Knihovna v Hrádku nad Nisou

Knihovna v Hrádku nad Nisou

Hrádek nad Nisou

(23. 4. 2021) atelier David

   
 
 
 
 

Knihovna v Hrádku nad Nisou

Nová budova knihovny se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brána Trojzemí, jehož je součástí a přes které je přístupná. Knihovna uzavírá soubor občanských budov, informačního centra, galerie a kinosálu, se kterými spoluvytváří malé nádvoří. Stojí na místě bývalé pekárny, později výrobní budovy, jejíž měřítko a vzhled neomítnuté cihelné dvoupodlažní stavby s mírnou sedlovou střechou byly určitými limity zadání pro zachování charakteru místa. Proti tomu stály požadavky investora na zachování velikosti knižního fondu. To vedlo architekty ke snaze o co největší využití stavebního pozemku a zároveň k minimalizaci objemu konstrukcí i vnitřního vybavení.


Knihovna má tři podlaží. Rozdělena jsou na hlavní trakt určený pro knižní fond a menší trakt trojúhelníkového půdorysu, kde se nachází schodiště, výtah a zázemí. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton, který je z interiéru pohledový, v exponovaných místech doplněný do stěn vtlačenými citáty. Obnažený betonový povrch se tak stává, spolu s tmavě šedými ocelovými prvky zábradlí, hlavním výtvarným prvkem interiéru. Dřevěné části nábytku jsou v barvě třešňového dřeva, které je jednotícím prvkem stávajících budov multifunkčního centra.

V 1. NP se nachází recepční pult, stoly s počítači, skříň na periodika a v neposlední řadě archiv s posuvnými regály. Na stěně archivu je velkoformátová nástěnná grafika, na níž je stylizovaná fotografie stejného místa před demolicí průmyslové stavby. Během archeologického průzkumu zde byly nalezeny zbytky kamenné zdi a kosterní pozůstatky. Pozice a rozsah archeologických nálezů jsou zobrazeny na podlaze u recepčního pultu. Ve 2. a 3.NP jsou jednotlivé oddíly s knihovními regály doplněné o dětský koutek s herními stěnami a místo pro společné čtení.

Fasádu budovy tvoří strhávaná omítka cihlové barvy. Na fasádě štítové stěny orientované do dvora je předstěna vyskládaná z ostře pálených cihel z původní stavby. Cihly jsou zde s různými rozestupy kladeny na výšku stejně jako knihy, mezi vodorovné ocelové plechy. Vznikl tak originální rastr, za nímž se skrývají velká okna i slavnostní noční osvětlení. Skleněný přístřešek v části vstupního nádvoří propojuje vstup do kinosálu a do knihovny. Přispívá ke zlepšení podmínek pro pořádání venkovních kulturních akcí, jako jsou například komorní koncerty vážné hudby.

Tisková zpráva Foto: Roman Sedláček, Jan Jirásko
Knihovna byla oceněna jako nejlepší projekt v soutěži Komunální projekt roku 2019, získala také Cenu Karla Hubáčka 2020 v kategorii Novostavba


Autor a projekt: Ladislav David, Jan Jirásko, Vojtěch Feigl, Jakub Středa; spolupráce Ing. Jan Havránek, Ing. Štejfa 
Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r. o.; stavbyvedoucí Ing. Martin Holemý, Lukáš Háva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

 
 
 
 
50.8527921
14.8445584
Knihovna v Hrádku nad Nisou

Knihovna v Hrádku nad Nisou
Hrádek nad Nisou

Komentáře ke článku

 
 
 
 

23. 4. 2021 16:41:49. Re: Knihovna v Hrádku nad Nisou. Karel Doubner ing. arch. ČKA 0078

24. 6. 2021 12:19:37. Re: Knihovna v Hrádku nad Nisou. BlueBoss

 
 
 
 

23. 4. 2021 16:41:49. Re: Knihovna v Hrádku nad Nisou. Karel Doubner ing. arch. ČKA 0078

  Bravo, takové stavby mi dělají radost!

24. 6. 2021 12:19:37. Re: Knihovna v Hrádku nad Nisou. BlueBoss

  Paráda!

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz