Lesopark na Panském, Bohumín

Lesopark na Panském, Bohumín

(12. 4. 2019) MS architekti

   
 
 
 
 

Lesopark na Panském, Bohumín

Severovýchodní část města Bohumín lemuje zemědělská půda spadající do aktivní zóny záplavového území řek Olše a Odry. Hydrogeologicky problematické území, kde leží slepé rameno řeky, dnes nemá žádné využití. Celý jižní cíp území vstupuje jako těžko přístupná vnitřní periferie do městské struktury, kde představuje překážku lokálnímu rozvoji a barieru mezi východní a západní částí města. Atelier MS plan vytvořil regulační plán regenerace a zpřístupnění celé oblasti.

Z problematického území pod meandrem řeky vytváříme atraktivní oázu – komponovanou krajinu, pestrý přírodní park napojený na město několika stezkami a pěším okruhem. V severní a jižní části navrhujeme regulované biotopy a mokřady doplněné o dřevěný mobiliář, mola i mosty. Centrální část tvoří land art dvou návrší, který obohatí rovinatý charakter lokality. Pahorky i otevřený prostor mezi nimi doplní altány a menší přístřešky pro rekreaci a odpočinek. Jižní cíp od ruchu města odcloní výsadba nové vitální zeleně a cyklostezka na severní straně lesoparku propojí východní a západní část Bohumína. Jednotlivé vstupy do přírodního parku nabídnou návštěvníkům proměnlivé výhledy na dynamickou kompozici land artu, vodních ploch a rozkvetlých luk lemujících lesopark jen pár kroků od městského centra.

Připravovaný projekt vzešel z obchodní soutěže, kterou v roce 2015 vyhrál atelier MS plan, podepsaný pod navrhovanou urbanistickou studií. K realizaci projektu se přistupuje v několika komplexních etapách. Vloni projekt odstartovala výstavba zmíněné více než půlkilometrové cyklostezky přes budoucí lesopark. Její realizace město stála 12,7 milionu korun. Součástí cyklostezky je i nová klenutá lávka přes potok Flakůvka.

První a druhou etapu budoucího lesoparku zahájí v Bohumíně už letos na podzim, a to v období vegetačního klidu, kdy začnou zemní práce. Rozpočtované náklady jsou 20 milionů korun. Městu se na ně podařilo získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí ve výši téměř 12 milionů korun. Dokončení se plánuje na závěr roku 2020. Třetí etapu město k realizaci zatím nepřipravuje. Musí nejprve vyřešit výkup pozemků. Ty jsou momentálně majetkem Lesů ČR.

AUTOR: MS plan, Pavel Hřebecký, Adéla Macháčková, Milan Ševčík, Michal ŠourekZákladní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Veřejný prostor/landscaping

 
 
 
 
49.9108908
18.3702575
Lesopark na Panském, Bohumín

Lesopark na Panském, Bohumín

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz