Galerie Plato Ostrava

Galerie Plato Ostrava

(6. 6. 2017) Výsledky architektonické soutěže

   
 
 
 
 

Galerie Plato Ostrava

Předmětem soutěže byl návrh řešení rekonstrukce/rekonverze bývalých jatek včetně případných přístaveb pro účely galerie.

Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
Organizátor a sekretář soutěže: Ing. arch. Ludvík Grym
Porota: Ing. Tomáš Macura, MBA - primátor města Ostravy, JUDr. Lukáš Semerák - člen Rady města Ostravy, Marek Pokorný - ředitel Plato Ostrava, Ing. arch. Pavla Melková, Ing. arch. Zdeněk Fránek, Ing. arch. Pavol Paňák, Dipl.-Ing. Ivan Reimann; náhradníci poroty - Ing. Petra Bernfeldová - starostka městského obvodu, Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. - náměstek primátora města Ostravy, Ing. arch. Milena Vitoulová, Ing. arch. Václav Filandr
Přizvaní odborníci: Mgr. Michal Zezula - ředitel NPÚ Ostrava, Ing. arch. Cyril Vltavský - vedoucí odboru Útvaru hlavního architekta MMO, Ing. Petr Žák - osvětlení, Praha, JUDr., Ph.Dr. Jiří Plos – právník

Datum konání soutěže 3. 2. 2017 - 21. 4. 2017; zveřejnění výsledků 15. 5. 2017
Počet odevzdaných návrhů: 8

 

První cena: Petr Hájek ARCHITEKTI, s.r.o.

Autorská zpráva
Srostlici původních budov zachováváme v maximální možné míře včetně dispozičního rozvrhu, tvaru střech, uměleckořemeslných detailů, ale i úprav, které přinesl čas.
Do takto památkově obnovené budovy navrhujeme (v zásadě pouze dva) soudobé architektonické zásahy: Do střešní krajiny vkládáme Bílou věž se společenským sálem, novotvar v podobě aluze na věž historickou. Do střešní krajiny vkládáme, naproti historické věži, auditorium. Otevřené auditorium lze uzavřít mobilní střechou. Cílem této dvojí intervence je deklarovat ustavení nové instituce a změnu typologie jatek na galerii. Bílá věž se propíše do panoramatu města a uvítá návštěvníky přicházející do budovy. Posiluje slavnostní a tvůrčí atmosféru komplexu. Jedná se o vstup zcela soudobé architektury. Jednoznačné gesto s cílem posílit místo i město se silnou tradicí moderní i současné architektury.

Hodnocení poroty
Urbanismus návrhu je elementární, jednoduchými prostředky minimálním způsobem vymezuje areál vůči okolnímu prostoru, zároveň ho ale dostatečným způsobem otevírá do navazujícího veřejného prostoru města a propojuje ho s ním. Řešení historických budov je přiměřené, vzhledem ke konceptu vytvoření co nejvelkorysejších otevřených a navzájem propojených prostor a současné potřebě umístění nezbytného zázemí. Umístění zázemí do stávajících budov na jedné straně omezuje míru velkorysosti vnitřních prostor, na druhé straně je maximálně úsporné z ekonomického hlediska.
Architektonické řešení vnáší díky vložení nových či otevřených prostor (Bílá věž a auditorium s mobilní střechou) zajímavý prostorový a orientační moment. Architektonické zásahy a novotvary bude nutné prověřit v kontextu památkové ochrany, dále také konstrukční realizovatelnosti a vztahu bílé věže k historickému prostoru pod ní.
Koncepci osvětlení návrh pojímá opět technicistním způsobem, ale nabízí velkou šíři výstavních možností v interiéru i exteriéru s nabídkou rozdílných světelných podmínek. Výjimkou je návrh věže, jehož integrální součástí je i koncepce osvětlení. V této koncepci bude třeba detailněji řešit regulaci světelných podmínek (clonění, stínění) v průběhu dne.

Druhá cena: ZEROZERO, s.r.o.

Hodnocení poroty
Návrh se soustřeďuje na urbanismus místa a jeho začlenění do okolí. Správně formuluje potřebu určitého prostorového vymezení areálu, jako identifikaci a zakotvení v nepevné okolní struktuře města. Tuto myšlenku však dotahuje do extrému víceméně do sebe uzavřeného objektu. Tato uzavřenost je v rozporu s představou funkčního a jí odpovídajícího prostorového otevření galerie a její propojení s veřejným prostorem města a zároveň i s určitou flexibilitou možné proměny rozsahu areálu do budoucna.
Architektonické řešení je vysoce kultivované a vytváří kvalitní a zajímavé venkovní i vnitřní prostory galerie. Řešení historického objektu je adekvátní. Velkorysost vyprázdněných prostor, umožněná umístěním zázemí do novostaveb, je vhodná jak pro prezentaci atraktivity historické substance, tak pro galerijní záměr.
Z osmi zaslaných návrhů jen tento návrh věnoval pozornost otázce stavebních a investičních nákladů. Z hlediska ekonomiky projektu je zajímavý potenciál novostaveb po obvodu areálu. V případě, že v příštích letech budou objekty sloužit jako kulturní centrum, je zde možnost část novostaveb pronajmout za tržní nájmy, zatímco druhá část bude sloužit zázemí historické budovy. Tím by se dal generovat příjem pro město, z něhož by se mohla financovat rekonstrukce historické budovy. V případě, že by z jakýchkoliv důvodů kulturní centrum v budoucnosti omezilo nebo zakončilo svoji činnost, pak by novostavby (pokud možno fyzicky otevřenější ke svému okolí) a historická budova mohly mít program v doméně tzv. Retail led mixed-use městských funkcí, který by byl přínosem k zesílení atraktivity a ekonomického života městské části.
Z pohledu koncepce osvětlení návrh pracuje s rozdílností jednotlivých prostorů a s diferenciovaným přístupem, který dává příslib další hlubší práce se světlem v rámci limitů stávající budovy.

Třetí cena: KWK Promes, arch. Robert Konieczny

Hodnocení poroty
Autoři projektu nechtějí silná poškození a změny památkově chráněného komplexu jatek, ani rekonstrukcí vymazat a vrátit do původního stavu a ani je tematizovat moderním tvaroslovím. Fasády objektu sice rekonstruují, ale na místech později vybouraných velkých otvorů fasády doplňují pohyblivými betonovými odlitky zmizelých částí budov. Těmito zásahy „zcizují“ průmyslovou historickou architekturu, poukazují na nové užití areálu a proměňují budovy nyní umístěné na betonové ploše na „sochařský“ objekt. Pohyblivé veliké betonové stěny zasazené do fasád zároveň umožňují prostorově propojit vnější a vnitřní prostory a pohybem těchto elementů měnit orientaci budovy.
Silná koncepce projektu byla porotou rozpoznána a oceněna, ale také kontroverzně diskutována. Minimalistická koncepce vzbuzuje mnoho pochyb, které projekt není schopen vyvrátit: jakým způsobem mají být betonové stěny konstruovány a pohybovány, jak bude zajištěno klima uvnitř budov či přiměřeně fungující vstupy, jsou historické citáty vhodné jako poukaz na současné umění? Projekt má silnou vůdčí ideu, ale ve větším aspektu zůstává na koncepční, skoro diagramatické rovině. Ačkoliv by bylo dispoziční řešení s několika změnami realizovatelné (umístění skladů, doplnění zásobování apod.) nedovedl porotu přesvědčit, že by byl bez podstatných změn na předložené koncepci realizovatelný. Zajímavý způsob otevření výstavního prostoru do exteriéru nabízející i netradiční přístup práce s denním světlem na pomezí interiéru a exteriéru, který ale není k návrhu zmíněn. Koncepce osvětlení je vyjádřena klasickými technickými prostředky.

Tisková zpráva

Více zde

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

4. 10. 2023 14:53:30

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018

Threema ID_ ZX6ZM8UN Buy adb-butinaca online, Adb butinaca for sale, Buy 6cladba, 6cladba for sale, 5cladba, Jwh-018 Best Grade Research Chemical Reagents Available Online at best prices, fast, secure and efficient delivery services. Top Grade quality. All orders come in discreet packaging. Tracking number Provided. https://buy-5cladba-5fmda-online.com/product/buy-adb-butinaca-online/ Threema ID_ ZX6ZM8UN WhatsApp & Skype _ +1 601-207-3026 Wickr_ Cannabinoids71 Telegram & Signal_+1 601-207-3026 Buy ADBB, 4FADB, FUB-AMB precursor Buy Eutylone Buy 2fdck Buy etizolam replacement Buy 5cladb Buy new sgt78 Buy tadalafil Buy Pregabalin Buy Theophylline 58-55-9 Buy 2079878-75-2 Buy 288573-56-8 Buy 102-97-6 Buy 1451-82-7 Buy 2F, 2f-dck, 2-bdck crystal Buy cannabinoids 5cl Buy CAS: 18354-85-3 Buy Bromazolam CAS 71368-80-4 Buy Nitrazolam CAS 28910-99-8 Buy Protonitazene hydrochloride powder CAS 119276-01-6 Buy Metonitazene CAS 14680-51-4 Buy MTTa replace JWH018/THJ018 Buy Etomidate powder or light yellow powder CAS 33125-97-2 Buy BMK powder and oil CAS: 718-08-1 Buy PMK powder and oil CAS:28578-16-7 Buy Xylazine hcl powder CAS: 23076-35-9 Buy CAS: 244-942-2 Buy CAS: 57801-95-3 Our services - express prior overnight or next day delivery - Packing is highly discreet sealed, wrapped with aluminum foil, safe and secure - No signature is required upon arrival of the parcel - 100% customer care and support. - Money-back guarantee - We offer door to door delivery services - Excellent and unbeatable prices. We pack the packages carefully with tungsten and carbon papers to skip through customs x-ray machines at airports. Parcels are beautifully packed with gift papers from outside.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz