Možnost financování obnovy dalších památek i sakrálních staveb

Možnost financování obnovy dalších památek i sakrálních staveb

(3. 12. 2021) Program pomáhá přispět i k optimálnějšímu využití budov

   
 
 
 
 

Možnost financování obnovy dalších památek i sakrálních staveb

Město Ostrava i v roce 2022 přispěje dotacemi k obnově významných památek, městských i sakrálních staveb. Díky tomuto dlouhodobě úspěšnému programu se již podařilo vrátit původní krásu desítkám cenných historických staveb na území statutárního města a přispět tak i k optimálnějšímu využití budov. Pro příští rok bylo pro zmíněný účel vyčleněno 5 milionů korun. Lhůta na předložení žádostí je od 2. ledna 2022 do 18. února 2022. Doba realizace projektu je stanovena od 1. ledna 2022  do 30. června 2023.

„Smysluplný program, jež motivuje majitele k obnovám jejich nemovitostí, mohou obyvatelé i návštěvníci města zhodnotit každodenně. Rekonstruované zajímavé, historicky výjimečné stavby a památky jsou bohatstvím každého města. Díky dotacím se nám dlouhodobě daří obnovit zašlou krásu často architektonických perel Ostravy,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora. 

V rámci Programu na zachování a obnovu kulturních památek a významných městských staveb mohou zájemci žádat o finance k obnovám staveb v rámci dvou výzev. V prvém případě se jedná o městské domy a industriální dědictví, kde je příspěvek města stanoven ve výši od 50 tisíc korun do 1,5 milionu korun na jeden projekt. Druhá výzva je cílena k obnovám sakrálních staveb s příspěvkem města ve výši od 50 tisíc korun do 500 tisíc korun v rámci jednoho projektu. V obou případech lze dotací hradit maximálně polovinu přímých nákladů, zbylé náklady financuje majitel objektu. Zájemci podávají žádost elektronicky a následně i v listinné podobě nebo prostřednictvím datových schránek. 

K žádosti o dotaci je potřeba mít stanovisko památkové péče a vyjádření stavebního úřadu, také je nutné k žádosti doložit minimálně položkový rozpočet, který vychází ze zpracované zjednodušené projektové dokumentace a je následně podkladem pro cenové nabídky zhotovitelů. Ostatní povinné přílohy a detailní podmínky programu naleznou žadatelé na webu města v odkazu.

Stejně jako v předchozích letech posoudí jednotlivé žádosti nejprve odbor územního plánování  a stavebního řádu, poté komise muzejní, letopisecká, názvoslovná a heraldická rady města, která své doporučení předá ke konečnému projednání orgánům města. Díky tomuto tradičnímu programu dochází k zachování a obnově kulturních památek či významných městských staveb ve špatném technickém stavu, stejně jako k opravám ojedinělých památek nebo památek, jež mají zásadní význam pro charakter města. Za přispění města tak mohou být rekonstruovány také památky  nebo významné stavby, využívané a zpřístupněné či prezentované veřejnosti pro kulturní, vzdělávací, turistické, náboženské nebo jiné přínosné účely.

Dotace k obnově památek však město poskytuje dlouhodobě a v letošním roce přispěla Ostrava  na obnovu 12 významných městských staveb či památek částkou ve výši 5 594 000 korun. Díky schváleným dotacím v loňském roce byla například opravena štuková fasáda a vyměněna okna domu v městské památkové zóně na Hollarově ulici. Obnovy se dočkaly fasády z břízolitových omítek domu na Porubské ulici v Ostravě-Porubě. A změn naznal také unikátní urbanistický prvek v městské památkové zóně Vítkovic, tzv. štítové kolonie.

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

17. 1. 2022 23:24:11

Re: Re: FN Ostrava.

Mimina?

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz