Klášter s domovem pro seniory

Klášter s domovem pro seniory

(15. 11. 2016) Anna Koukolová

   
 
 
 
 

Klášter s domovem pro seniory

Přehlídka diplomových prací České komory architektů 2016
Zvláštní cena společnosti CEGRA: FA ČVUT, vedoucí práce Boris Redčenkov


 

Autorská zpráva:
Klášter je stavba, určená pro život řádového společenství. Jelikož je klášter dedikován Milosrdným sestrám svatého kříže, což je řád činný v pomoci druhým, tak by byla hlavní náplní sester péče o seniory. Domov pro seniory se zvláštním režimem je určen seniorům, kteří mají psychiatrické onemocnění a nejsou tudíž soběstační.

Místo: Malá vesnice Palič je situovaná v údolí Paličského potoka uprostřed lánů, polí a lesů v malebné krajině na pohraničí Čech a Německa. V návrhu přesouvám těžiště vesnice ke kostelu a památkově chráněnému statku. Vytvářím obdélníkovou náves, v jejímž středu je kostel.

Dům: Hlavním konceptem domu je propojení dvou programů s tím, že klášter se uzavírá do sebe a domov pro seniory se naopak otevírá do přírody. Hlavním cílem bylo vše vyřešit v jednom, maximálně dvou podlažích, v návaznosti na vesnici a napojení na okolní svažitý terén. Toho jsem dosáhla oddělením dvou jednopatrových hmot a podsunutím jich částečně pod sebe.
Hlavním bodem kláštera je rajská zahrada, kterou obíhá prosklená křížová chodba. Na jižní straně směrem do návsi je zahrada uzavřena plotem. Všechny společné prostory jsou orientovány na severní stranu s výhledem do údolí. Kaple je dalším spojovacím článkem mezi klášterem a domovem, z kláštera se přichází shora přes ochoz. Kaple má valenou klenbu a je osvětlena dvěma lineárními stropními světlíky.
Část s domovem pro seniory je naopak otevřená do údolí. Půdorysný tvar U umožňuje kontakt s přírodou, ale zahrada je stále soukromou krytou zátoku. Hlavní prostor je situován v centru všeho dění, u chodby s místnostmi pro aktivity a u vstupního schodiště. Společné prostory a ordinace doktorů jsou orientovány na sever, z jihu jsou skrz chodbu osvětlovány prosklenými výklenky ve zdech, určenými také k sezení. Pokoje seniorů jsou orientovány na východ, také s vlastními koupelnami a stejným systémem krytí balkonů.

Konstrukční řešení a materiály: Nosné konstrukce jsou z železobetonu světlé béžové barvy. Obvodový plášť je z vertikálních lamel, které se v místě balkonů změní na systém otvíravého stínění. To rozehraje dlouhou fasádu nepravidelným rozložením otevřených, natočených nebo zavřených balkonů. Křížová chodba a chodba do zahrady v domově pro seniory je zasklená pevným bezrámovým zasklením s vloženými posuvnými dveřmi po šestimetrových rozestupech a je stíněná mobilním vnějším stíněním. Chodba v domově pro seniory opisující náves je stejně prosklená, ale je stíněna pravidelným rastrem lamel, z důvodu pocitového oddělení chodby od návsi, a zachování soukromí domova.

Hodnocení poroty:
Porotu zaujalo urbanisticky šetrné vložení stavby do původní zástavby venkovského sídla i koncepční propojení kláštera s domovem pro seniory. Zároveň by porota doporučovala zmírnit přílišný kontrast v navrhovaném charakteru profánní a sakrální části areálu. Vedle civilního pojetí interiérů domova pro seniory totiž působí některé vnitřní prostory budov kláštera především kvůli práci se světlem zbytečně dramaticky.

Výstava diplomových prací je přístupná v pražském sídle České komory architektů až do 18. listopadu 2016. V následujících měsících budou studentské práce, jež postoupily do 2. kola, vystaveny i na vysokých školách a dalších akcích ČKA. Stejně jako v uplynulých ročních pokračuje virtuální galerie na www.diplomy.cz, kde jsou uveřejněny všechny oceněné práce předchozích ročníků Přehlídky. V Kanceláři ČKA je zároveň k dispozici i katalog výstavy.  

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz