené, automatické protipožární dveře, které zabraňují šíření ohně i kouře. Konkrétně se v projektu použily dvoukřídlé dveře s možností regulace pořadí zavírání křídel ze systémů Schüco ADS 80 FR 30, Schüco Firestop T90/F90 a Schüco ADS 65.NI SP. Bezbariérové řešení projektu zahrnuje motorové zámky, tlačítka pro otevření dveří i provoz na karty s kódem u všech zamčených dveří. Kouř se ze skladových prostor odsává samostatným kouřovým ventilátorem s kapacitou 10 000 m³ za hodinu.

Autrium se stalo domovem pro včely
Filozofie institutu RAL, s kterou se návštěvníci seznámí hned u vstupu, je plně v souladu s holistickou a udržitelnou koncepcí stavby, dokonale promyšlenou od celkové energetické úspornosti až po všechny ekologické detaily. Nové sídlo institutu RAL například disponuje povrchovým odvodněním s nádržemi zabudovanými v zemi, střešní zelení a také 10kW fotovoltaickým systémem instalovaným na střeše, který doplňují tři rychlonabíjecí stanice pro elektrická vozidla. Zbývající elektřinu potřebnou k provozu budovy zajišťuje certifikovaná ekologická energie pocházející z udržitelných zdrojů. Návrh venkovních prostor respektuje přírodu a omezuje zastavěnou plochu na minimum. Atrium v prvním patře se navíc stalo novým domovem pro včelstvo. 

Budova RAL, Bonn, Německo
Klient: RAL gGmbH, Bonn
Architektonický návrh: Architektonické studio Frank Piotrowski, Bonn
Výroba: KESKIN Fensterbau GmbH, Troisdorf (fasáda a zastínění), Noll GmbH, Görgeshausen (interiér a protipožární řešení)
Realizace: 2017

Systémy Schüco použité v projektu:
Stínění: Schüco ALB žaluziové lamely
Fasáda: Schüco FW 50+.SI
Dveře: Schüco ADS 75.SI / Schüco ADS 75 HD.HI
Okna: Schüco AWS 75.SI+
Protipožární a protikouřové dveře: Schüco ADS 80 FR 30, Schüco Firestop T90/F90 a Schüco ADS 65.NI SP

Speciální prvky: Části fasády před kancelářemi a zasedacími místnostmi bez vertikálních žaluziových lamel jsou osazeny dynamicky zabarvitelným, elektrochromatickým sklem od firmy Saint Gobain.

www.schueco.cz

podle podkladů společnosti Schüco CZ s. r. o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Administrativa

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz