Knihovna v Hrádku nad Nisou

Nová budova knihovny se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brána Trojzemí, jehož je součástí a přes které je přístupná. Knihovna uzavírá soubor občanských budov, informačního centra, galerie a kinosálu, se kterými spoluvytváří malé nádvoří. Stojí na místě bývalé pekárny, později výrobní budovy, jejíž měřítko a vzhled neomítnuté cihelné dvoupodlažní stavby s mírnou sedlovou střechou byly určitými limity zadání pro zachování charakteru místa. Proti tomu stály požadavky investora na zachování velikosti knižního fondu. To vedlo architekty ke snaze o co největší využití stavebního pozemku a zároveň k minimalizaci objemu konstrukcí i vnitřního vybavení.

Knihovna má tři podlaží. Rozdělena jsou na hlavní trakt určený pro knižní fond a menší trakt trojúhelníkového půdorysu, kde se nachází schodiště, výtah a zázemí. Nosnou konstrukci tvoří monolitický železobeton, který je z interiéru pohledový, v exponovaných místech doplněný do stěn vtlačenými citáty. Obnažený betonový povrch se tak stává, spolu s tmavě šedými ocelovými prvky zábradlí, hlavním výtvarným prvkem interiéru. Dřevěné části nábytku jsou v barvě třešňového dřeva, které je jednotícím prvkem stávajících budov multifunkčního centra.

V 1. NP se nachází recepční pult, stoly s počítači, skříň na periodika a v neposlední řadě archiv s posuvnými regály. Na stěně archivu je velkoformátová nástěnná grafika, na níž je stylizovaná fotografie stejného místa před demolicí průmyslové stavby. Během archeologického průzkumu zde byly nalezeny zbytky kamenné zdi a kosterní pozůstatky. Pozice a rozsah archeologických nálezů jsou zobrazeny na podlaze u recepčního pultu. Ve 2. a 3.NP jsou jednotlivé oddíly s knihovními regály doplněné o dětský koutek s herními stěnami a místo pro společné čtení.

Fasádu budovy tvoří strhávaná omítka cihlové barvy. Na fasádě štítové stěny orientované do dvora je předstěna vyskládaná z ostře pálených cihel z původní stavby. Cihly jsou zde s různými rozestupy kladeny na výšku stejně jako knihy, mezi vodorovné ocelové plechy. Vznikl tak originální rastr, za nímž se skrývají velká okna i slavnostní noční osvětlení. Skleněný přístřešek v části vstupního nádvoří propojuje vstup do kinosálu a do knihovny. Přispívá ke zlepšení podmínek pro pořádání venkovních kulturních akcí, jako jsou například komorní koncerty vážné hudby.

Tisková zpráva Foto: Roman Sedláček, Jan Jirásko
Knihovna byla oceněna jako nejlepší projekt v soutěži Komunální projekt roku 2019, získala také Cenu Karla Hubáčka 2020 v kategorii Novostavba


Autor a projekt: Ladislav David, Jan Jirásko, Vojtěch Feigl, Jakub Středa; spolupráce Ing. Jan Havránek, Ing. Štejfa 
Dodavatel: První podještědská stavební spol. s r. o.; stavbyvedoucí Ing. Martin Holemý, Lukáš Háva

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Paráda!

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Bravo, takové stavby mi dělají radost!

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*