ČKA: Nová podoba nádraží v Brně musí vzejít z diskuse s odborníky

ČKA: Nová podoba nádraží v Brně musí vzejít z diskuse s odborníky

(17. 9. 2014) Referendum, které mělo blíže definovat priority brněnských obyvatel v otázce polohy vlakového nádraží, se  nakonec nebude konat ve dnech komunálních voleb 10. a 11. října 2014, ale v dosud neurčeném pozdějším termínu. Krajský soud v Brně totiž odmítl i druhý návrh přípravného výboru referenda na jeho vyhlášení jako předčasný. Česká komora architektů (ČKA) v souvislosti s touto kauzou však upozorňuje především na nedostatečnou odbornou diskusi. Takto důležitá investice si žádá důkladnou přípravu a zapojení expertů z oblasti architektury, urbanismu, dopravní infrastruktury a inženýrství.

 
 
 
 

ČKA: Nová podoba nádraží v Brně musí vzejít z diskuse s odborníky

Referendum, které mělo blíže definovat priority brněnských obyvatel v otázce polohy vlakového nádraží, se  nakonec nebude konat ve dnech komunálních voleb 10. a 11. října 2014, ale v dosud neurčeném pozdějším termínu. Krajský soud v Brně totiž odmítl i druhý návrh přípravného výboru referenda na jeho vyhlášení jako předčasný. Česká komora architektů (ČKA) v souvislosti s touto kauzou však upozorňuje především na nedostatečnou odbornou diskusi. Takto důležitá investice si žádá důkladnou přípravu a zapojení expertů z oblasti architektury, urbanismu, dopravní infrastruktury a inženýrství.


Aktuální územní plán statutárního města Brna předpokládá přemístění nádraží o 1100 metrů jihovýchodním směrem od současné polohy. Již v minulosti byla přijata dílčí rozhodnutí o změně polohy (například menší odstup), v následujících obdobích od toho bylo však ustoupeno. Možné náklady na celkové řešení úkolu (včetně urbanistických podmínek a městské infrastruktury) se mají pohybovat v rozsahu 18 až 30 miliard korun. Samotná modernizace nádraží se má podle posledních posudků pohybovat okolo 20 miliard korun. Hrazeny mají být převážně ze státního rozpočtu a fondů EU.

ČKA upozorňuje na skutečnost, že se jedná o velmi závažnou otázku z oboru urbanismu, územního plánování, stavby železničních zařízení a souvisejících otázek složité infrastruktury města, navíc v jednom z nejsložitějších uzlů městské infrastruktury. Tato nelehká situace má přitom východisko – řádně zorganizovanou dopravně-urbanistickou soutěž. O jejích kladech, které spočívají v dobrém hospodaření se svěřenými financemi či v kvalitním a společnosti prospěšným řešením, svědčí mimo jiné i fakt, že v Evropě a ve vyspělých státech je v obdobných případech institut soutěže o návrh téměř vždy využíván.

Nespornou výhodou soutěže o návrh je také její participační úloha, která umožňuje zapojení veřejnosti do rozhodování o budoucí podobě zamýšleného investičního záměru. Podklady shromážděné z průzkumů a anket veřejného mínění pak mohou sloužit jako podklad pro soutěžní zadání. Kromě kvalitního výsledku a transparentního vynakládání finančních prostředků vyhlašovatel soutěže o návrh tak získává skvělý nástroj pro komunikaci s veřejností. Na výstavě, která bezprostředně navazuje na vyhlášení výsledků, může veřejnost sama posoudit kvalitu soutěžních projektů.

Hlavní pozornost by v tuto chvíli proto měla být upřena směrem k odborné diskusi s předními odborníky, které sdružuje nejen Česká komora architektů, ale i Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Jedině takto specializované a odborné subjekty mohou přispět k moderaci a strukturování zmiňované odborné diskuse. ČKA, která je zá zákona pověřena péčí o kulturní prostředí, nabízí v tomto smyslu svou pomoc. Při organizování soutěží o návrh pak vyhlašovatelům nabízí bezplatný servis a konzultace.
tisková zpráva, 15. září 2014

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz