Modrý slon

Objekt dětských jeslí ze 70. let minulého století přestal sloužit svému účelu po skončení vlády jedné strany. Poté byl pronajímán mnohým subjektům ke komerčním účelům bez prováděné údržby. Nachází se uprostřed panelového sídliště, je příjemně vrostlý do zeleně bývalé zahrady jeslí. Nově slouží jazykové škole – edukačnímu centru. Kromě výuky je zde nakladatelství a probíhá knižní výroba. Výhodou byl při rekonstrukci nosný železobetonový montovaný skelet se skrytými průvlaky (MS-OB), umožňující nové volné dispoziční řešení. 

Jednopodlažní stavba s plochou střechou je členěná do tří dílčích objemů, které tvoří otevřené vstupní atrium. Stávající objem z jihu nově doplňují kryté terasy učeben a kanceláří, které v létě brání přehřívání interiéru. Vstupní atrium bylo z důvodu zvětšení užitné plochy redukováno a doplněno o krytý ochoz v celém obvodu atria. Fasáda byla zateplena a omítnuta tenkovrstvou bílou omítkou, okna jsou sjednocena do pásových s meziokenními vložkami. Prosklení učeben a kanceláří na jih do zahrady je rozšířeno o vybourané parapety. Hmota garáží je opláštěna dřevěnou provětrávanou fasádou, dřevěné jsou také přístavby krytých teras a ochoz atria. Oplechování a stávající ocelové konstrukce atria jsou v šedém odstínu. Fasády v místech vstupů doplňují loga školy.

Dispozice
Byl kladen důraz na světové strany, výhledy a provozní vazby. V neposlední řadě také na individuální požadavky a potřeby klienta. Objekt se maximálně otevírá velkoplošným prosklením do zeleně.

Interiéry můžeme rozdělit na několik částí:
– Vstupní atrium, které slouží jako společenský a potkávací prostor. Na ně navazuje zimní zahrada s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti a také hlavní vstup do šatní haly s recepcí.
– Západní křídlo s učebnami pro dospělé a zázemím, přístupné ze vstupního atria nebo hlavním vstupem u recepce přes zimní zahradu. Tyto prostory jsou ve špinavé zóně a není nutné se přezouvat.
– Vstupní prostory s šatnou, na které navazuje recepce s čekárnou pro rodiče a hernou pro děti. Tyto prostory mají optickou vazbu na vstupní atrium.
– Učebny orientované do zahrady se sborovnou a zázemím pro děti, které se nacházejí již v čisté zóně a je nutno se přezouvat v šatní hale.
– Výroba knih a administrativa se zázemím. Kanceláře orientované na jižní terasu doplňuje výroba knih orientovaná na sever a zázemí s kanceláří grafiků otevřené do atria
– Venkovní parkoviště navazující na sousední parkoviště. Od něj je vedlejší vstup do špinavé zóny šatní haly. Nekříží se tak čistý a špinavý provoz dospělých studentů a dětí. 

Ve snaze o jednoduchost a vzdušnost se v interiérech opakuje kombinace bílé omítky stěn s dřevěnými rámy dveří, prosklení a mobiliářem. Prostory prosvětlují velká okna s průhledy do atria a zahrady.

Autorská zpráva

Investor: Angličtina pro děti s.r.o.
Autor:  Atelier38 – Jan Zelinka, Petr Doležal
HIP: Atelier 38 – Jan Balcar

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*