Lesní koupaliště v Liberci

Lesní koupaliště v Liberci

Lesní koupaliště, Liberec

(25. 5. 2021) ateliér Mjölk

   
 
 
 
 

Lesní koupaliště v Liberci

Na jaře roku 2020 jsme se začali starat o koupaliště, které dostal do správy na následujících několik let náš spolek. Naším prvotním cílem bylo obnovit původní plovárnu, proto jsme se rozhodli pokusit získat peníze formou participativního rozpočtu. V zápolení s mnoha zajímavými projekty se nám podařilo uspět. To znamená, že můžeme začít plnit naše smělé plány. Prvním krokem byla studie areálu, kterou jsme zpracovali na vlastní náklady. Měla udávat směr, jak Lesní koupaliště v následujících letech dál rozvíjet. Peníze z participativního rozpočtu nebudou zdaleka stačit, ale o to nejde. V první fázi projektu se snažíme nastartovat celý proces tak, aby na koupališti vzniklo funkční zázemí pro všechny jeho návštěvníky. V následujících měsících jsme spustili projekční práce směřující k získání stavebního povolení tak, abychom mohli začít stavět už na jaře tohoto roku. Další financování projektu bude záležet na vývoji situace. Jisté je, že se chceme ucházet o další ročníky participativních rozpočtů, granty, ale také oslovit případné dárce tak, aby se areál dočkal svojí finální podoby co nejdříve.


Součástí návrhu není jen rekonstruovaná budova plovárny s novým sociálním zázemím, saunou a stánkem s občerstvením, ale také pískové hřiště na fotbal a volejbal, dřevěná mola na ležení, pobytové schody či nové prvky zeleně.
 
Budova nové plovárny má jednoduchou myšlenku. Snaha o co nejnižší náklady nás dovedla k návrhu ocelové haly, pod kterou se schová celý stavební program. Výhodou takového řešení je jednoduchá etapizace celého projektu. Lesní koupaliště se tak nestane na několik následujících let staveništěm. Jednotlivé stavební objemy se dají realizovat postupně. První přijdou na řadu inženýrské sítě a toalety, které jsou pro provoz koupaliště zásadním vylepšením. Následovat bude veřejná sauna, prodejní stánek, nové převlékárny či sprchy. Ocelovou konstrukci doplní dřevěné plochy fasád a plechová střecha. Drobné objekty jako pobytová mola mohou na koupališti vznikat formou brigád, což se nám v minulém roce velmi osvědčilo. Není nad to vzít do ruky vrtačku a postavit něco vlastníma rukama.

Původním záměrem bylo použít pro halu starou ocelovou konstrukci. Nepodařilo se ale sehnat halu, která by obstála v drsných libereckých podmínkách, a tak se autoři projektu rozhodli použít halu novou. V současné době vymýšlí elegantní příhradovou konstrukci, která se díky podpoře města i soukromých donátorů začne brzy stavět. Sice jsme ještě nedokázali získat celou sumu, která bude potřebná k realizaci kompletního návrhu, ale zdá se, že dveře pro zahájení stavby první etapy jsou otevřené. Jakmile se nám podaří získat stavební povolení, jdeme na to.

Autorská zpráva
Architekti z ateliéru Mjolk architekti zřídili transparentní účet 2101808884/2010, na který mohou přispěvatelé a fanoušci posílat finanční pomoc.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2021

 
 
 
 
50.7864784
15.0820790
Lesní koupaliště v Liberci

Lesní koupaliště v Liberci
Lesní koupaliště
Liberec

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz