Mlýn Zbyslavice

Mlýn Zbyslavice

Místní část Vrchpolí, obec Zbyslavice, okres Ostrava

(1. 10. 2019) PROJEKTSTUDIO EUCZ

   
 
 
 
 

Mlýn Zbyslavice

K větrnému mlýnu, dominantě na okraji obce Zbyslavice, jsme realizovali novou přístavbu rodinného domu včetně potřebných sítí a ploch.
Historický mlýn byl dlouhodobě rekonstruován, později se investor rozhodl zbourat novodobou a nefunkční přístavbu, z níž zůstal zachován sklep a k mlýnu připojit obytnou stavbu. Rozhodnutí vzešlo také díky již zmizelé historické stopě – těsně u mlýna původně stála budova, v níž jeho majitelé bydleli.

Půdorysem nezvyklá hvězdicová podoba obytného domu se sedlovými střechami svou velikostí neohrožuje dominantu bílé válcové hmoty kamenného mlýna, nenarušuje ani pohledové osy, které k němu směřují. Respektuje izolovanou a osamocenou polohu historické stavby a tvoří jakýsi samostatný ostrovní systém. Mezi výběžky přístavby jsme vytvořili soukromé prostory, částečně kryté před větrným místem a pohledy zvenčí. Dům komunikuje s okolím a otevírá se do zahrady a do zeleně, svým kompaktním provedením ve štípaném šindeli se nenápadně odkazuje na dřevo jako základ již zmizelých staveb.

Objekt je hybridním ostrovním systémem. Má samostatný zdroj vody, ohřev TUV solárními panely, FVE zdroj, jenž pokrývá spotřebu elektrické energie mimo špičkové časy. Část dešťové vody je vsakována, část jímána do retenční nádrže s vsakem přebytků. V rámci šetrného přístupu k ekologii stavby a jejímu provádění byly použity materiály z rušených prvků stavby, místní firmy s krátkou dojezdovou vzdáleností, kamenné dlažby z vytěženého materiálu na místě stavby.


Přístavba byla realizována jako zděná přízemní stavba na monolitických základech a patkách s použitím tvárnic ztraceného bednění. Ponechaný suterén byl sanován a nově zastropen. Nosné konstrukce jsou kombinací zděného keramického zdiva s ŽB věnci s částečnou nosnou ocelovou rámovou konstrukcí, doplněnou dřevěnými fošnovými stropy spřaženými s konstrukcí jednoduchého sedlového krovu. Střechu doplňují ploché jednoplášťové střechy.
Obvodové konstrukce a podlaha jsou doplněny tepelným izolacemi na bázi EPS – PUR a minerální vaty, doplněné hydroizolačními vrstvami. Fasáda má provětrávanou konstrukci s vnějším obkladem štípaným modřínovým šindelem. Sedlové střechy mají vícevrstvé provětrávané skladby s krytinou opět tvořenou štípaným modřínovým šindelem. Výplně fasádních otvorů tvoří dřevohliníková okna a dveře s tepelně izolačním sklem, některé fasádní prvky jsou lemovány antracitovými plechy.
Vnitřní povrchy jsou v jednoduché kombinaci obkladových desek z překližky a betonové hlazené podlahy s vytápěním. Atypické jsou pouze sociální a mokré provozy se stěrkovými vrstvami.
Zapojením vnitřních prostor původního mlýna do celkového obytného a uživatelského prostoru umožňuje, dle potřeby a nálady, měnit pocit z bydlení – jednak moderního, čistého, úsporného s jednoduchými materiály, tak i tradičního uklidňujícího pocitu z masívních omítaných zdí a bytelné historické stavby.

Autorská zpráva

 
Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ s.r.o. – Ing. arch. David Kotek, Ing. arch. Lenka Měchurová, Ing. Pavel Nitra
Realizace: Jaromír Weiss – WEISS INTERIER – stavební práce; Roman Myslikovjan – zámečnické prvky; Vaculík topení s.r.o. – elektro topení; Vladimír Hlobil – dodávka tesařských konstrukcí a šindele s klempířskými prvky; Roman Chovanec – stolařství – okna a dveře; Voda-Plyn-Topení Milan Svačina – zdravotechnika; Pavel Bajgar - elektroinstalace; Střechy Majer s.r.o. – klempířské prvky; Purstav Izolace s.r.o. – PUR izolace; KAHIM stavby s.r.o.- EPDM krytina; Style Floor Products s.r.o. – interiér; Flode premium design floors s.r.o.- interiér; Studio 4DECO s.r.o.- interiér; Tesařství Šeděnka – tesařské konstrukce; Robert Kupčík Interiéry – nábytek
Obestavěný prostor přístavby: 820 m3
Zastavěná plocha přístavby: 157 m2

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

24. 3. 2020 17:03:00

Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje

K polemice a selhávání dialogu nad pražskou metropolí čili o obtížné cestě od polemiky k dialogu Dialog se nekoná, v tom se shodneme. Tristní shoda. O to víc, že přitom v řadě věcí s článkem K. Bečkové a R. Šváchy (Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje. STAVBA, 27. roč., 2020, č, s, ) souhlasíme. I v tom, co nám navzdory liteře a smyslu našeho příspěvku vytýkají. Míjíme se a o to šlo a jde. Předporozumění, uzavírání se do jednoho společenství stejně smýšlejících a dogma vylučují dialog. Zásadní otázky, které jsme položili, tak zůstávají na pořadu dne: Může se v metropoli – Praze – stavět a rozvíjet – v souladu se světovými trendy, aniž by ztrácela na své identitě? A když se rozvíjela po staletí, proč to má být právě v naší době fatálně nemožné? Může se vést, jsme schopni a ochotni vést, produktivní dialog nejen mezi dvěma stranami – mezi architekty a památkáři, ale mezi společností, památkáři, historiky, architekty a urbanisty? Dialog o balancování mezi tím, co je historicky dané, vzácné a tím, co může být novým vkladem, přínosem pro Prahu? Tyto otázky zůstávají na pořadu dne. Co dialogu brání? Odpověď K. Bečkové a R. Šváchy: „Nenastává tak moment hypolepse, ukázněného navázání na argumenty protivníka, jaký za podmínku skutečného dialogu pokládá historik Jan Assmann. Domníváme se, že bez takové hypolepse se debata o Praze nikam nepohne a všichni zůstanou zakopaní ve svých dosavadních pozicích.“ Neospravedlňuje se tímto zvláštním odkazem na teze historika ranných kultur a civilizací egyptologa Assmana sama nemožnost dialogu? Navrhujeme radikální zjednodušení přes otázku - co je jádrem toho, co ničí podstatu dialogu v daném případě o architektuře a perspektivách Prahy Přidržíme se definice Jeana Lacroix. Dialog vyžaduje vzájemnost porozumění, tj. musím pochopit názorového protivníka, pochopit ho lépe než si rozumí on sám. To vyžaduje vystavit se síle jeho názorů, procítit je silněji než on sám. S rizikem, že se mé vlastní názory odkryji jako slabší. Bez metodologické sympatie není dialogu. To nám v diskuzích, polemikách – a především v možném dialogu nad tématem perspektiv Prahy chybí. Opravdu vychází selhání a nemožnost skutečného dialogu o pražské metropoli z toho, že „autoři textů, totiž architekti nejsou zvyklí přesně reagovat na názory druhých, jak to musejí praktikovat vědci“? (R. Švácha v „EAM. Euroamerické myšlení 1936-2011“, R. Švácha, M. Sršňová, J Tichá (eds.), str. 33, srv. i násl.)? Pochybujeme. Ona zdůrazňovaná hypolepse, zdisciplinované navazování na myšlenky a teze druhých, je důležitá, patří ke kultuře dialogu i v soudobé společnosti; dialog není mince, kterou si dám jako výhru do kapsy, je to cesta k společnému nalézání argumentů a „pravdy.“ Z toho nemůže být nikdo ostrakizován pro nedostatečnou hypolepsi, ani architekt, ani historik či teoretik, ani památkář, ani expert, ani veřejnost – dokonce i ta na sociálních sítích. Stav dialogu je jedním z měřítek vyspělosti demokratické společnosti. Jakub Heidler, Oldřich Ševčík

20. 3. 2020 15:24:36

Re: Re: Re: Re: Obnova mariánského sloupu v Praze.

Koukám Luščinole, že jsi opravdu vytrvalý, to není až zas tak obdivuhodná vlastnost, spíš svědčí o tvé omezenosti. Tvoje hraní si na světaznalého všeználka je ovšem v zásadě velmi zábavné, zejména v dnešní smutné době. Tvůj poslední výlev je zajímavý mimo jiné tím, že asi se neumíš pořádně vyjadřovat ani v jednom jazyce a se snažíš předstírat znalosti angličtiny, což v tvých vlastních očích má vytvářet pocit jakési morální nadřazenosti. Strašně se pleteš a poučovat mě o významu slov nebo o tom co co znamená je asi stejně pádné, jako tvoje bláboly o tom sloupu. Nějaký ten překlep se mi v mobilu stane, na rozdíl od tebe podobné věci "vyřizuji" třeba v MHD, rozhodné bych jimi neztrácel čas na rozdíl od tebe, který podle všeho brejlíš celý den do monitoru, abys připravil další blábol. Nicméně budu rád, když budeš pokračovat, bavím se dobře. Jediný jistota tak jednou za čtrnáct dní, když navštívím na pár minut tyto stránky, že zrovna pod támhle článkem najdu tvůj další blábol. A jen tak mimochodem, jestli jsi měl na mysli Chruščova, tak se někam podívej, jak se to jeho "otčestvo" v češtině píše. Jinak doufám, že sloup tam vydrží podstatně kratší čas než původně, oni podobní samozvaní umělci umí mlátit hlavně hubou a až to na někoho spadne, bude po legraci. Takže milý nedělnický původe, předveď se...

19. 3. 2020 15:44:03

Re: Analytici: Stavebnictví může být tahounem při oživení ekonom...

Je zajímavé, kolik analytiků hovoří o zcela obligátních záležitostech, jako kdyby měli právo a všechny moudra světa ve svém držení. Přitom co ví ti z bank o reálných problémech na stavbách? Nic, protože mají pouze předávané informace od manažerů stavebních firem, které jsou často poněkud vzdáleny od pravdy. Logicky. Je také podivné, že vůbec někomu sdělují své prognózy a potřebu budoucího dění. Komu? Vládě? Pojišťovnám? Prázdné článečky, které nikdo nepotřebuje, jsou o ničem. Odvětví, která podporují stavební průmysl, ta v určitém utlumeném procesu dále produkují. Stavební firmy část zakázek, těch menších, zpomalí, ale ostatní pojedou dál, např. dálnice a koridory. Tam se termíny nesmí posunovat. Co se zhorší, jsou investice do jiných odvětví, kde začnou chybět zahraniční síly, které odjely pryč. A stavby technologií pro petrochemii a energetiku, na ty budou tyto montážní cizí síly chybět nejvíc. na to jsem zvědav, jak to dodavatelské firmy zařízení pro zásadní změny v energetice vyřeší. Poklesne čerpání tzv. dotací z fondů EU ještě víc? Ovšem a to bude jen dobře. Nevyváženost mezi zdroji peněz a možnostmi stavební výroby se ukáže ještě větší než dosud. Zajímá to vládu, její investiční národní plán se bude měnit? Jak, kdy? Ani ve hvězdách to dnes nestojí.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz