Karlovy Vary hledají ředitele Kanceláře architektury města

Karlovy Vary hledají ředitele Kanceláře architektury města

(25. 2. 2021) Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 
 
 
 

Karlovy Vary hledají ředitele Kanceláře architektury města

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20, IČ 00254657, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:


„Ředitel příspěvkové organizace Kancelář architektury města“

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2021 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Karlovy Vary
Pracovní poměr bude sjednán na: dobu neurčitou
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 14.

Podmínky pro přijetí:
- ukončené vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem Ing. arch. s autorizací splňující požadavky zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- minimálně 5 let praxe v řídící funkci
- praktické odborné zkušenosti z oblasti územního plánování, architektury a urbanismu
- schopnost argumentace odborné i právní
- schopnost systematického řešení problémů
- koncepční myšlení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost
- výborné řídící, organizační a komunikační schopnosti
- komunikační schopnosti, psychická odolnost
- schopnost diskuse a vyjednávání
- časová flexibilita
- trestní bezúhonnost a právní způsobilost
- řidičský průkaz skupiny B

Výhodou je:
- aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem
- velmi dobré znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů
- orientace v platné legislativě

Zaměstnanecké benefity:
- zajímavá kreativní a perspektivní práce
- odměňování s pevnou a pohyblivou složkou mzdy/platu
- odborný růst
- pružná pracovní doba

Minimální náležitosti přihlášky:
- titul, jméno a příjmení
- datum a místo narození, státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

K přihlášce je nutno připojit:
- osobní motivační dopis v rozsahu 1 strany A4
- koncepci Kanceláře architektury města v rozsahu 5 - 10 stran A4
- strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
- úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor kancelář tajemníka
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

Obálku označte:
„Výběrové řízení  - ředitel Kanceláře architektury města p. o. NEOTEVÍRAT“

V Karlových Varech dne 23. 2. 2021

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz