Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská

Na Vojtěšce 188, Praha-Újezd

(1. 12. 2017) Základním kompozičním principem řešení je natočení.

   
 
 
 
 

Mateřská škola Formanská

Tvar stavby respektuje charakter místa i stávající zástavbu rodinnými domy. Dva dvoupodlažní pavilony jsou propojeny přízemní podnoží a jsou natočeny kratší stranou do ulice. Objekt se tak otevírá do atria, které ho ale zároveň pohledově chrání proti slunci a hluku a částečně i uzavírá směrem k okolnímu prostředí. Tvarování celkových hmot a následně i dispoziční řešení, vychází ze dvou směrů – natočení. Ta jsou i základním kompozičním principem řešení. Pavilony jsou zvenku prolomeny nikami, které symbolicky umožňují vnést exteriér – zeleň až do interiéru. Atrium s terasou a zelení tento prvek přináší z druhé strany.
Členění domu na dva pavilony a přízemní podnož zároveň plně odpovídá dispozičnímu řešení. V pavilonech jsou umístěny třídy se zázemím, v přízemní podnoži jsou kuchyň, jídelna, zázemí zaměstnanců a multifunkční sál. Společně se vstupem a chodbou tyto prostory vytvářejí komunitní prostor, místo setkávání všech dětí, rodičů, učitelů atd.
Pavilony jsou obloženy dřevěnými latěmi s vynechanými mezerami. Latě na fasádách obrácených do okolí částečně přebíhají přes okenní otvory a stíní je. Zároveň dům pohledově chrání.
Fasádu spojovací hmoty mezi pavilony tvoří omítka. Okna jsou hliníková s přirozeným povrchem. Doplňkové ocelové konstrukce jsou žárově pozinkovány.

Technické řešení:
– Založení plošné, na betonových základových pasech.
– Konstrukční systém zděný stěnový, keramické bloky Porotherm 30 + zateplení minerální izolací tl. 140 mm.
– Stropy prefabrikované, z předpjatých žb. panelů tl. 250 a 320 mm.
– Střechy ploché, krytina fólií mPVC, stabilizace střešního souvrství kačírkem a lokálně betonovými dlaždicemi.
– Provětrávaná fasáda s obkladem hranoly 42x42 mm z tepelně upravené severské borovice.
– Fasáda s omítkou - standardní KZS s minerální izolací tl. 140 mm (ETICS), omítky jemné struktury 1,0 mm.

Místo: Na Vojtěšce 188, Praha-Újezd
Investor: Městská část Praha-Újezd
Autor: ing. Lukáš Abrham
Generální dodavatel: Edikt, a. s.
Projekt: 2013–2015
Realizace: 2015–2016
Náklady: 30 mil. Kč (1. etapa)
Foto: Ronald Hilmar


Pálená cihla Porotherm
Klasickou pálenou cihlu ještě nikdo nepřekonal. Cihly splňují i ty nejnáročnější požadavky na pevnost a únosnost a zároveň jsou ekologickým produktem firmy Wienerberger. Pálená cihla Porotherm je tak stále jedním z nejpoužívanějších produktů výrobce.

Klasické cihelné bloky jsou spojované na pero a drážku a zděné na vápenocementovou maltu. Cihelný blok Porotherm je nabízen v mnoha šířkách: 44 cm, 38 cm, 30 cm, 24 cm, 17,5 cm, 14 cm, 11,5 cm a 8 cm. Systém samozřejmě nabízí doplňkové tvary cihel – koncové celé, koncové poloviční, rohové, nízké, věncovky a další. Rozměry těchto doplňkových cihel jsou přizpůsobeny účelu jejich použití. Výhodou systému je jednoduchost zdění bez nutnosti použití speciálních pomůcek.

Cihly POROTHERM 30 jsou určené pro omítané jednovrstvé vnitřní i vnější nosné zdivo tloušťky 300 mm. Lze je též použít pro vnitřní nosnou část vrstveného zdiva v kombinaci s tepelným izolantem a případně s dalšími cihelnými materiály tvořícími vnější ochrannou část zdiva. Zdění se provádí na klasickou vápenocementovou maltu.

Výhody
– Osvědčený formát cihel.
– Ideální spojení na pero a drážku.
– Jednoduché a rychlé zdění.
– Vysoká pevnost zdiva v tlaku.
– Minimální spotřeba malty.
– Ideální podklad pod omítku.
– Nízký odpor proti difuzi vodních par.
– Hygienicky nezávadné.
– Rozměry v modulovém systému.
– Snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm.

Publikováno v časopise Stavba č. 4/2017, str. 64–65

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2016

  Výrobci/dodavatelé

Plachého 388/28

370 01 České Budějovice

Telefon +420 383 826 111

info@wienerberger.cz

http://www.wienerberger.cz

 
 
 
 
50.0151641
14.5414900
Mateřská škola Formanská

Mateřská škola Formanská
Na Vojtěšce 188
Praha-Újezd

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz