ČKAIT: Stavební zákon je uspěchaný, není dobře připravený

ČKAIT: Stavební zákon je uspěchaný, není dobře připravený

(28. 3. 2019) ČKAIT: Stavební zákon je uspěchaný, není dobře připravený
Stanovisko ČKA k věcnému záměru rekodifikace veřejného stavebního práva

 
 
 
 

ČKAIT: Stavební zákon je uspěchaný, není dobře připravený

Názor ČKAIT: Rekodifikace stavebního práva je kvapná práce bez promyšlené analýzy  
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se na tiskové konferenci vyjádřila k materiálu předloženému Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) s názvem Věcný záměr stavebního zákona (VZ). Ministerstvo ho předložilo počátkem ledna. Komora oceňuje snahu o vypracování „Věcného záměru – Rekodifikace veřejného stavebního práva“. Je dobře, že věcný záměr vychází z materiálu vypracovaného MMR ČR, materiálu, který pregnantně identifikuje problematiku povolování staveb. Předkládaný věcný záměr naplňuje mnoholetou debatu odborné veřejnosti a také přijímá již v minulosti často reflektovaná témata, např. vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu, tedy změnu závislosti na obecních úřadech a s tím spojovanou podjatost, zjednodušení povolovacího procesu do jednoho povolení či stanovení časových limitů pro práci dotčených orgánů a stavebních úřadů.

Předložený věcný záměr je skutečně nadčasový a jistě v praktickém užití přinese úplnou změnu povolování staveb, pokud… ano, a to je důležité – pokud:
• budou na stavebních úřadech zcela nově proškolení pracovníci;
• bude zaveden spolehlivý a jednotný systém digitalizace pro všechny resorty a úřady;
• bude dostatek finančních prostředků na jeho zavedení do praxe včetně HW i SW vybavení;
• okamžitě budou k dispozici při spuštění: Národní geoportál územního plánování, Digitální technická mapa ČR s garantovanými údaji, digitální provázanost mezi jednotlivými stavebními úřady (zejména při stavbě na více územích), provázanost dotčených orgánů se stavebními úřady, elektronické razítko AO;
• bude stanoveno přiměřené přechodné období.

ČKAIT se zapojila do práce v odborných komisích MMR ČR a oslovila své členy, aby připomínkovali předložený VZ. Došlo 350 konkrétních připomínek i se zdůvodněním. Legislativní komise ČKAIT všechny prodiskutovala, výsledkem byla jejich kumulace do 44 doporučujících a 113 zásadních připomínek, které byly odeslány do meziresortního připomínkového řízení. Řada připomínek se týká přesouvání odpovědnosti ze strany státní správy na autorizované osoby bez toho, že by se pravomoci autorizovaných osob posilovaly, je nepřijatelné.

Věcný záměr by měl projít širokou debatou mezi všemi účastníky procesu, určitě není na místě nepatřičný spěch. Chápeme snahu naplnit VZ vprůběhu jednoho volebního cyklu, ale nesmí to být na úkor kvality a veřejného zájmu.

Navrhovaný záměr, kdy připomínková místa mají minimální prostor pro důkladnou analýzu a následné připomínky, zcela jistě není ideální. Překvapivé je zejména, když RIA (Regulatory Impact Assessment – hodnocení dopadů regulace, soubor kroků analyzujících očekávané dopady navrhovaných právních předpisů) pro věcný záměr je předložena až po jeho zveřejnění. Pro tak složitý proces bychom čekali ze strany zpracovatele určitě důkladnější přípravu s řadou analýz. V návrhu vidíme řadu nedostatků, což je patrné i podle množství předaných připomínek – již pro VZ je jich více než 1600. Jak tomu bude u paragrafového znění? Za rozumné bychom považovali uplatnit nový model zkušebně jako pilotní projekt v jednom kraji. V takovém, ve kterém mají garantované údaje pro technickou infrastrukturu, HW i SW vybavení. Získané zkušenosti by se po několika letech mohly využít pro finální návrh zákona.

POZN.
• Hodnocení dopadů regulace neboli RIA (z anglickéhoRegulatory Impact Assessment) je souborem kroků analyzujících očekávané dopady navrhovaných právních předpisů
• Verze č. 2 – Rekodifikace stavebního práva,odkaz, který je na stránkách Komory – http://www.ckait.cz/content/rekodifikace-prava

Konkrétní výhrady ČKAIT k Věcnému záměru stavebního zákona si můžete přečíst na stránkách ČKAIT zde.
tisková zpráva, Stavbaweb

____

ČKAIT: Stavební zákon je uspěchaný, není dobře připravený

(ČTK) - Věcný záměr stavebního zákona, jehož hlavním cílem je urychlení povolování staveb, je uspěchaný a celkově není dobře připravený. Na tiskové konferenci to dnes uvedl předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) Pavel Křeček. Podle něj to vypadá, že byl sestaven pro pražské bytové developery. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), které věcný záměr připravuje, ho chce do poloviny dubna předložit vládě. Zákon by měl platit od roku 2021, jeho věcný záměr má i další kritiky.

"O změnu stavební legislativy usilujeme už delší dobu a jsme rádi, že byl věcný záměr předložen. Ale nelíbí se mi rychlost a zběsilost, s jakou je projednáván. Chtěli jsme, aby to bylo standardním způsobem. Není přece možné, aby na vypořádání připomínek byly dva až tři dny," řekl Křeček. Podle něj se například občanský zákoník projednával devět let a není možné, aby se totální změny ve stavební legislativě udělaly prakticky během jednoho roku. "Nechci si ani představit, jak bude vypadat paragrafové znění, kde se jedná o každé slůvko," podotkl Křeček.

Místopředseda ČKAIT Robert Špalek doplnil, že by bylo rozumné uplatnit nový model zkušebně jako pilotní projekt v jednom kraji. "V takovém, ve kterém mají garantované údaje pro technickou infrastrukturu, hardwarové i softwarové vybavení. Získané zkušenosti by se po několika letech mohly využít pro finální návrh zákona," dodal Špalek.

Nový stavební zákon připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Podle MMR by měl zákon zkrátit povolovací řízení u staveb ze současného průměru 5,4 roku na jeden rok. Územní řízení, stavební řízení a posouzení vlivů na životní prostředí se sloučí do jednotného povolovacího řízení. Měl by vzniknout Nejvyšší stavební úřad, který bude součástí státní správy. Návrh počítá s tím, že pokud se příslušný úřad nevyjádří do 30 dní (ve složitějších případech do 60 dní), bude platit takzvaná fikce souhlasu. Stavbu nepůjde povolit dodatečně.

Návrh zákona většinou vítají zástupci stavebních firem nebo developerů. Současný stav, kdy se na povolení většího projektu čeká někdy i přes deset let, považují za neudržitelný. Podle nich je to jednou z hlavních příčin současného výrazného růstu cen bytů. Podle údajů Světové banky je Česko v rychlosti povolování staveb na 156. místě na světě.

Od začátku února, kdy MMR věcný záměr představilo, se objevila řada připomínek. Podle Českého svazu ochránců přírody návrh popírá veřejné zájmy, jako je ochrana přírody či památková péče, i práva sousedních vlastníků. Českomoravská konfederace odborových svazů je zásadně proti automatickému povolení stavby v případě, že stavební úřad nevydá povolení v závazné lhůtě. To podle odborů otevírá prostor pro korupci. Podle KDU-ČSL návrh tím, že ho připravovala Hospodářská komora ČR, nahrává jednoznačně investorům a nezohledňuje ochranu životního prostředí nebo památek. Ochranu životního prostředí a památkovou péči ve prospěch stavebníků a investorů návrh omezuje také podle Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR.

MMR obdrželo od ostatních úřadů celkem 1641 připomínek. Vypořádat je chce do konce března. Většinu z nich odmítá. Díky elektronizaci a digitalizaci bude podle ministerstva povolování stavby transparentní a úředníci tak budou pod kontrolou státu i žadatelů a veřejnosti. Nadále bude přípustné odvolání a také soudní přezkum rozhodnutí, uvedlo. "Velkou nepravdou je pak tvrzení o korupčním potenciálu. Ten má naopak právě dnes platná legislativa. Dnes je možné uplatit jednoho z desítek úředníků v procesu bez osobní odpovědnosti a bez možnosti veřejné kontroly. To po změně možné nebude," doplnilo MMR. Po zavedení zákona se počítá s přechodnými ustanoveními.


Související články:
Stanovisko ČKA k věcnému záměru rekodifikace veřejného stavebního práva 28.3.2019
Společné územní a stavební řízení se osvědčilo, výrazně zkrátí povolování 22.3.2019
KDU-ČSL navrhuje za nedodržení lhůt ve stavebním řízení pokuty  18.3.2019
Ke kritice stavebního zákona se přidávají další  6.3.2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz