Galéria Martin

Galéria Martin

Martin, Slovensko

(28. 6. 2018) Atelier 8000

   
 
 
 
 

Galéria Martin

Zámerom investora bola revitalizácia územia obchodného domu PRIOR Martin s ohľadom na význam lokality a blízkosť centra mesta. Cieľom bolo asanovať budovu okrem časti suterénu, v ktorej sa nachádza CO kryt a nahradiť ju novopostavenou plnohodnotnou obchodnou galériou plne zodpovedajúcou modernej koncepcií maloobchodného predaja. Spolu so stavbou bol riešený aj priestor pred hlavným vstupom nadväzujúci na zrekonštruované mestské centrum. Súčasťou zámeru bola úprava súvisiacich plôch pre peších, zelene pred hlavným vstupom či v ulici Daxnerova  a chodníkov okolo obchodného centra. Navrhnutá bola aj úprava dopravného napojenia objektu a presun parkovacích plôch do 3.NP na strechu nového objektu.

Hlavné námestie v meste prešlo v poslednom desaťročí úpravami, ktoré prispeli k zásadnému zvýšeniu kvality verejného priestoru. Revitalizácia územia obchodného domu Prior podmienky pre mestský život ďalej skvalitňuje a doplňuje. Vzniká tu nový, podstatný uzlový bod, vnútromestské obchodné centrum ponúkajúce kvalitné služby a spoluvytvára žiaducu hustotu vzťahov medzi správnym a kultúrnym centrom (divadlo, radnica) na severe námestia a jeho južným koncom.  Prestavba umožnila návrat nakupujúcich a vlastne i bežného života do centra mesta a zabránila odchodu dôležitej obchodnej funkcie na okraj.
Pri návrhu obchodného centra boli zohľadnené podstatné väzby na okolie, a to predovšetkým hlavný pohyb osôb, dopravné ťahy a v neposlednom rade hmotové a priestorové riešenie okolia a mestského prostredia. Cieľom návrhu bolo sprostredkovať prepojenie priestoru v okolí kostola Sv. Martina s hlavným námestím. Poloha východnej hrany objektu úmyselne nadväzuje na uličný front severnejšie položených domov na námestí, dochádza tak k akcentovaniu Župného domu, ako významného solitéru.
Hlavným motívom návrhu bola snaha maximálneho začlenenia objektu do štruktúry mesta, a to predovšetkým v celkovej hmote stavby. Hoci je objekt svojimi rozmermi jedinečným prvkom v centre mesta, v navrhnutej strešnej krajine je použitá mierka a tvaroslovie okolitých historických objektov.

Výška objektu, hrebeňov i hlavných ríms korešponduje so svojím okolím. Tvarovanie fasád odkazuje na klasickú skladbu mestských domov so štítmi či rímsami orientovanými do mestského priestoru; strešná krajina priamo nadväzuje na okolnú zástavbu v centre mesta, navrhnuté sedlové strechy svojimi proporciami, sklonmi i smerovaním hrebeňov rešpektujú pravidla riešenia striech v danom mieste.
Objekt je jasne rozpoznateľný a vnímateľný ako jeden celok, ale jeho hmota je jemne rozčlenená a prispôsobená mierke okolných stavieb. Z veľkej časti je zahalený do polopriehľadného závoje tvoreného plášťom z kovových fasádnych lamiel, predsadených pred obvodovú konštrukciu. Cez tento plášť sa na povrch prepisujú plochy konštrukcie stien, plochy omietnuté či presklené. Vzniká tak zaujímavá a pohľadovo premenlivá hra medzi jednotlivými vrstvami obvodového plášťa. Lamely vonkajšieho plášťa sú použité v jednom farebnom tóne, ale v rôznych veľkostiach, s rôznou hustotou. Takto je zachovaný jednotný výraz celého objektu, ale zároveň je objekt jemne rozčlenený a s detailom prispôsobeným miestnej mierke.
Strešný plášť nad plochami parkoviska v treťom nadzemnom podlaží tvoria jednoduché sedlové strechy pretnuté linkami sklenených svetlíkov nad priehlady a priestupy do pasáže. V dvoch miestach potom sedlovými strechami prestupuje kubus technológií s plochou strechou. Obvodové konštrukcie fasády na niektorých miestach dobiehajú až ku hrebeňom striech, miestami je ale fasáda ukončená rovnou atikou v úrovni podlahy či zábradlia a strechy sa potom pohľadovo vznášajú až nad pevnou strukturou stavby.

Autorská zpráva
Foto: Radoslav Ondrašovič

Autor: ATELIER 8000 – Martin Krupauer
Investor: Obchodné domy PRIOR STRED, a.s.
Stavební náklady: 450 mil Kč
Plocha: 34 354 m2

 


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2017

 
 
 
 
49.0616613
18.9190235
Galéria Martin

Galéria Martin
Martin, Slovensko

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz