MARTIN VOJTA ARCHITEKTI: Nástavba na panelovém domě

MARTIN VOJTA ARCHITEKTI: Nástavba na panelovém domě

(28. 1. 2015) Autoři projektu svůj koncept založili na převzetí modulové struktury původní stavby a jejích prostorových modifikací, ale objem nástavby reaguje na monotónnost okolního sídliště, jeho horizontální pásy dělí vlnové vykonzolování. Respektovali také světelně technické parametry, soukromí jednotlivých bytů a teras od pohledů ze sousedních domů nebo tlumení hluku z ulice. Nové byty mají výhledy na centrum Bratislavy a Karpaty. 

 
 
 
 

MARTIN VOJTA ARCHITEKTI: Nástavba na panelovém domě

Autoři projektu svůj koncept založili na převzetí modulové struktury původní stavby a jejích prostorových modifikací, ale objem nástavby reaguje na monotónnost okolního sídliště, jeho horizontální pásy dělí vlnové vykonzolování. Respektovali také světelně technické parametry, soukromí jednotlivých bytů a teras od pohledů ze sousedních domů nebo tlumení hluku z ulice. Nové byty mají výhledy na centrum Bratislavy a Karpaty. 

Bytový dům je součástí sídliště Ružinov-Trávniky. Postaven byl koncem sedmdesátých let minulého století v systému T-06B – BA (hlavním architektem obytného souboru byl F. Milučký). Otevřený blok domů na Rumančekovej ulici vytváří obdélníkový prostor s vnitřní obslužnou komunikací - severně orientované objekty jsou desetipodlažní, jižní osmipodlažní a objekt, který blok uzavírá, šestipodlažní.Trojpodlažní nástavba je složená z modulů, které autoři převzali z původního domu: v příčné ose jsou vysouvané nebo zasouvané, takže vytvářejí terasovitě zvlněnou strukturu. Díky posunutí nejnižšího podlaží vznikly terasy nebo lodžie pro podlaží vyšší. Poslední patro ustupuje a jeho plocha je zmenšená tak, aby zabírala zhruba polovinu půdorysu střechy.
Byty autoři navrhli jako „proplouvající“ – obytné místnosti jsou u obou hlavních fasád domu. Na východ jsou orientované převážně ložnice a hygienické zázemí, někdy také kuchyně. Velké obývací pokoje směřují převážně k západu. U bytů jsou lodžie v plné šířce traktu a nebo terasy.Konstrukce
Stávající dům má čtyři nadzemní podlaží a snížený technický suterén.  Založený byl na železobetonových monolitických pásech. Konstrukčně se jedná o příčný nosný systém železobetonových panelů o tloušťce 150 mm, na nichž jsou zavěšeny fasádní panely.  Neprovětrávaný střešní plášť byl z plynosilikátových tvarovek.

Nástavba byla navržena tak, aby její nosný systém navazoval na příčný panelový systém původního domu, kde jsou stěny jsou od sebe vzdálené 3,6 m. Prvním krokem při realizaci bylo vysekání původních střešních vrstev v nosných osách stavby a vybudování betonových základových pásů o tloušťce 300 mm.  Tyto pásy tvoří překlenovací nosný prvek mezi starou a novou konstrukcí. Po jejich vybetonování následovala první stropní deska o  tloušťce 150 mm. Svislý nosný systém tvoří zděné stěny silné 250 mm (vnitřní) a 300 mm (vnější), pórobetónové tvárnice Ytong, resp. mezibytové tvarovky Termobrik Akustik tl. 240 mm.

Obvodové zdivo je zateplené kontaktním zateplovacím systémem z minerální vlny  Isover 80 mm, na něm je silikonová omítka. Sokly byly do výšky 40 cm nad terén opatřeny soklovým zateplením EPS Isover. 
Plochá střecha nástavby je jednoplášťová. Na pojistém asfaltovém pásu Foalbit, který má zároveň funkci parozábrany, je tepelná izolace Isover Perimetr  tl. 180 mm, hydroizolaci tvoří podkladový asfaltový pás Elastobit GG 40 o tl. 4 mm a modifikovaný asfaltový pás ELASTOBIT PV TOP FIX 52 tl. 5 mm.

Povrchy a výplně otvorů
Fasády jsou otevřené s vysokým zasklením, u oken s trojskly (k = 0,7) je exteriérové stínění žaluziemi. Pásy jednotlivých podlaží a vnitřní stěny lodžií doplňují obkladové desky s dřevodekorem. Kotvené jsou u obkladu stěn a stropu lodžie na hliníkové profily. Mezi deskami a stěnou je tepelná  izolace 50 mm minerální vlna Isover UNI 50 mm (sokl XPS) s difuzní fólií.

Hana Vinšová ve spolupráci s Martinem Vojtou
Foto: T. Manina, M. Vojta, J. Veselovský

 

Nástavba bytového domu,
Rumančeková 22-30, Bratislava

Investor: New City Development – Rumančeková, s.r.o., Bratislava
Architekt: MARTIN VOJTA ARCHITEKTI
- Ing.arch. Martin Vojta,
spolupráce Ing. arch. Rado Zelenák, Ing. arch. Jozef Veselovský
Odpovědný projektant: MV ARCHITECTURE s .r. o.
Statika: Ing. M. Janík
Elektroinstalace: Ing. Švec,  PRONES s. r. o.
Zdravotechnika: STANDARD projektová kancelária TZB, Ing. Ladislav Hatiar
Vytápění: Ing. Patrik Bošácky
Požární zabezpečení: Ing. A. Iringová
Dopravní řešení a zpevněné plochy: Ing. V. Neumann, N-PRO
Sadové úpravy: Ing. Ľ. Gábrišová
Zastavěná plocha: 850,80 m2
Užitková plocha nástavby: 1805,90 m2
Obestavěný prostor nástavby: 6956,91 m3
Dodavatel hrubé stavby: TSB s. r. o., Bratislava
Fasády: provětrávaná fasáda Funder MAX - ZINN s.r.o., Nitra, kontaktní systém – Granite s.r.o., obkladové desky Fundermax – JAF Holz Špačince
Zdivo: Xella (pórobetónové tvárnice) , Pezinské tehelne (Termobrik Akustik - mezibytové zdi)
Zateplení SDV: Granite s. r. o., Banská Bystrica
Hydroizolace: Proizol s. r. o., Bánovce  nad  Bebravou
Okna a dveře: Fenestra SK (plastová okna Rehau GENEO)
Plochá střecha, izolace teras a lodžií: Proizol s. r. o.
Parkoviště, zpevněné plochy a terénní úpravy: Comfing s. r. o.
Náklady: 1,6 milonů eur
Panelový dům před rekonstrukcí

 

Koncepty řešení
 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz