Černou louku v Ostravě čeká zásadní proměna

Černou louku v Ostravě čeká zásadní proměna

(28. 9. 2022) Jde o jedno z nejdůležitějších veřejných prostranství ve městě

   
 
 
 
 

Černou louku v Ostravě čeká zásadní proměna

Jasná pravidla pro rozvoj území Černé louky nastaví nová urbanistická studie. Jejím zpracováním byl v roce 2022 pověřen Městský ateliér prostorového plánování a architektury. Koncept studie představí autoři veřejnosti v úterý 27. září v Divadle loutek Ostrava.

V okolí Černé louky se v poslední době probouzí stavební aktivita – vyrůstá zde bytový komplex Nové Lauby, budovy Ostravské univerzity a v přípravě je projekt rekonstrukce Pivovarské ulice. Město Ostrava proto usiluje o nastavení jasných pravidel rozvoje území. Možnosti nastínil návrh nizozemského studia Maxwan, který v roce 2010 zvítězil v městem vypsané ideové architektonicko-urbanistické soutěži. Podle něj zde má být živý městský park lemovaný prstencem staveb, který je potřeba dostavět. Vývoj v uplynulých více než deseti letech však výrazně proměnil okolnosti pro další rozvoj Černé louky. Nová urbanistická studie má lépe odrážet aktuální požadavky a možnosti města i změněné podmínky.

„Rostoucí atraktivita centra města a přetíženost Komenského sadů – nejvyhledávanějšího místa pro rekreaci v Moravské Ostravě – zvyšuje tlak na vznik nových městských parků. Jednou z odpovědí může být využití potenciálu Černé louky, která by mohla doplnit místa pro rekreaci okolo řeky Ostravice,“ uvádí Pavel Řihák, urbanista působící v MAPPA. Rozvojem takových míst může v budoucnu vzniknout propojená rekreační osa od Landeku až po haldu Hrabůvka,“ dodává.

Názory lidí, kteří na Černé louce tráví čas, nebo tudy jen procházejí, ovlivnily směřování studie již v počátku prací. Zpracovatelský tým ateliéru MAPPA v červenci letošního roku zjišťoval jejich postoje pomocí online dotazníku i anketou v terénu. Z dvou set odpovědí vyplynulo, že lidé si na Černé louce cení především její pohodové atmosféry, kterou si přejí pokud možno zachovat. Kompletní výsledky participace jsou zveřejněny na webu ateliéru MAPPA. Podněty a připomínky k plánu na přeměnu území Černé louky, které zazní na veřejném projednání 27. září v Divadle loutek Ostrava, MAPPA vyhodnotí a zapracuje do studie. Ta bude hotova na přelomu roku 2022 a 2023. 

Urbanistická studie Městského ateliéru prostorového plánování a architektury stanoví pravidla pro jednotlivé zastavitelné plochy a podmínky, za kterých je možné na nich stavět. Určí také, jaké má být jejich budoucí funkční využití. Součástí studie budou také standardy veřejného prostranství a koncepce dopravní, technické i modrozelené infrastruktury, tak, aby vedení sítí územím umožňovalo výsadbu nové zeleně. Dokument popíše i možné etapy postupné proměny Černé louky.

Více informací o tomto tématu lze nalézt zde: www.mappaostrava.cz/cerna-louka

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz