Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou

Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou

Vrané nad Vltavou

(16. 2. 2021) Studio Degree

   
 
 
 
 

Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou

Původní budova neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, zároveň byla silně bariérová. Vnitřní a venkovní prostory začínaly být nevyhovující, jak z hlediska hygienických norem, tak i pedagogických požadavků současné doby. Proto byly zpracovány různé varianty řešení nové mateřské školy, a to zejména s ohledem na svažitost pozemku, vzrostlou zeleň, komunikace, okolní zástavbu a celkový krajinný ráz místa.

 
Pozemek se nachází v centru obce v klidné lokalitě zastavěné převážně rodinnými a bytovými domy. Nový objekt je umístěn v jeho jihozápadní části s orientací dětských denních místností převážně na jižní stranu. Rozčleněn je na několik kvádrů, které jsou odlišeny barevným odstínem fasády. Tyto barvy se prolínají i do interiéru pavilonů. Toto řešení tak vytváří členitou, ale logicky čitelnou tvář budovy a zároveň redukuje měřítko, objekt tedy působí menším dojmem a lépe koresponduje s okolním terénem a zelení. Kontrast vůči stávající zástavbě je zanedbatelný, ale umístění budovy a její členění je výrazným rysem a vhodně doplňuje okolní zástavbu.
 
U budovy je charakteristická velikost a členění její hmoty se zajímavým využitím okenních otvorů v kombinaci se stínicí technikou. Vnitřní atrium vytváří příjemné prostředí.
 
Stavba je členěna na dvě samostatné části, které propojuje plochá střecha. Hlavní budova je rozdělena na pět paprsků; každý z nich má funkci dětského pavilonu s vlastním sociálním zázemím a napojením na výdej jídla. Pět pavilonů propojuje oblouková chodba přiléhající k atriu. Tato komunikace ústí do centrálních šaten a hlavního vstupu budovy. Vedlejší budova plní funkci zázemí – jsou tu ředitelna, denní místnost učitelů, prádelna s příslušenstvím a skladové prostory. Na základě požadavku zřizovatele nebyla do budovy umístěna kuchyň pro přípravu jídel, neboť se v blízké vzdálenosti nachází základní škola, která svou kapacitou gastro provozu řeší i přípravu jídla pro mateřskou školu a jídlo se tedy dováží.

S ohledem na aktuální situaci týkající se množství podzemních vod v ČR byla celá plochá střecha navržena s extenzivní zelení. Veškeré srážkové vody jsou svedeny do akumulačních nadrží, které slouží pro zálivku okolní travnaté plochy.
 
Jako hlavní zdroj pro vytápění a ohřev TUV slouží soustava tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Budova je vytápěna podlahovým topením, kde každá místnost má svůj termostat.

Autorská zpráva

Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Autoři návrhu, projekt, stavební řešení, autorský a technický dozor: Studio Degree s.r.o. – Ladislav Ježdík, Markéta Vacíková
Zhotovitel stavby: ALSTAP s.r.o.
Zastavěná plocha: 1512 m2
Podlahová plocha: 1271 m2
Obestavěný prostor: 5526 m3
Plocha pozemku: 7834 m2
Náklady: 65 408 000 Kč s DPH (financováno z dotačního titulu IROP)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

 
 
 
 
49.9377318
14.3766798
Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou

Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou
Vrané nad Vltavou

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz