Mateřská škola ve Vraném nad Vltavou

Původní budova neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, zároveň byla silně bariérová. Vnitřní a venkovní prostory začínaly být nevyhovující, jak z hlediska hygienických norem, tak i pedagogických požadavků současné doby. Proto byly zpracovány různé varianty řešení nové mateřské školy, a to zejména s ohledem na svažitost pozemku, vzrostlou zeleň, komunikace, okolní zástavbu a celkový krajinný ráz místa.
 
Pozemek se nachází v centru obce v klidné lokalitě zastavěné převážně rodinnými a bytovými domy. Nový objekt je umístěn v jeho jihozápadní části s orientací dětských denních místností převážně na jižní stranu. Rozčleněn je na několik kvádrů, které jsou odlišeny barevným odstínem fasády. Tyto barvy se prolínají i do interiéru pavilonů. Toto řešení tak vytváří členitou, ale logicky čitelnou tvář budovy a zároveň redukuje měřítko, objekt tedy působí menším dojmem a lépe koresponduje s okolním terénem a zelení. Kontrast vůči stávající zástavbě je zanedbatelný, ale umístění budovy a její členění je výrazným rysem a vhodně doplňuje okolní zástavbu.
 
U budovy je charakteristická velikost a členění její hmoty se zajímavým využitím okenních otvorů v kombinaci se stínicí technikou. Vnitřní atrium vytváří příjemné prostředí.
 
Stavba je členěna na dvě samostatné části, které propojuje plochá střecha. Hlavní budova je rozdělena na pět paprsků; každý z nich má funkci dětského pavilonu s vlastním sociálním zázemím a napojením na výdej jídla. Pět pavilonů propojuje oblouková chodba přiléhající k atriu. Tato komunikace ústí do centrálních šaten a hlavního vstupu budovy. Vedlejší budova plní funkci zázemí – jsou tu ředitelna, denní místnost učitelů, prádelna s příslušenstvím a skladové prostory. Na základě požadavku zřizovatele nebyla do budovy umístěna kuchyň pro přípravu jídel, neboť se v blízké vzdálenosti nachází základní škola, která svou kapacitou gastro provozu řeší i přípravu jídla pro mateřskou školu a jídlo se tedy dováží.

S ohledem na aktuální situaci týkající se množství podzemních vod v ČR byla celá plochá střecha navržena s extenzivní zelení. Veškeré srážkové vody jsou svedeny do akumulačních nadrží, které slouží pro zálivku okolní travnaté plochy.
 
Jako hlavní zdroj pro vytápění a ohřev TUV slouží soustava tepelných čerpadel typu vzduch/voda. Budova je vytápěna podlahovým topením, kde každá místnost má svůj termostat.

Autorská zpráva

Investor: Obec Vrané nad Vltavou
Autoři návrhu, projekt, stavební řešení, autorský a technický dozor: Studio Degree s.r.o. – Ladislav Ježdík, Markéta Vacíková
Zhotovitel stavby: ALSTAP s.r.o.
Zastavěná plocha: 1512 m2
Podlahová plocha: 1271 m2
Obestavěný prostor: 5526 m3
Plocha pozemku: 7834 m2
Náklady: 65 408 000 Kč s DPH (financováno z dotačního titulu IROP)

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*