Lávka pro pěší přes Ocelkovu ulici v Praze 14-Černý most

Lávka pro pěší přes Ocelkovu ulici v Praze 14-Černý most

(8. 10. 2007)

 
 
 
 

Lávka pro pěší přes Ocelkovu ulici v Praze 14-Černý most

Fotogalerie ke článku (6)

Lávka pro pěší na Černém Mostě

Lávka pro pěší na Černém Mostě

Lávka - detail oblouku

Lávka - detail oblouku

Lávka - detaily konstrukce

Lávka - detaily konstrukce

Lávka pro pěší na Černém Mostě

Lávka pro pěší na Černém Mostě

Lávka - pohled na konstrukci

Lávka - pohled na konstrukci

Půdorys, řez a situace

Půdorys, řez a situace
Celá fotogalerie (6)

Lávka navazuje na stávající síť pěších komunikací souboru realizovaného v sedmdesátých letech. Tvoří pokračování Dygrýnovy ulice a zajišťuje propojení sídliště a východní části souboru Černý most se zelenými plochami na jihu.

Investor: Magistrát hl. m. Prahy
Autoři: Vladimír Štulc, Jan Vrana
Projektant: Architektonický ateliér HÉTA, spol. s r. o.
Statika: Karel Jerie, Miloš Cendelín
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Termíny: dokumentace pro provedení stavby 2004, výrobní dokumentace 2006, zahájení stavby 03/2006, dokončení stavby 11/2006
 
Lávka je řešena smíšenou konstrukcí jako kombinace zavěšeného a podpíraného nosníku. Ocelová konstrukce s betonovými podporami pro zavěšení umožňuje řešení funkčních požadavků a dává lávce lehkost a eleganci. Z architektonického hlediska je řešena jako vylehčený vzdušný objekt, kontrastující se dvěma stávajícími betonovými lávkami mezi kterými se nalézá. Vytváří tak charakteristický prvek, který usnadňuje orientaci při pohybu sídlištěm. Odpovídá tomu i umístění dominantního pylonu se zavěšenou částí mostu při frekventovaném chodníku podél Ocelkovy ulice, kde bylo třeba vytvořit větší rozpon. Na severní straně lávka vychází z úrovně terénu (cca 5 m nad úrovní vozovky) a mírně zakřiveným tvarem, který při zachování potřebných průjezdných profilů přibližuje jižní konec lávky co nejníže nad terén, překračuje Ocelkovu ulici. Na jižní straně je lávka ukončena protisměrnou rampou, která ji spojuje s chodníkem Ocelkovy ulice. Ve směru lávky pak pokračuje chodník pro pěší k rybníku a Klánovickému lesoparku.

Konstrukční řešení
Nosná konstrukce lávky je navržena ocelová jako podélný páteřový rošt, tvořený dvěma podélníky a rytmicky rozmístěnými příčníky. Celek funguje jako spojitý nosník o sedmi polích s jedním převislým koncem. Rozpětí jednotlivých polí je 4x17,0 + 6,8  + 13,6 + 11,9 + převislý konec 3,8 m. Podpora č.1 je posuvně uložena na železobetonové opěře, podpory 2, 3 a 4 jsou posuvně taktéž opřeny na mezilehlých sloupech kruhového průřezu. Podpory 5, 6 a 8 jsou zavěšeny na vrcholu železobetonových stěn trojúhelníkového tvaru prostřednictvím ocelových táhel kruhového průřezu. Podpora č. 7 je pevná na železobetonových stěnách v jedné třetině jejich výšky.
Lávka překračuje místní komunikaci v kolmém směru a společně s překonáním komunikace řeší i výškový rozdíl mezi opěrou v podpoře 1 a úrovní chodníku na druhé straně vozovky. Světlá šířka lávky v délce dvou třetin lávky je 3,0 m, na jižním konci se plynule rozšiřuje až na 6,7 m v místě přechodu na protisměrnou šikmou rampu. Světlé výšky lávky vycházejí z tvaru průjezdného profilu dvoupruhové sídlištní komunikace. Celková délka ocelové konstrukce mostu je 104,6 m. Nosná konstrukce mostovky je ve svislé rovině zakřivená podle nivelety dané výškovým uspořádáním komunikace.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz