Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Velké náměstí 139–140, Hradec Králové

(10. 11. 2017) 3Q PROJECT

   
 
 
 
 

Galerie moderního umění v Hradci Králové

Budova Galerie moderního umění slouží i po rekonstrukci především potřebám galerie jako instituce, která zpřístupňuje a uchovává díla výtvarného umění a také je centrem kulturního dění. Rekonstrukce přinesla i nové kancelářské plochy, které vznikly přestavbou bytů. Slouží příspěvkové organizaci Impuls Hradec Králové, centru podpory uměleckých aktivit. Budova galerie je šestipodlažní s jedním podzemním podlažím, kancelářská část je osmipodlažní, se dvěma podzemními podlažími a jedním mezipatrem, umístěným mezi 1. a 2. NP.

Galerie se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postaveného podle návrhu architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Na vstupním průčelí jsou umístěny bronzové plastiky Ladislava Šalouna, alegorie Obchodu a Úrody. Budova vznikla na gotické parcelaci a vytváří samostatný objekt s jižním průčelím do Velkého náměstí. Má dva vnitřní světlíky, dva hlavní vstupy a jeden vstup bezbariérový. Současnou funkci získala v roce 1990, kdy galerie nahradila Muzeum dělnického hnutí.
Rekonstrukce sledovala tyto cíle: Vytvoření výstavních prostor, reprezentujících kvalitu sbírky. Rehabilitaci budovy, odstranění necitlivých stavebních úprav provedených v minulosti, obnovení a restaurátorské ošetření uměleckořemeslných prvků. Zlepšení podmínek pro ukládání a vystavování uměleckých sbírek vytvořením nových depozitářů. Vytvoření odpovídajícího prostředí pro poskytování služeb návštěvníkům: šatna, prodejna, odpočinkové prostory, přednáškový sál, výtvarný ateliér, studovna. Zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance galerie.
Expozice byla před rekonstrukcí umístěna ve vstupní hale, v upravených prostorách 2. NP a v upravených kancelářích ve 3. – 5. NP. Autor po dohodě s ředitelem galerie během zpracování vstupní studie navrhl rekonstrukci, která objektu vrátila jeho původní funkce. Obnoveny jsou vstupní hala, kancelář ředitele a klubovna se zázemím. 1. a 2. NP původně mělo kvalitní historické interiéry (vitráže, barevné štukované stropy, historický nábytek). 3. – 5.NP bylo otevřeno vybouráním dělicích konstrukcí v ústředním světlíku, takže vznikl hlavní výstavní prostor s centrálním průhledem osvětleným skleněnou střechou. Objekt má dvě základní části: galerie v jižní části objektu a samostatné kanceláře v severní části.

Konstrukční a stavební řešení
Budova je pětipodlažní železobetonový skelet, s jedním a v severní části dvěma suterény. Skelet doplňuje tradiční obvodový zděný plášť a zděné příčky. Konstrukční výška je stejná přes celou budovu, v jižní části je suterén a vstupní podlaží přes dvě podlaží. Budova má dva vnitřní prostory – světlíky. Jižní, v objektu galerie zasklený světlík ve výšce střechy, zadní světlík tvoří dvorek a je otevřený.

Unikátní materiály a technologie
Skleněné zakrytí vitrážového stropu nad 1. NP – pochozí skleněná, hermeticky uzavřená, plocha nad vitrážovým stropem vstupní haly včetně nosné skleněné konstrukce, která má ochrannou a estetickou funkci.
Centrální přívod a výdech vzduchotechniky do výstavních prostor byl navržen a výtvarně pojednán Alešem Lamrem.
Systém zakladačů v 1. PP – realizací zakladačových systémů na obrazy a grafiky došlo ke snížení požadavků výměry na 1/3 ploch ve srovnání se standardním zakládáním do regálů.
Restaurování interiéru a doplnění zlacení stropních maleb. Na základě restaurátorských průzkumů je obnovena původní barevnost štukové výzdoby na stropech. Dále byly také restaurovány a doplněny historické tapety v 1. a 2. NP.

Rekonstrukce objektu přináší příklad, kdy při zachování památkově cenného prostředí a vnesením nového pojetí prostoru lze původní spojit s moderním vzhledem a požadavky na technologie galerie. Intenzivní spolupráce investora, autora a orgánů památkové péče změnila strukturu a využití objektu. Železobetonový skelet s centrálním světlíkem umožnil otevření prostoru 3. – 5. NP. Tím se vytvořil galerijní prostor, který odpovídá kvalitě sbírky galerie.

Tisková zpráva
Stavební úpravy Galerie moderního umění v Hradci Králové získaly titul Stavba roku 2017 a také Zvláštní ocenění v kategorii muzejní počin roku 2016 v XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis


 

Místo: Hradec Králové, Velké náměstí 139–140
Investor: Královéhradecký kraj
Autoři architektonického návrhu a projekt: Ateliér 3Q PROJECT, a.s. – Ing. arch. Pavel Tušl, Ing. arch. Iva Tušlová, Ing. Karolína Tušlová
Realizační projektová dokumentace: INS spol. s.r.o. – hlavní inženýr Libor Klubal, DiS; spolupráce ARCHaPLAN s.r.o., PROCONSULT s.r.o., ELTYM Hronov, spol. s.r.o., MAFEP energo s.r.o., AG COM
Generální dodavatel stavby: S T A K O společnost s ručením omezeným
Celkové náklady: 93 978 574 Kč bez DPH, z toho dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj 50 076 437 28 Kč, zbývající náklady byly uhrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2016

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz