Karlovo náměstí čeká revitalizace

Karlovo náměstí čeká revitalizace

(25. 6. 2015) Seznamte se s koncepční studií

   
 
 
 
 

Karlovo náměstí čeká revitalizace

Seznamte se s koncepční studií
Zrekonstruovaná tramvajová trať, nové přechody pro chodce, méně bariér, revitalizace parku. Karlovo náměstí se změní – bude bezpečnější a lákavější pro Pražany. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy dnes představil koncepční studii revitalizace Karlova náměstí.

Rekonstrukce kolejí a nové přechody pro chodce
Od července 2015 začnou vznikat nové přechody přes křižovatku s Resslovou ulicí, které konečně propojí od sebe oddělené části náměstí a doplní chybějící pěší vazby. Zároveň dojde k opravě zbývajících povrchů po obvodu náměstí, vznikne nový cyklopruh v Žitné ulici, který vytvoří chybějící vazbu mezi Novým městem a Vinohrady. V neposlední řadě vznikne pěší zóna před kostelem sv. Ignáce a zmizí řada dalších bariér. Jedná se o změny rozběhnutých investičních záměrů TSK Praha a DPP, a.s., které plánovaly obnovu stávajícího neutěšeného stavu. Do nich byly zapracovány principy definované Manuálem tvorby veřejných prostranství obsažené ve Studii základních úprav Karlova náměstí – etapa I (IPR Praha 2013). „IPR vstoupil do rozjetého vlaku plánovaných investic, které za vynaložení značných investičních prostředků pouze navracely původní stav Karlova náměstí a neřešily problémy spojené s průchodností a obytností náměstí," uvádí Pavla Melková z IPR. „Na základě zadání MHMP a MČ Praha 2 jsme navrhli úpravy těchto projektů v podobě doplnění přechodů pro chodce, odstranění bariér a celkové kultivace prostoru,” dodává.

Pro další úvahy o plánované revitalizaci samotného parku vypracoval IPR Praha koncepční studii, která prověřuje řešení parkové části náměstí. Tu teď představuje na výstavě a na veřejných konzultacích přímo na Karlově náměstí, kde mohou občané diskutovat přímo s tvůrci koncepční studie a sdělit jim své podněty a komentáře. Cílem studie není zásadní změna charakteru Karlova náměstí. Záměrem je pomocí drobných úprav a minimálních finančních prostředků vyřešit ty nejpalčivější problémy Karlova náměstí spojené s požadavky na průchodnost, obnovou vegetačních prvků, zvýšení bezpečnosti nebo omezení sociálně patologických jevů.

Trhy, hřiště a kavárna Koncepční studie vychází z detailní analýzy historických hodnot náměstí a jeho krajinářského řešení a také z požadavků zainteresovaných aktérů. Promítají se do ní i požadavky veřejnosti, které byly sbírány v rámci participačních akcí v roce 2010 a 2013 – studie proto navrhuje prostor pro příležitostné společenské a kulturní akce, bezpečné dětské hřiště nebo kavárnu s posezením v parku. Koncepční studie neudává finální podobu parku Karlova náměstí, ale její principy a měla by však sloužit jako podklad pro navazující krajinářsko-architektonický návrh. Koncepční studie nyní otevírá prostor pro diskusi o budoucí možné podobě  parku na Karlově náměstí. Po zapracování relevantních připomínek poslouží jako zadání pro následující fázi návrhu,” nastiňuje Melková další vývoj. Zatímco revitalizace parku je teprve ve fázi Koncepční studie - zadání pro návrh, úprava ulic po obvodu náměstí již začala. V rámci první fáze návrhu byly zrekonstruovány tramvajové tratě, návazné chodníky a nástupní ostrůvky. Nově bylo vyřešeno i veřejné prostranství před Novoměstskou radnicí formou zvýšeného přechodu pro chodce.  

O projektu rekonstrukce
Městská část Praha 2 spolu s hlavním městem Praha podepsaly v roce 2010 Memorandum o vzájemné spolupráci na revitalizaci Karlova náměstí, kterým deklarovaly společný zájem a nastínily hlavní cíle revitalizace. V říjnu 2013 zadala Rada hlavního města Prahy Institutu plánování a rozvoje hl. m. Praha vypracovat Koncepční studii základních úprav Karlova náměstí. Výstava „Revitalizace Karlova náměstí“ předkládá veřejnosti hlavní výstupy z této koncepční studie.

Chcete vědět víc?
--> PROHLÉDNĚTE si výstavu
od 22. června do 17. července přímo na panelech na Karlově náměstí

--> DISKUTUJTE s tvůrci koncepční studie
24. a 25. června od 12:00 do 18:00 hodin v informačním stánku na Karlově náměstí (na vyasfaltované ploše v jižní části parku)

--> POSÍLEJTE své podněty a komentáře
od 22. června do 15. července na www.iprpraha.cz/karlovonamesti

tisková zpráva IPR

Doplněno Stavbaweb:
Autorem koncepce je Kancelář veřejného prostoru IPR na zadání Rady hlavního města Prahy. 
Revitalizace Karlova náměstí - výstavní panely  

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

  Dokumenty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

25. 6. 2015 22:58:35. Re: Karlovo náměstí čeká revitalizace. Jan Stašek
26. 6. 2015 11:42:39. Re: Re: Karlovo náměstí čeká revitalizace. Stavbaweb

 
 
 
 

25. 6. 2015 22:58:35. Re: Karlovo náměstí čeká revitalizace. Jan Stašek

  Nedělal tu koncepci náhodou architekt? Nehodilo by se ho jmenovat přímo v tomto článku?

26. 6. 2015 11:42:39. Re: Re: Karlovo náměstí čeká revitalizace. Stavbaweb

  Autorem koncepce je Kancelář veřejného prostoru IPR na zadání Rady hlavního města Prahy.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz