Kotelna v Železném Brodě

Kotelna v Železném Brodě

(29. 6. 2016) Filip Horatschke

   
 
 
 
 

Kotelna v Železném Brodě

Zanedbaný a částečně opuštěný areál bývalé textilní továrny na okraji Železného Brodu, který vytvářel jistou periferii města, se začíná probouzet k životu a rozšiřuje hranice centra města. Exklusivní poloha u nově zrekonstruovaného náhonu a příjezdové komunikace od Turnova dává tomuto místu velký potenciál.
Jedním z prvních počinů a oživení je přestavba průmyslové haly na sklářskou Galerii Libenský Brychtová. Tato zdařilá rekonstrukce naznačuje, kam se přeměna území může ubírat. V opozitu tohoto muzea se nacházela zchátralá a mnoha nevhodnými úpravami poznamenaná bývalá kotelna se zámečnickou a kovářskou dílnou. Záměrem investora bylo tento objekt rekonstruovat a oživit.

Na začátku projektu rekonstrukce a přestavby jsem uvažoval nejen o technickém zhodnocení stavby v rámci daného programu, ale o kontextu celého místa a to s ohledem přidané hodnoty do budoucnosti. Konceptem řešení je dialog mezi původním, kvalitním, stavebním řemeslem typickým pro industriální stavby tohoto období a současným architektonickým jazykem. Ponechal jsem původní velkorysé prostory hal se zvýrazněním tektoniky všech původních nosných ocelových konstrukcí v černé barvě. Obnovily se i původní okenní otvory včetně členění. Všechny nové prvky jako velká vstupní vrata, mycí boxy, prosklené stěny kanceláří, vstupní partie jsou zpracovány s velkým důrazem na detail a řemeslo.
V rámci koncepce posunout hranice významu objektu a místa je do poklidně až pietně zrekonstruovaného objektu vetknut kvádr, který slouží jako kancelář, ale svým významem tvoří předěl mezi interiérem a exteriérem, původním významem a novým kontextem. Je to jakási obrazovka, která umožňuje prostoru volně protékat sem a tam. Brána, která dává nahlédnout kolemjdoucím a projíždějícím do kuchyně kovářů a zámečníků a při průhledu z vnitřních prostor nabízí zarámovaný obraz přírody.
Celkové řešení podtrhuje úprava okolí objektu. Zrekonstruovaný objekt nově spočívá na pomyslném náměstí, které není pouze privátním prostorem firmy, ale dává prostředí charakter veřejného prostranství se vzrostlými stromy a parterovými prvky na nábřeží náhonu.

P.S.
Když jsem poprvé přijel na prohlídku objektu, uviděl jsem ve vysoké trávě velikou, ocelovou, nýtovanou bandasku. Co sní? Do sběru? Nevíme. Pojal jsem nutkání umístit ji jako artefakt do centra velkorysého prostoru kotelny. Byla ve mně úzkost, že mne s touto troufalou myšlenkou investor vyhodí. Byl nadšen. Dnes tam stojí v celé surové kráse a dává teplo. Jsem za to rád.


Autorská zpráva

 

Technické řešení

Kovářská dílna: Prostor vestavěné kanceláře je prosklený, podlaha je 460 mm nad podlahou dílny a částečně je vysunuta do venkovního prostoru. Hmota kanceláře tak „levituje“ nad okolními plochami. Venku před prosklenou kanceláří je na zdi náhonu vztyčena ocelová „brána“ – architektonický prvek, který je doplněn proskleným zábradlím a terasou z terasových profilů.
Do prostoru kovářské dílny jsou osazena nová vrata s klenutým nadpražím, která umožní i zajíždění kamiónů dovnitř objektu. Dále byly instalovány nové dveře do dělicí stěny mezi kovářskou dílnou a dalšími prostory. Okna v jižní fasádě jsou opatřena falešnými klenbami.
Krb: Ocelová nádrž z počátku 19. století, která byla využita jako dekorace a doplněna o krbovou vložku, což působí velmi dominantně. Vše je plně funkční.

Zámečnická dílna: Okna v obvodové stěně byla zazděna. Z podlahy se odfrézovala vrchní vrstva, povrch byl zpevněn, na něm je nanesen srovnávací potěr a ochranný epoxydový nátěr se vsypem. Do zvětšeného otvoru v obvodové stěně jsou osazena nová vrata s klenutým nadpražím umožňující zajíždění dodávkových automobilů. Nové rolovací dveře dělí prostory zámečnické dílny a kovárny. Osvětlení a větrání zajišťují vyměněné střešní světlíky s otevíratelnými výplněmi, s protidešťovými čidly.
Součástí zámečnické dílny je vestavba pískovacího boxu, dílny kompletace a expedice. Dělicí příčky těchto prostor jsou lehké plechové s horním dílem pod stropem z čirého polykarbonátu. Odvětrání a provětrání zajišťují otevíratelné výplně ve světlíku. Ventilátor s prachovým filtrem zajišťuje větrání prostoru před pískovcovým boxem. Vlastní pískovací kabina tvoří kompletizovaný prvek s odvětráním – kombinovaná tryskací kabina se stěnami obloženými gumovými pásy. U kabiny odlučuje hrubé částice cyklon a odsavač prachu.

Kovárna: Podlaha byla dobetonována do roviny s místností zámečnické dílny. Na zvýšené podlaze je znovupostavená výheň a nainstalován buchar. Přes starý kanál u vstupních vrat se provedlo zasypání a vyztužené nadbetonování. Do zvětšeného otvoru v obvodové stěně jsou osazena nová vrata s klenutým nadpražím umožňující zajíždění dodávkových automobilů. Okna v obvodové stěně byla zazděna.

Sociální zázemí: Z východní strany je nový vstup pro zaměstnance, kterým je přímý vstup do sociálního zázemí, kanceláří a denní místnosti. Staré příčky, podlahy a strop pod půdou byly vybourány. Aby se stav po rekonstrukci přiblížil výrazu původního vzhledu objektu, jsou okna do sociálního zařízení a kanceláří zvýšena o nově klenutá nadpraží. Chodba dělí výrobní prostory od sociálního zázemí a kanceláří. Dělící příčky mezi chodbou, kancelářemi a denní místností jsou celoskleněné. Ostatní příčky jsou sádrokartonové. Světlíky nad touto částí jsou zrušeny.

Prostory sklepa: Nové venkovní schodiště do sklepa z litého betonu vede podél obvodové zdi. Před vstupem do 1. NP, který se nachází nad vstupem do 1. PP, je nainstalována podesta z pororoštů a zábradlí s ocelovou stěnou pro osazení zvonků. U vnitřního schodiště do 1. PP byly vyměněny stupně a zábradlí.
Sklep je členěn do dvou prostor. Sklep s nižší úrovní podlahy bývá v případě vzedmutí podzemních vod zaplaven, proto jsou v rozích osazeny plastové šachty, do kterých jsou zavedeny drenáže vedoucí podél obvodových zdí. Tento systém zamezí zvednutí podlahy. Po snížení hladiny voda odteče do čerpací jímky. Podlaha sklepa je spádována novým betonem k obvodovým zdím a k šachtám.
Ve sklepě s vyšší úrovní podlahy byla vybudována čerpací jímka, do které je zaústěno potrubí ze sběrné jímky v nižší části sklepa. V jímce jsou osazena a napojena dvě čerpadla tak, aby se střídala v čerpání a nahlásila přehřátí či výpadek čerpadla řídicímu systému, na sirénu a na EZS, a odtud na mobilní telefon.
Objekt vytápí kondenzované kotle, které visí na instalované ocelové konstrukci v 1. PP – s ohledem na výkon kotlů (pod 90 kW) se nejedná o kotelnu. Spaliny z kotlů odvádí nově vybudovaný komín.

Venkovní prostory: Součástí projektu byla i výstavba komunikací, chodníků a terasy. Povrch chodníkových ploch kolem stavby kotelny a parkovacího stání je z dlažební žulové kostky, povrch komunikací je položen ze zámkové dlažby. Mezi zdí náhonu malé vodní elektrárny a budovou kotelny je dřevěná terasa. Prostor západně od kotelny tvoří vedlejší dvůr s povrchem ze žulových kostek a s výsadbou dvanácti Javorů červenolistých.

Architektonická studie: Ing. arch. Filip Horatschke, studio ARTIKL
Projektová dokumentace: Ing. Jiří Čermák
Investor: Akcent Bohemia, a.s.
Generální dodavatel stavby: MORAVOLEN a. s., stavbyvedoucí Ing. Vladimír Procházka
Další dodavatelé: Ještědská stavební společnost, spol. s.r.o., stavbyvedoucí Josef Kubeš; Relby, s.r.o.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2014

Komentáře ke článku

 
 
 
 

29. 6. 2016 14:20:51. Re: Kotelna v Železném Brodě. Vlastimil Haničák

 
 
 
 

29. 6. 2016 14:20:51. Re: Kotelna v Železném Brodě. Vlastimil Haničák

  Znám tento objekt velmi dlouho a od roku 1973 - 1976 naprosto podrobně. Byly to pomocné provozy závodu Kolora 2 a odstavená kotelna (pro vytápění se v té době používala nově zbudovaná kotelna objektu ŽBS). Jak ovárna a svařovna, tak i k náhonu truhlárna a klempírna byly naše eldorádo, protože jsme se zde učili, jako učni. Na strojní dílně jsme se museli chovat slušně - tam na nás viděl mistr. Když jsem to měl možnost vidět na kovářských slavnostech na podzim 2015, tak to byl nesrovnatelný rozdíl. Je dobře, že alespoň část objektu továrny vybudované ke konci 19-tého století našla moderní využití a bude zachována. Podobných továren je v okolí spousty (mnohdy stavebně velmi krásných), ale pravděpodobně bez užitku spadnou. Místo toho nastavíme u dálnic "krabice", které nás nemohou oslovit.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz