Modrý slon

Modrý slon

Válečkova 990/16, Opava

(18. 12. 2020) Atelier38

   
 
 
 
 

Modrý slon

Objekt dětských jeslí ze 70. let minulého století přestal sloužit svému účelu po skončení vlády jedné strany. Poté byl pronajímán mnohým subjektům ke komerčním účelům bez prováděné údržby. Nachází se uprostřed panelového sídliště, je příjemně vrostlý do zeleně bývalé zahrady jeslí. Nově slouží jazykové škole – edukačnímu centru. Kromě výuky je zde nakladatelství a probíhá knižní výroba. Výhodou byl při rekonstrukci nosný železobetonový montovaný skelet se skrytými průvlaky (MS-OB), umožňující nové volné dispoziční řešení. 


Jednopodlažní stavba s plochou střechou je členěná do tří dílčích objemů, které tvoří otevřené vstupní atrium. Stávající objem z jihu nově doplňují kryté terasy učeben a kanceláří, které v létě brání přehřívání interiéru. Vstupní atrium bylo z důvodu zvětšení užitné plochy redukováno a doplněno o krytý ochoz v celém obvodu atria. Fasáda byla zateplena a omítnuta tenkovrstvou bílou omítkou, okna jsou sjednocena do pásových s meziokenními vložkami. Prosklení učeben a kanceláří na jih do zahrady je rozšířeno o vybourané parapety. Hmota garáží je opláštěna dřevěnou provětrávanou fasádou, dřevěné jsou také přístavby krytých teras a ochoz atria. Oplechování a stávající ocelové konstrukce atria jsou v šedém odstínu. Fasády v místech vstupů doplňují loga školy.

Dispozice
Byl kladen důraz na světové strany, výhledy a provozní vazby. V neposlední řadě také na individuální požadavky a potřeby klienta. Objekt se maximálně otevírá velkoplošným prosklením do zeleně.

Interiéry můžeme rozdělit na několik částí:
- Vstupní atrium, které slouží jako společenský a potkávací prostor. Na ně navazuje zimní zahrada s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti a také hlavní vstup do šatní haly s recepcí.
- Západní křídlo s učebnami pro dospělé a zázemím, přístupné ze vstupního atria nebo hlavním vstupem u recepce přes zimní zahradu. Tyto prostory jsou ve špinavé zóně a není nutné se přezouvat.
- Vstupní prostory s šatnou, na které navazuje recepce s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti. Tyto prostory mají optickou vazbu na vstupní atrium.
- Učebny orientované do zahrady se sborovnou a zázemím pro děti, které se nacházejí již v čisté zóně a je nutno se přezouvat v šatní hale.
- Výroba knih a administrativa se zázemím. Kanceláře orientované na jižní terasu doplňuje výroba knih orientovaná na sever a zázemí s kanceláří grafiků otevřené do atria
- Venkovní parkoviště navazující na sousední parkoviště. Od něj je vedlejší vstup do špinavé zóny šatní haly. Nekříží se tak čistý a špinavý provoz dospělých studentů a dětí. 

Ve snaze o jednoduchost a vzdušnost se v interiérech opakuje kombinace bílé omítky stěn s dřevěnými rámy dveří, prosklení a mobiliářem. Prostory prosvětlují velká okna s průhledy do atria a zahrady.

Autorská zpráva

Investor: Angličtina pro děti s.r.o.
Autor:  Atelier38 – Jan Zelinka, Petr Doležal
HIP: Atelier 38 – Jan Balcar

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2020

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

6. 10. 2022 14:46:02

Re: Elysium spa

Paráda!

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz