Ján Stempel, Jan Tesař: Rodinný dům v Českém ráji

Ján Stempel, Jan Tesař: Rodinný dům v Českém ráji

(13. 3. 2015) Zadání rodinného domu v Českém ráji nás očarovalo již při prvním setkání s investory. Jedinečný pozemek u lesa s výhledy na skály a lesy měl pouze jedinou překážku - leží v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti, která má pevně stanovené regulativy. 

 
 
 
 

Ján Stempel, Jan Tesař: Rodinný dům v Českém ráji

Zadání rodinného domu v Českém ráji nás očarovalo již při prvním setkání s investory. Jedinečný pozemek u lesa s výhledy na skály a lesy měl pouze jedinou překážku - leží v druhé zóně Chráněné krajinné oblasti, která má pevně stanovené regulativy. 

V rámci stanoviska správy CHKO Český ráj jsme obdrželi doporučení k architektonickému ztvárnění objektů. Dovolíme si citovat například odstavec o oknech: „Hlavní okna by měla být obdélná, osazovaná na výšku, dělená, s poměrem stran cca 2:3 až 4:5, šířka oken typická pro oblast Českého ráje se pohybuje v rozmezí 0,7 až 1,2 m; velikost oken ve štítové stěně se směrem vzhůru zmenšuje, plocha stěny venkovského domu vždy výrazně přesahuje nad plochou oken; počet oken ve štítové stěně se pohybuje mezi 2 až 4,...“ Stejně tak byly popsány povrchy, střecha, pozice komínu nebo poměry objemu objektu.

 

Náš návrh vychází z principů místní lidové architektury, kdy je polovina domu kamenná a polovina dřevěná, takže stavba byla jednoznačně rozdělena na hospodářskou a obytnou část. Dalším inspiračním zdrojem byly průjezdné stodoly, které se v návrhu propsaly do velkých prosklených částí. Tyto průhledy vnáší do interiéru jižní světlo a přitom ponechávají jedinečný severní výhled na les a vrcholky Krkonoš.

Vše je zastřešené tradiční sedlovou střechou. Jako krytina je vzhledem k povětrnostním podmínkám v daném území navržen předzvětralý titanzinkový plech. Objem stavby je velmi jednoduchý a není doplněn žádným architektonickým prvkem, který by narušoval přirozený objem venkovského stavení a přetrhával tak kontinuitu s tradiční lidovou architekturou typickou pro dané území.

Dispozičně se jedná o přízemní objekt s obytným podkrovím. Dvojdům má půdorysný tvar obdélníku, přičemž vstup je uprostřed delší strany od příjezdové cesty na jižní straně pozemku. Sedlová střecha ve sklonu 45 stupňů má hřeben orientovaný rovnoběžně s přístupovou cestou a hlavní podélnou osou domu.

Autorská zpráva
Foto: Fotes

Architekt: stempel & tesar architekti – Ján Stempel, Jan Tesař
Dodavatel: Stavební firma Hájek s.r.o.
Pozemek: 2715 m2
Zastavěná plocha: 189 m2
Užitná plocha: 198 m2
Celkový objem: 1200 m3


 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rodinné domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz