Mateřská škola Waltrovka

Mateřská škola Waltrovka

Praha 5 – Jinonice, areál bývalé Waltrovky

(22. 12. 2020) S.H.S architekti

   
 
 
 
 

Mateřská škola Waltrovka

Pozemek byl vymezen komunikacemi pro pěší mezi bytovými domy areálu Waltrovka. Mateřská škola je umístěna při jeho severním okraji tak, aby zbylá část parcely umožňovala optimální využití pro zahradu v části jihovýchodní a dopravu v klidu a parkování v části severozápadní. 


Školka je dvoupodlažní, má čtyři třídy pro 4 x 18 dětí. Herní prostory a teras se obracejí k jihovýchodu. Budova má jeden hlavní společný vstup, zádveří a vstupní halu se schodištěm, ze které je přístup do všech pobytových místností dětí (vždy přes šatnu) s vlastním zázemím. Jednotlivé třídy je tak možné provozovat nezávisle na sobě. Stravování dětí je v rámci školky řešeno z dovážených hotových jídel. Pro tento účel je vymezena přípravna v přízemí s výdejem do jednotlivých tříd, do patra pomocí dvou jídelních výtahů. 

Hmota stavby kopíruje zaoblený tvar pozemku a pěší komunikaci na severu, po stranách je symetricky zakrojena do špičky. Budova tak vzdáleně připomíná siluetu ptačích křídel či letadla, čímž reaguje na původní průmyslové využití areálu Waltrovky. Fasádu tvoří ze severu a severovýchodu svislý dřevěný obklad z mořeného borovicového dřeva, ošetřeného metodou Thermowood. Dřevěné profily jsou kotveny k podkladnímu roštu s provětrávanou mezerou a minerální tepelnou izolací, chráněnou černou difuzně otevřenou fólií. Část fasády obrácené do zahrady školky tvoří standardní kontaktní zateplovací systém z pěnového polystyrenu a s probarvenou silikonovou omítkou světle šedé barvy. Velkoformátová francouzská okna v jižní fasádě umožňují přímý výstup na terasy i do zahrady. V horním patře je možnost přímého výstupu z heren na balkon a též do zahrady venkovním ocelovým schodištěm.
Na západní straně je parkoviště s prostorem pro zásobování, s přímým napojením na hlavní vstup do objektu.

Konstrukční a stavební řešení
Budova má železobetonový monolitický skelet s železobetonovými monolitickými obvodovými stěnami a stropy a zděnými vnitřními nenosnými příčkami z dutinových keramických tvarovek. Založena je na železobetonové desce s vyztuženými pasy pod nosnými stěnami a pilíři. Celá základová konstrukce je podepřena piloty s ohledem na nevyhovující únosnost podloží z historických navážek.

Materiály, výrobky, technologie
- Fasádní obklad ze svislých dřevěných profilů Thermowood, povrchová úprava olej
- Dřevěná velkoformátová okna s izolačními trojskly
- Atypické ocelové venkovní schodiště a další zámečnické prvky – zábradlí, vstupní markýza, olemování zastřešení balkonu aj.
- Obklady stěn hygienického zázemí pobytových místností dětí z barevné mozaiky 5 x 5 cm
- Akustické podhledy v pobytových místnostech dětí a vstupní hale
- Dětské hřiště z probarveného tartanového povrchu se zadaným grafickým vzorem
- Komplexní řešení technologií vnitřního prostředí stavby – centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací, dohřevem a dochlazováním přiváděného vzduchu, přívodní a distribuční vzduchotechnické potrubí v pobytových místnostech ze snadno čistitelných textilních výustí, podlahové vytápění v rámci celé budovy; možnost nezávislého odděleného provozu jednotlivých oddělení MŠ
- Akumulační nádrž na zadržování dešťové vody, využitelné pro závlahu zahrady

Autorská zpráva
Foto: Ing. arch. Lubor Sladký a Kudivani Photography


Autor: S.H.S architekti – Lukáš Holub, Lubor Sladký, Jan Rybář, Vladimíra Holubová

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz