Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda

Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda

Karlovy Vary

(31. 10. 2019) Zvláštní cena společnosti Cegra v Přehlídce diplomových prací ČKA - 2019

   
 
 
 
 

Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda

Andrea Šetinová z Fakulty architektury ČVUT v Praze; ateliér Borise Redčenkova

Veřejný prostor v Karlových Varech byl vždy soustředěn okolo vývěrů pramenů. Vývěr Vřídla, tryskající do výšky dvanácti metrů, je krytý lehkým skleněným pavilonem. Stal se tak součástí lázeňské promenády a dominantou celého území. Kolonáda je situována pod kostelem sv. Máří Magdalény, poloha vyplynula z morfologie města.

Urbanismus: Proluka u kostela sv. Máří Magdalény je dostavěna řadou městských domů, nová zástavba částečně kopíruje půdorysný tvar původních domů. Na levém břehu řeky Teplé je doplněna liniová zástavba. Podél domů je obnoven průchod podél řeky a vzniká nábřeží. Dopravní řešení je založeno na předpokladu omezení dopravy a celkového dopravního zklidnění místa. Celé území je řešeno jako pěší zóna. Divadelní náměstí se stává živým veřejným prostorem.

Návrh: Zastřešení výtrysku termálního pramene je pro Karlovy Vary specifické a ve světě nemá obdoby. Uzavření Vřídla je dáno především ochranou okolních budov před termální vodou rozpuštěnou ve vzduchu. Zároveň uzavřením výtrysku v pavilonu vzniká léčivé mikroklima. Výtrysk Vřídla je umístěn do proskleného pavilonu na hranu nábřežní zdi - dostává se tak do centra veřejného prostoru.
Hmota kolonády navazuje na schodiště pod kostelem sv. Máří Magdalény.  Její proporce částečně vycházejí s rozměrů Mlýnské kolonády. Jednoduchou subtilní konstrukci tvoří prefabrikované železobetonové sloupy a deska. Povrch je navržen ze světlého pohledového betonu. Pro ochranu před povětrnostními podmínkami jsou její části prosklené.
Prostor pod Vřídlem se stává součástí kolonády. Jeho centrem je fontána Vřídla, které do podzemí propadá z úrovně pavilonu. Propadající voda symbolizuje počátek koloběhu termální vody, kdy je dešťová voda vsakována několik tisíc metrů do země a začíná proces přeměny na termální vodu. Expozice dále popisuje celý proces vzniku. V podzemí se dále nachází multifunkční sál.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Škola, věda

Komentáře ke článku

 
 
 
 

12. 6. 2020 09:09:28. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Ing. Václav Benedikt

12. 6. 2020 22:11:11. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Martin Lojda

13. 6. 2020 10:31:16. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Alexander Mikoláš

 
 
 
 

12. 6. 2020 09:09:28. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Ing. Václav Benedikt

  Přeji Vám všem dobrý den. Víte, po přečtení textu k návrhu, po prohlídce studie je mi velmi úzko. Jedná se sice o studentkou práci, takže je nasnadě jistá míra nepochopení místa, významu budovy, vřídla, ale to je hrůza. Jde mi mráz po zádech o to více, když vedoucí ateliéru, asistenti jen chválí. Proboha, tady nejde o no name místo, kompoziční návrh do XY místa. Jde o nejvýznamnější místo z města s 650 let starou lázeňskou tradicí. Místo s vývěrem termominerální kyselky , která nemám mít nad sebou jen ochranu proti postříkání domů v okolí. No, čas je vzácný, ale přejít to nejde. Děkuji.

12. 6. 2020 22:11:11. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Martin Lojda

  Význam kolonády pro lázeňství zanikl, když řada lázeňských domů je připojena na Vřídelní vodu (cca 37 objektů). Mlýnská kolonáda tedy plní funkci efektní turistické atrakce. Absolutně správně by bylo propojení výstřiku Vřídla s podzemím, kde je vidět vývěr a pokameňování předmětů - jedinečná (ale dnes dobře ukrytá) fenomenální atrakce.
Moc oceňuji, že se tím někdo zabývá !!!, OS Fellner-Helmer

13. 6. 2020 10:31:16. Re: Karlovy Vary, Vřídelní kolonáda. Alexander Mikoláš

  Studie předpokládá obnovu celé levé poloviny Kostelního náměstí a obnovu tří domu na Tržišti v původních hmotách a parcelaci . To je myslím zcela legitimní náprava omylů a chyb obou dvou minulých totalitních režimů. Proč se ale logicky také nenavrhuje obnova původní kolonády , Vřídelních lázní a Schillerova domu , tedy "návrat ke kořenům" se vším všudy ?

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz