Mojenamesti.com

Mojenamesti.com

(24. 4. 2014) V jakém stavu jsou naše veřejná prostranství? Co bychom na nich mohli zlepšit? Na tomto portálu najdete hodnocení kvality náměstí, do kterého se můžete zapojit i Vy prostřednictvím krátkého dotazníku. Vaše postřehy poté pomohou architektům při návrzích na zlepšení.

 
 
 
 

Mojenamesti.com

V jakém stavu jsou naše veřejná prostranství? Co bychom na nich mohli zlepšit? Na tomto portálu najdete hodnocení kvality náměstí, do kterého se můžete zapojit i Vy prostřednictvím krátkého dotazníku. Vaše postřehy poté pomohou architektům při návrzích na zlepšení.


Projekt Moje náměstí vznikl ve školním roce 2013/2014 v rámci ateliérové práce skupiny studentů pod vedením doc. Ing. arch. Gabriela Kopáčika, Dr. na Fakultě architektury VUT v Brně. Zabývá se hodnocením kvality náměstí.
Studenti navrhli způsob, jak co nejobjektivněji a přitom jednoduše vyhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých náměstí. Výsledky hodnocení potom pomáhají při hledání různých možností zvýšení jejich kvality.
 

Projekt se skládá ze čtyř základních částí:

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁMĚSTÍCH
Jednou ze čtyř stěžejních částí práce je sběr základních informací o náměstích. Prvním krokem bylo vytvoření seznamu všech brněnských náměstí. Ke všem náměstím v seznamu jsme pak shromáždili základní informace zahrnující příslušnost k městské části, dobu vzniku a případně rok poslední revitalizace, charakter náměstí, jeho funkci a význam v rámci města.

2. HODNOCENÍ KVALITY NÁMĚSTÍ
Druhou částí práce je hodnocení kvality náměstí z hlediska jejich statických charakteristik. Vytvořili jsme všeobecně využitelnou metodiku pro hodnocení náměstí zaměřující se na hodnocení kvality na základě relativně neměnných prvků, jako jsou například rozměry a kvalita povrchů chodníků, přítomnost či nepřítomnost přechodů pro chodce, mobiliář a jeho využitelnost, vybavenost, či lidské měřítko a mnoho jiných. Snahou bylo vytvořit hodnocení a kritéria hodnocení co nejobjektivnější, aby výsledky byly srovnatelné, bez ohledu na hodnotitele, místo nebo čas hodnocení, při zachování jednoduchosti metodiky. Jestli Vás zajímá, jak by obstálo Vaše náměstí, máte možnost si to vyzkoušet. Všechny potřebné podklady jsou k dispozici zde.

3. HODNOCENÍ REÁLNÉHO VYUŽITÍ NÁMĚSTÍ
Třetí částí práce je hodnocení kvality náměstí z hlediska jejich reálné využitosti, zkoumání dynamických charakteristik, a to lidí a jejich aktivit, toho jak reagují na statické charakteristiky náměstí a na vybavenost, to jak náměstí skutečně využívají, a hodnocení demografické struktury uživatelů. Při hodnocení budeme vycházet z metodiky využité Nadací Partnerství pro analýzu chování chodců na Zelném trhu v roce 2008. Jedná se o hodnocení energeticky a časově podstatně náročnější, než způsob hodnocení kvality, a je bohužel pravděpodobné, že jej bude možné realizovat jenom u některých vybraných náměstí. Toto hodnocení bude dalším krokem naší práce.

4. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Poslední, ale neméně důležitou částí projektu, je dotazníkové šetření. Krátký dotazník je připojen ke každé stránce náměstí na webu projektu mojenamesti.com. Doufáme, že dotazníky nám pomohou porozumět tomu, jak vnímají náměstí jejich skuteční uživatelé, lidé, kteří zde bydlí, pracují nebo zde tráví svůj volný čas. Budeme proto skutečně vděčni, když si najdete chvilku pro vyplnění dotazníků u náměstí, která Vás zajímají.

Věříme, že porovnání výsledků jednotlivých součástí projektu nám přinese nový pohled na veřejná prostranství, jejich fungování a kvalitu. Už současné výsledky nám pomáhají lépe vnímat prostředí kolem nás a všímat si jevů, které nám běžně unikají. Pravděpodobné je, že kromě odpovědí vyvstane i množství otázek, kterým bychom se rádi dále věnovali.

CÍLE PROJEKTU
• návrh metodiky hodnocení veřejných prostranství
• odhalení silných a slabých stránek jednotlivých náměstí
• shromáždění informací o brněnských náměstích na jednom místě
• ověření architektonických a urbanistických teorií porovnáním výsledků hodnocení kvality náměstí s hodnocením reálného využití náměstí a s výsledky dotazníkového šetření
• zvýšení informovanosti a zájmu veřejnosti
• rozpoutání diskuze, zlepšení komunikace mezi občany, laickou a odbornou veřejností a veřejnou správou
• shrnutí námětů a postřehů ke zlepšení situace

Cílem projektu rozhodně není odsuzování náměstí, která nesplňují všechna kritéria hodnocení. Ta byla nastavena podle předobrazu „ideálních“ náměstí, jaká známe např. z Itálie. Náměstí v našich podmínkách nemají jednotný charakter a bylo by hloupé snažit se u všech dosáhnout stejných kvalit. Přesto nám hodnocení může pomoci při hledání způsobů jejich dalšího vývoje.

 

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz