Havelská

Havelská

(25. 4. 2023) QARTA Architektura

   
 
 
 
 

Havelská

Obnovou domu v Havelské ulici se autoři ze studia Qarta Architektura zabývali devět let. Příběh této pozoruhodné stavby sahá až do doby románské, jeho pokračování proto vyžadovalo nanejvýš citlivý přístup podložený komplexním studiem souvislostí. Dům se nachází v Pražské památkové rezervaci a je součástí dědictví UNESCO, rovněž je pod památkovou ochranou, tedy v režimu nemovitá kulturní památka.

Ve druhé polovině dvacátého století dům chátral, jeho záchranu umožnil teprve aktuální majitel, který stále působí v zahraničí. Zadáním byla obnova a vrácení funkce činžovního domu, což je ve vylidňující se čtvrti, postižené „turistickým průmyslem“ a krátkodobým ubytováním, skutečným unikátem. Potomci původních majitelů si také přáli důstojnou a kvalitní obnovu rodinného stříbra.

Historie
Nejstarší zmínky o stavbě pocházejí z poloviny 14. století, z té doby je doložen průjezd či ulice vedoucí domem. Jedná se o typologii tzv. domu nad ulicí, která v Praze není příliš častá. Běžně oddělené prvky tvoří jeden celek, který se zachoval dodnes. Historické veduty ukazují na pozoruhodný vývoj této symbiózy – v pozdním středověku domy stojí kolem průchodu, v raném baroku je již ulice vestavěna do jednoho z nich. Poslední rozsáhlá pozdně klasicistní přestavba domy i s ulicí sjednotila pod jednu střechu a fasádu. Přesto se jedná o nehomogenní srostlici různých historických staveb a přestaveb.

V průběhu staletí se dochovalo i množství různých názvů: Dům u Zahrádků, U Černé zahrádky, U Cortésiů, Kožný dům, Lederhaus, Tandelmarkt a Bazar. Jména poukazují na proměnu funkce z bytového domu na dům obchodní v době raného baroka a zpět na činžovní dům v době klasicismu.

Architektonický koncept
„Dlouhá historie stavby je provázána řadou okolností, které se v čase poměrně složitě odvíjely, ovlivňovaly její podobu a funkci. Stala se tak architektonickou asambláží mnoha epoch – po staletí tu probíhal přirozený proces postupného přestavování. Odkrývání historických vrstev nám tak přineslo mnohá překvapení a pochopitelně vyvolalo otázky týkající se dobových stavebních přístupů v konstrukcích i detailech. Pozornost vyžadovala zvláště řemeslná provedení stavebních detailů. Atmosféra domu je neopakovatelná, proto jsme přemýšleli, jak sem přinést nové vrstvy tak, aby ji nenarušily a zároveň odrážely současný přístup. A to jak při využití technologií a materiálů, tak při koncipování nových principů v konstrukcích a tvarosloví,“ uvádí architekt David Wittassek.

Autoři rekonstrukce se rozhodli pro koncept založený na odhalování a estetizování skrytých historických vrstev, které pak postavili do kontrastu s novými architektonickými prvky. Jako jednotící element pro ně zvolili jejich materialitu – kov, sklo a beton v přirozené ryzí podobě dům nenápadně prolínají, zároveň obyvatele provádí jeho historií. Od nových podlah v románských sklepích, přes přiznané zbytky gotického lomeného oblouku na fasádě po klasicistní krov. Tento princip byl aplikován v celé rekonstrukci. Povrchy v interiérech tvoří škrábané omítky odhalující vrstvy předchozích výmaleb. Historický relikt se tak transformoval v nový estetický element.

Dveře a okna byly dokumentovány a restaurovány, nalezené segmenty květinové výmalby na obložkách ponechány. Nové prvky, jako jsou koupelny a wc, byly do objektu vloženy jako minimalistické kvádry, které se historických konstrukcí pokud možno nedotýkají. Vyměněné trámy krovu si ponechaly přirozenou materialitu, s původním krovem jsou v kontrastu. Klasicistní obdélníkové schodiště bylo nastaveno schodištěm betonovým. Do nosné zdi bylo kotveno a odstoupeno od zdi jen v několika bodech tak, aby na první pohled evokovalo novou vrstvu. Svoji jednoduchou formou se dům harmonicky napojuje na podkroví s atypickými byty, kde byly rovněž vloženy nové elementy. Jejich výraz je také kontrastní a snaží se odrážet současnost.

Zastřešení dvorů
Autorům se podařilo vyhledat historickou dokumentaci zastřešení hlavního dvora nad průchodem. Nýtovaná konstrukce s prosklenou střechou byla z bezpečnostních důvodů sejmuta při bombardování Prahy v roce 1945. Současná rekonstrukce obnovila zastřešení dvora v upravené podobě, s historizující estetikou nýtované příhradové konstrukce dle dochované dokumentace. Zastřešení nad malým dvorem bylo restaurováno, skleněné zastřešení kulatého klasicistního schodiště bylo obnoveno.

Stávající vrstva
Detailním studiem bylo určeno, co je „nedotknutelné“, tedy nutné restaurovat intaktním způsobem. Jednalo se o fasády, výplně otvorů, truhlářské a zámečnické výrobky. V domě byly také původní omítky, keramické podlahy a dřevěné masivní podlahy (tzv. vídeňské kříže). Dále historické stropní trámy, konstrukce stropů a krovu, kamenické části jako schodiště, ostění nebo dlažby.

Nová vrstva
Obytná funkce je pro centrální část Prahy důležitá, jen díky ní tu mohou vzniknout přirozené sociální vztahy; s procesem regenerace souvisí i zachování služeb v parteru. Jednotlivá podlaží budou tedy i nadále po drobných úpravách sloužit pro bydlení, v přízemí se nachází prostory pro restauraci či hostinec. Dům byl původně koncipován jako průchozí, stejně tomu bude i nadále. Jedním ze základních pilířů renovace proto byla proměna zastřešení dvorů.

Vzhledem ke standardům 21. století však bylo třeba provést změny například v umístění toalet a koupelen. Podkrovní prostory byly navrženy jako obytné včetně nového přístupu. Při zachování původní konstrukce krovu jde o promyšlený a neinvazivní koncept. Další významnou, ne však agresivní stopou, jsou vestavěné výtahy.

„Technologie jsme do stavby integrovali tak, aby nebyly zřetelné. Jsou integrovány do částí, které nevyžadovaly invazivní zásahy a v částech nad posledním podlažím byly včleněny do nových konstrukcí. V části střešní krajiny nenarušují poetiku „krásné staré Prahy“. V průběhu rekonstrukce tohoto historického domu jsme zjistili, že proces obnovy památek vyžaduje otevřenou a konstruktivní diskusi, a to v celospolečenském kontextu. Z této širší perspektivy je zřejmé, že nové vrstvy jsou u nemovitých kulturních památek přípustné a mnohdy i nutné. Stejně jako je nezpochybnitelný fakt, že proces rekonstrukce musí být veden s respektem a podle pravidel,“ uzavírá David Wittassek.

Materiály
Ocelové příhradové konstrukce – obnovené zastřešení světlíku ve dvoře
Vápenné štukové omítky – exteriér celého objektu
Ocelové portály – vstupy do výtahů
Ocelové zástěny – schodišťová hala
Škrábané omítky – v prostorách celého objektu
Skleněné nadsvětlíky a příčky – v historických bytech
Železobeton – extenze stávajícího schodiště
Ocelové zábradlí – na novém schodišti
Dřevěné trámy – původní, v obnovovaných částech krovu


Autorská zpráva
Foto: BoysPlayNice

Studio: QARTA Architektura
Autor: David Wittassek, Jiří Řezák
Umístění projektu: Havelská 27, Praha
Rok projektu: 2013–2016
Rok dokončení: 2022
Zastavěná plocha: 689 m²
Hrubá podlahová plocha: 3560 m²
Plocha pozemku: 830 m²
Spolupráce
Projekt: Jan Havel, Jan Zmátlík

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2022

Komentáře ke článku

 
 
 
 

24. 9. 2023 13:34:58. Potřebujete kredit?. Tyrner Jan

 
 
 
 

24. 9. 2023 13:34:58. Potřebujete kredit?. Tyrner Jan

  Nabízíme nejrychlejší půjčky. Můžete žádat od 30 000 Kč do 500 000 000 Kč. Splátky si můžete naplánovat na několik měsíců nebo až na 30 let. Vaši žádost zpracujeme a schválíme téměř okamžitě. Peníze vyplácíme v den podpisu smlouvy. Vše vyřídíte z domova, aniž byste museli chodit do kanceláře. Pro více informací nás kontaktujte emailem. E-mail: tyrnerjan75@gmail.com

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz