Kompozitní materiály na železničních stavbách pro delší životnost bez údržby

Kompozitní materiály na železničních stavbách pro delší životnost bez údržby

(18. 8. 2022) Nosné konstrukce tvořené z kompozitních profilů jsou pevné, lehké a s minimálními nároky na údržbu

   
 
 
 
 

Kompozitní materiály na železničních stavbách pro delší životnost bez údržby

Železniční stavby a kompozitní konstrukční prvky si k sobě našly cestu již před lety. Výhod, které přináší použití kompozitních materiálů na dopravních stavbách, je bezpočet. Nosné konstrukce tvořené z kompozitních profilů jsou pevné, lehké a s minimálními nároky na údržbu. Ochranná zábradlí nebo pochůzné lávky podél tratě nebo nad propustky jsou častou aplikací kompozitních konstrukčních prvků.

Železniční mosty s velkým rozpětím
Nyní se ale chceme zaměřit na použití kompozitních roštů díky nedávno dokončené rekonstrukci starého železničního mostu přes Sázavu u Ratají a Ledečka. Most z roku 1899 s rozpětím přes 70 metrů patří mezi železniční mosty s nejdelším rozpětím v Čechách. Mostní pole je tvořeno dvěma nýtovanými příhradovými nosníky s obloukovou vrchní pásnicí a s dolní mostovkou. Rekonstrukce mostu na trati posázavského pacifiku byla dokončena letos v květnu a jako poslední částí byla výměna a doplnění pochůzných chodníků. Dříve dřevěné fošny a ocelové slzičkové plechy byly nahrazeny právě kompozitními rošty. Na obslužné chodníky a únikové prostory byly instalovány kompozitní mřížkové rošty s protiskluzovou úpravou pro zvýšení bezpečnosti za mokrého počasí.

Kompozitní rošty vyztužené skelnými vlákny jsou bezúdržbové, bezpečné a použitím na ocelovém mostě snižují hlučnost při přejezdu vlakové soupravy. V místech osazení na dřevěné pražce jsou uloženy na příčná žebra, aby dešťová voda mohla odkapávat mezi oky. Výškově jsou srovnány tak, aby vznikala rovná plocha v celé šíři kolejiště.  Výhoda kompozitních mřížkových roštů je také ve velké možnosti úprav přímo na stavbě. Díky provázanosti skelných vláken v obou směrech a jejich spojením odolnou pryskyřicí, lze do roštů přímo na stavbě vyřezávat průchodky pro svislé konstrukce a tím minimalizovat množství jednotlivých dílců. Rošty i v prořezech zůstávají nosné v obou směrech.

Most přes řeku Sázavu v Ratajích tak dostal nejen nový nátěr, ale také díky změnou materiálu pochůzných ploch se zvýšil komfort a bezpečnost pro osoby údržby, které po mostě musí procházet.

Rychlá instalace  
Při rekonstrukci jiného železničního mostu, konkrétně Krnov-Most na trati Krnov-Olomouc bylo nutné celý most vyjmout, opětovně osadit a instalovat také kompozitní pochozí lávku. Nové osazení bylo provedeno v době výluky během jediného víkendu. Původní zakrytí lávky bylo vyměněno za kompozitní rošty Micromesh s oky pouze 10x10 mm s protiskluzovou úpravou, která je bezpečná i při dešti nebo sněžení. Po krajích u kolejiště byl použit standardní kompozitní rošt.

Kompozitní překrytí pro snížení hlučnosti
Nedaleko Nitry na Slovensku se díky rozběhu výrobního závodu rekonstruovala již nepoužívaná železniční trať. Požadavkem investora bylo zrekonstruovat most podle dnešních parametrů – bezúdržbové řešení konstrukcí se snížením hlučnosti provozu. Původní ocelové desky na mostě byly hlučné a náročné na údržbu, přejezd vlaku rušil okolní obyvatele nedaleké zástavby. Výměnou za kompozitní rošty MEA s protiskluzovou úpravou se nejen zvýšila bezpečnost, ale hlavně se výrazně snížila hlučnost železnice a nároky na pravidelnou údržbu. 

Kompozit i do hor
Na železničních stavbách se instalují z kompozitního materiálu nejen rošty, desky či panely, ale i zábradlí, schody, poklopy, mříže, přechodové lávky atd. Správci železnic ocení tento materiál i v nepříznivých povětrnostních podmínkách nebo v těžko dostupném terénu.

Bezpečné kompozitní lávky pro chodce i cyklisty
Kompozitní materiály používají správci železničních i silničních tratí kvůli jejich dlouhé životnosti a nízkým nárokům na údržbu, bezpečným protiskluzovým vlastnostem, protipožárním vlastnostem a odolnosti vůči olejům a korozi. Nízká váha roštů a profilů snižuje celkové zatížení konstrukcí a umožňuje vyřešit i atypické rozměry nebo detaily při výstavbě. Pochozí lávky se zábradlím jsou testovány ze strany SŽDC na pevnostní charakteristiky i požární odolnost.

Jedním z příkladu využití vlastností kompozitu je rekonstrukce pěší lávky, která vede přes 13 kolejišť na nádraží v Chomutově. Původní železobetonová deska byla demontována a nahrazena kombinací plných kompozitních desek a kompozitních roštů MEA. Značná úspora váhy o 45 tun s použitím kompozitních materiálů významně prodloužila další životnost celé konstrukce. S protiskluzovou úpravou a barevným rozdělením povrchu se také zvýšila bezpečnost chodců i cyklistů a současně se snížila i hlučnost konstrukce. Plné desky nebo rošty s malými oky umožňují bezproblémový přechod lávky i osobám s omezením pohybu nebo psům.

S kompozity snížena váha o 90 %
Mezi městskými čtvrtěmi Brodno a Vranie v Žilině je postavena lávka pro pěší a cyklisty z ocelové nosné konstrukce doplněná chodníkem z kompozitních desek MEA. Lávka v délce 82 metrů měla být původně vyplněna betonovými panely. Realizační firma společně s projekčním týmem MEA upravila projekt a zaměnila panely za kompozitní materiál. Návrh byl schválen investorem. Při této záměně se snížila váha výplně přes 90 % při zachování požadované nosnosti mostu. Číselně vyjádřeno se uspořilo cca 77 tun betonu.  


Nejen na železnice
Firma MEA Water Management se svým oddělením kompozitních konstrukcí instalovala rošty již na mnoho železničních mostů. Kompozitní mřížkové rošty MEA se osvědčily díky své kvalitě, bezpečnosti, bezhlučností při provozu a v neposlední řadě také rychlé instalaci.

Kompozitní konstrukční prvky mají své uplatnění nejen na dopravních stavbách, ale také ve stavebnictví na fasádách domů a jiných konstrukcích, dále v chemickém průmyslu, na vodohospodářských stavbách, v potravinářství nebo v energetice. Projekční tým MEA navrhuje a s montážníky instaluje stovky staveb ročně v České a Slovenské Republice. Více o kompozitních systémech MEA Water Management: www.mea-odvodneni.cz/mea-kompozity/kategorie/5 

podle podkladů společnosti MEA Water Management

Komentáře ke článku

 
 
 
 

28. 8. 2022 20:13:05. Re: Kompozitní materiály na železničních stavbách pro delší živo... Jitka

  Existují lidé, kterým se na lávkách z roštů dělá špatně a nemohou je používat. Ti by jistě přivítali řešení, které použili v Chomutově.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

21. 9. 2022 15:24:41

Re: Tři nové koncertní síně

Veřejnost chápe pohnutky představitelů, kteří myslí, že mají pravdu. Otázka vytápění i chlazení těchto stavebních obrů v dnešních souvislostech ovšem nezmínil nikdo. Stavebními materiály lze jistě mnohé ovlivnit. Co ale bude jinak, jsou náklady na vybudování něčeho, co je jen kabátkem městského prostoru. O účelnosti tohoto zařízení v této době lze však polemizovat. Kromě provozních nákladů, které dnes nikdo nedokáže propočítat, jde o celkové investiční zátěži zejména Ostravy v celé šíři všech záměrů. Za primátora Macury investice skokově narůstají. Přitom není nikde prezentováno, tedy pro veřejnost, co to znamená pro splácení dluhů, které takto vznikají. V dnešní době obřího nárůstu zadlužení státního rozpočtu a podobně u měst jeto poměrně velká drzost vůči občanům města. Těch se to také svým způsobem bude týkat. Mj. zdražováním služeb, dopravy, úklidu, odvozu odpadů, správních poplatků předepisovaných městem. Není tady něco hodně v nepořádku, Povýšené vystupování Macury vůči jiným politikům i občanům je varováním, že c čele města stojí někdo s velmi pochybným charakterem a zcela povadlou mravností. Kupodivu to zastupitelům nevadí. Nebo mlčí protože se bojí o sebe, své pozice nebo zdraví? Víme přece, jak dominující politici jednají. Po celou dobu lidské moderní civilizace. U tohoto primátora jsem s jist, že se nedá ničím zastavit. Doufám, že se bude jednou zpovídat jinde, o tom, co se tu roky děje za jeho vedení města, ne jen před zastupiteli, které ponížil na pouhé držáky mandátů.

2. 9. 2022 23:12:28

Re: Věcná novela nového stavebního zákona

Zaujalo mě tvrzení, že "vláda není schopná prosadit změny, které by posílily pravomoci obcí v oblasti územního plánování" a že je to vinou pořizovatelů. To je přece úplný nesmysl. Vždyť už dnes jsou to obce, které si vybírají pořizovatele a které schvalují každou fázi pořizovacího procesu. A jestli si stěžují na pořizovatele, tak je to stejné, jako by si majitel firmy stěžoval na zákon, když má problémy se svým zaměstnancem. Pokud mají smlouvu, tak ji mohou zrušit a vybrat si jiného. A pokud ji zrušit nemohou, tak je to jejich vina, že ji mají špatnou. Vždy to ale mají ve svých rukách. Nechápu, jaké pravomoci by chtěli posilovat. Pak je tu ale téma, které je v podmínkách státní správy těžko představitelná. Že by se různí pracovníci jednotlivých dotčených orgánů ke každému záměru dokázali ve stejnou dobu sejít a dohadovali se, kdo o kolik může ze svého zákona ustoupit? Žádný úředník si nedovolí říct, že nějakou část zákona není nutné dodržet. A ani organizačně to nemůže fungovat. Ty lidi přece neřeší jen společné záměry, nemusí mít stejnou pracovní dobu nebo pracovní úvazky - a pak tu jsou ještě nemoci a dovolené a když máte na úřadu pro některé agendy jednoho pracovníka, tak by stáli všichni. Nevěřím. že by to mohlo nějak efektivně fungovat, I když by se mi taková kolektivní práce líbila.

 
© 2007–2022 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz