Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává

Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává

(18. 3. 2019) Výsledky nejnovější Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2019

   
 
 
 
 

Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává

Kontrola kvality u realizovaných veřejných zakázek silně pokulhává, za dostatečnou ji považuje jen čtvrtina stavařů
Kvalitu staveb u veřejných investic nejvíce ohrožuje soutěžení na nejnižší cenu, podporuje ji naopak kritérium dobrých referencí u předchozích realizací. Za dostatečnou přitom aktuálně považuje kontrolu kvality u realizovaných veřejných zakázek jen čtvrtina ředitelů stavebních společností.Pro zvýhodnění českých firem s vlastní kapacitou se vyslovila nadpoloviční většina dotázaných, největší podporu by měl tento krok u firem zaměřených na inženýrské stavby.Příčinou korupce v oblasti stavebnictví je v ČR celková špatná kultura prostředí a zneužívání postavení úředníky.Vyplývá to z Kvartální analýzy českého stavebnictví Q1/2019, zpracované analytickou společností CEEC Research ve spolupráci se Skupinou Saint-Gobain.

Výslednou kvalitu díla u veřejných zakázek nejvíce v pozitivní rovině ovlivňuje kritérium dobrých referencí u předchozích realizací, v negativní pak soutěžení pouze na nejnižší cenu. Na stupnici od -5, která znamená ohrožení kvality stavby do +5 představující maximálně pozitivní vliv na celkovou kvalitu, ohodnotili ředitelé stavebních společností tyto dva faktory známkami 3,6, respektive -3,0 bodu. Kvalitu významně podporuje také detailní projektová dokumentace a vícekriteriální hodnocení (obojí shodně 3,3 bodu). Výraznější rozdíly se objevují u velkých stavebních firem, které nejvýše hodnotí detailní projektovou dokumentaci (3,7 bodu) a inženýrských společností preferujících vícekriteriální hodnocení (3,7 bodu).

„Rozhodující by měl být vyvážený poměr kvality, ceny, spolehlivosti a transparentnost všech výběrových řízení. Rozhodně nevěřím v univerzální model pro všechny investory. Měl by respektovat jeho oprávněné a spravedlivé požadavky,“říká Ivo Luňák, jednatel, Tyros Loading Systems CZ s. r. o. Svůj pohled přidává také Tomáš Koranda, předseda představenstva, HOCHTIEF CZ a. s.„O soutěžení pouze na cenu a případně přidruženém kritériu záruční doby už se toho popsaly stohy. Myslím, že se naopak hodně podceňuje schopnost vítězné vybrané firmy dodat detailní projektovou dokumentaci a doložit pozitivní reference předchozích realizací v dané oblasti pro podobné zákazníky a také její personální možnosti. Ověřený odborný personál je základem každé úspěšné realizace. Hodnocení nákladů životního cyklu pak beru už jako samozřejmost.“

Za dostatečnou kontrolu kvality u realizovaných veřejných zakázek považuje pouze čtvrtina (27 procent) ředitelů stavebních společností. Polovina (53 procent) firem hovoří o alespoň částečné uspokojivosti kontrol a pětina (20 procent) je označuje za zcela nedostatečné. Výrazně optimističtější jsou v tomto ohledu velké stavební a inženýrské společnosti, které kontroly kvality hodnotí jako dostatečné ve 43, respektive 42 procentech případů.

„V oblasti zadávání práce intelektuální povahy (tj. projektování a konzultace při výstavbě) je naprosto nezbytné přejít z režimu zadávání na cenu (případně kvalitu charakterizovanou počtem a „stářím“ odborníků) na režim zadání dle skutečné kvality. Pozitivně chápeme v tomto směru pilotní aktivity SŽDC a veřejnou diskuzi na téma způsobu zadávání. Příklady použitelné zahraniční, ale i české praxe se množí. Za nejdůležitější (a současně nejobtížnější) považuji, aby si investoři konečně připustili, že nositelem odbornosti má být dodavatel, nikoliv zadavatel, a našli si způsoby,jak svoje dodavatele kontrolovat, nikoliv řídit. Kvalitní projekty a služby je nutné také adekvátně ocenit, činnost odborníků podílejících se na největších infrastrukturních stavbách v zemi je ale bohužel dlouhodobě podhodnocená a obor vymírá, resp. ti nejschopnější o uplatnění v něm vůbec neuvažují,“ uvádí Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti, HBH Projekt spol. s r. o.

Pro zvýhodnění českých stavebních firem s vlastní kapacitou v rámci soutěžení veřejných zakázek se vyslovily v průměru tři pětiny(60 procent) ředitelů. Alespoň částečné zvýhodnění takových stavebních společností by uvítala další čtvrtina (27 procent) a zcela proti takovému opatření bylo 13 procent dotázaných. S podobným zvýhodněním přitom mnohem více souhlasí firmy zaměřené na inženýrské stavby (plný souhlas u 75 procent dotázaných).

Příčinou korupce v oblasti stavebnictví je v ČR podle ředitelů stavebních firem celková špatná kultura prostředí a zneužívání postavení úředníky, přičemž na stupnici od 0 do 10, kde desítka představuje faktor maximálním způsobem přispívající ke vzniku korupce,ohodnotili ředitelé obě okolnosti shodnou známkou 7,1 bodu. Míru korupce dále negativně ovlivňuje prosazování příbuzných či známých do veřejných funkcí(6,6 bodu) a nedostatečná kontrola(6,1 bodu).Nejméně naopak ke korupci přispívá nedostatek zakázek (4,6 bodu).Míra korupce v českém stavebnictví je přitom podle poloviny (53 procent) ředitelů stejná jako na sousedním Slovensku. Další dvě pětiny (38 procent) uvádějí, že u nás máme v této oblasti korupci nižší. „Příčiny korupce v ČR jsou stejné, jako v jiných zemích. Je to vždy snaha získat výhodu na straně jedné a na straně druhé získat prospěch z možnosti tuto výhodu poskytnout. Míra korupce však závisí na mentalitě národa a úrovni společenského smýšlení, výchovy i hrozby postihů v případě jejího odhalení,“tvrdí Miroslav Lukšík, generální ředitel, Pozemní stavitelství Zlín a. s. „Špatný příklad vrcholných politiků z hlediska morálky, nedodržování zákonů a rozkrádání, různý metr na různé lidi a dotace,“ dodává Martin Hart, Marketing Director, KOMA MODULAR s. r. o.

Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2019 je zveřejněna na stránkách www.ceec.eu
tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz