ČKA upozorňuje na negativní obrat v procesu rekodifikace stavebního práva

ČKA upozorňuje na negativní obrat v procesu rekodifikace stavebního práva

(14. 5. 2020) V procesu připomínkového řízení ČKA vznesla řadu rozporů

 
 
 
 

ČKA upozorňuje na negativní obrat v procesu rekodifikace stavebního práva

Česká komora architektů (ČKA) reaguje na aktuální vývoj procesu rekodifikace stavebního práva a upozorňuje na odklon od Vládou ČR schváleného věcného záměru nového Stavebního zákona přijatého 6. února 2019. Předložené znění návrhu zákona nepřináší potřebnou reformu systému stavebního práva ČR
a představuje nevyužitou šanci napravit problémy ve výstavbě a plánování. 

Před více než měsícem, 3. dubna 2020, byl připomínkovým místům rozeslán text návrhu nového Stavebního zákona doplněný o tzv. Změnový zákon, který je souborem novelizací předpisů zasahujících do stavebního práva. Návrh Stavebního zákona, který je výsledkem provedeného připomínkového řízení, svou strukturou a ve značné části bodů ani obsahem neodpovídá schválenému Věcnému záměru zákona.

ČKA upozorňuje na nesplnění jednoho ze základních cílů rekodifikace, dostatečnou integraci dotčených orgánů státní správy (DOSS). U neintegrovaných DOSS zůstává vyjadřování ve formě závazného stanoviska. „To lze akceptovat pouze u památkové péče v případě objektů v památkové ochraně – národních kulturních památek a zapsaných nemovitých památek, památkových rezervací a zón,“ upozorňuje předseda ČKA Jan Kasl. ČKA dále namítá, že na základě dohody premiéra ČR se samosprávami mají být tzv. obecní úřady ponechány v modelu přenesené působnosti. „Převod stavebních úřadů všech stupňů pod státní stavební správu byl zbytečně deformován,“ vytýká návrhu zákona Kasl. „Přetrvají tak všechny negativní dopady, kvůli kterým byl model státní stavební správy vytvořen,“ dodává. Návrh zákona rovněž opomíjí řešení stávajících problémů v územním plánování a rezignuje na šanci přiblížit územní plánování modelům používaným v civilizovaném světě, což je dlouhodobou zásadní výtkou ČKA.

Pozitivně ČKA hodnotí fakt, že se podaří naplnit záměr digitálního podání elektronické dokumentace na jednotný Portál stavebníka, a to díky v mezidobí přijatému zákonu č. 12/2020 Sb. o právu na digitální služby. Přínosem bude také celostátní Geoportál územního plánování, navržený jako agendový informační systém.

V procesu připomínkového řízení ČKA vznesla řadu rozporů. Po jednáních s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR) je jasné, že opakované mezirezortní připomínkové řízení se konat nebude, jelikož by to neumožnilo splnění stanovených termínů projednání zákonů a předložení do 1. čtení, které je plánované na září. MMR v zájmu splnění premiérem stanovených termínů rezignuje na hledání konsenzu nad zněním zákona, které by zajistilo tolik potřebnou reformu stavebního práva ve funkční systém. 

Nový Stavební zákon v předloženém znění tak považuje ČKA spíše za další velkou novelu platného Stavebního zákona. „Nenaplnila se očekávání vkládaná v nový zákon a prohospodařila se reálná šance na skutečně nový systém plánování a povolování staveb,“ lituje předseda ČKA Jan Kasl. Zákon alespoň počítá s jedním výsledným stavebním povolením, vydaným na některém ze stavebních úřadů v omezeném počtu řízení, ale, jak připomíná Kasl: „rozhodně ne v jediném, jak byl původní cíl.“ Kladně také hodnotí, že by projektová dokumentace k povolení stavebního záměru měla být jednodušší, než je současná projektová dokumentace pro Společné povolení (tedy v podrobnosti pro stavební povolení). „Pokud se ovšem nedočkáme dalších negativních změn v procesu schvalování ve vládě a poté v parlamentu,“ dodává.

ČKA, jako jedno z mála připomínkových míst, od samého počátku vyjadřovala podporu procesu rekodifikace, zdůrazňovala její nezbytnost, a více než nestandardním okolnostem procesu přípravy zákona, věnovala pozornost vlastním výsledkům legislativní práce. „Rádi bychom tak postupovali i nadále. Nad předloženým zněním zákona ze 3. dubna 2020 však nelze než projevit lítost, že přichází vniveč množství práce všech zúčastněných na tvorbě a oponování nového Stavebního zákona, a to včetně mnoha pracovníků MMR ČR,“ říká Jan Kasl.

Změnový zákon přinášel nepřijatelné změny také v Zákoně č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. „Tyto změny se nám podařilo v závěrečném jednání s MMR odstranit,“ konstatuje předseda ČKA.
tisková zpráva ČKA

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

25. 5. 2020 17:38:58

Re: Interiér rodinného domu

Jako uživatelka bych měla k Vašemu návrhu několik výhrad, ačkoli je interiér na pohled impozantní : 1) podle velikosti ložnice a postlelí odhaduji, že kuchyň bude mít rozměry cca 4x5 m. I když velká kuchyň je krásná, současně by měla šetřit nohy kuchařky, která kromě vaření je možná celý den pracovně na nohou a ještě obstarává malé děti. Víte jak se naběhá s hrncem špaget po kuchyni, než ho někam umístí? A další cca 3 m k jídelnímu stolu, když chce servírovat. Nechtěla bych to. Kuchyň, kde se nestoluje, má být prostorná, praktická, ale ne rozlehlá! 2) Ložnice na opačné straně domu od WC vám nebude vadit, dokud budete mladí a zcela zdraví. Potom si zařídíte raději ložnici v sousední koupelně, než bloudit po celém domě. 3) chválím nápad dvoupostele s prostředním madlem v dětském pokoli. Skvělý nápad s multifunkční a velkokapacitní pohovky s postelemi pro hostinský pokoj (nebo do obýváku). Ale rodičům se dvěma dětmi i stejného pohlaví, bych zcela určitě, po všech svých zkušenostech, doporučila raději dva malé pokojíky než jeden společný. Možná ten společný tak max. max. do 5. třídy. Ale pak by jej muselo být možné rozdělit na dva. P.S. Pohled z pohovky obýváku do přírody může být úchvatný, na krb také. Přesto bych umožnila pro konzervativce i pohled na obrazovku TV - pohovka jak stvořená pro domácí kino! Je mi líto, ale snaha po umění tady, podle mne, převyšuje funkčnost a praktičnost. Měly by být v rovnováze. Člověku běžně nestačí jen se dívat, v bytě musí i příjemně žít.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz