Karlovy Vary hledají ředitele Kanceláře architektury města

Statutární město Karlovy Vary, se sídlem Moskevská 2035/21, Karlovy Vary 361 20, IČ 00254657, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

„Ředitel příspěvkové organizace Kancelář architektury města“

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2021 nebo dle dohody
Místo výkonu práce: Karlovy Vary
Pracovní poměr bude sjednán na: dobu neurčitou
Pracovní pozice bude dle platné legislativy zařazena do platové třídy 14.

Podmínky pro přijetí:
– ukončené vysokoškolské vzdělání s dosaženým titulem Ing. arch. s autorizací splňující požadavky zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
– minimálně 5 let praxe v řídící funkci
– praktické odborné zkušenosti z oblasti územního plánování, architektury a urbanismu
– schopnost argumentace odborné i právní
– schopnost systematického řešení problémů
– koncepční myšlení, samostatnost, spolehlivost, pečlivost, zodpovědnost
– výborné řídící, organizační a komunikační schopnosti
– komunikační schopnosti, psychická odolnost
– schopnost diskuse a vyjednávání
– časová flexibilita
– trestní bezúhonnost a právní způsobilost
– řidičský průkaz skupiny B

Výhodou je:
– aktivní znalost světového jazyka slovem i písmem
– velmi dobré znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů
– orientace v platné legislativě

Zaměstnanecké benefity:
– zajímavá kreativní a perspektivní práce
– odměňování s pevnou a pohyblivou složkou mzdy/platu
– odborný růst
– pružná pracovní doba

Minimální náležitosti přihlášky:
– titul, jméno a příjmení
– datum a místo narození, státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– kontaktní adresa (pro usnadnění komunikace rovněž telefonické spojení a elektronická adresa)

K přihlášce je nutno připojit:
– osobní motivační dopis v rozsahu 1 strany A4
– koncepci Kanceláře architektury města v rozsahu 5 – 10 stran A4
– strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se zejména odbornosti uchazeče
– úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
– výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad, kterým se osvědčuje bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud domovský stát takovýto rejstřík nevede nebo jej nevydá, doložit bezúhonnost čestným prohlášením

Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.
Uchazeč podáním přihlášky do výběrového řízení souhlasí se zpracováním osobních údajů.

Písemné přihlášky včetně příloh doručí uchazeč nejpozději do 30. 4. 2021 (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny) na adresu:

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor kancelář tajemníka
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary
nebo osobně do podatelen Magistrátu města Karlovy Vary

Obálku označte:
„Výběrové řízení  – ředitel Kanceláře architektury města p. o. NEOTEVÍRAT“

V Karlových Varech dne 23. 2. 2021

Zdroj: Magistrát města Karlovy Vary

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*