Město Příbor hledá kvalitní projekt pro bytovou výstavbu v lokalitě Za Školou

Město Příbor hledá kvalitní projekt pro bytovou výstavbu v lokalitě Za Školou

(5. 1. 2021) Podmínkou je esteticky a funkčně dobře zpracovaný návrh

 
 
 
 

Město Příbor hledá kvalitní projekt pro bytovou výstavbu v lokalitě Za Školou

Město Příbor se rozhodlo prodat parcelu za účelem výstavby bytových domů, podmínkou je však esteticky a funkčně dobře zpracovaný návrh. Jde o jedinečnou lokalitu s novou výstavbou rodinných domů, kde poptávku po bydlení mají doplnit nižší bytové domy. Lokalita Za Školou (Z43) je velmi dobře připravena pro novou výstavbu, jde o kompletní zasíťování lokality inženýrskými sítěmi, ale i vysokou vybavenost území v podobě mateřské školy, základní školy, nového multifunkčního sportovního hřiště, koupaliště či obchodu. Výhodou je i velmi dobrá dopravní dostupnost, kde v blízkosti se nachází nájezd na dálnici D48.


Místo určeno k nové výstavbě bytových domů naleznete ZDE.

Celkově jde o prodej pozemku pro výstavbu za pevně stanovenou cenu, kdy hlavním rozhodovacím hlediskem je návrh nových bytových domů. Město vytvořilo zadávací podmínky pro stavebníky, které mají usnadnit orientaci v prostoru a lépe přiblížit ideu utváření celého území. Pro rodinné domy, které dnes staví soukromí vlastníci, i pro nabízenou parcelu pro výstavbu byla vytvořena regulace. Ta se zabývá zejména zastavěností pozemku, výškou budov, počtem bytů a jejich minimální rozlohou, počty parkovacích stání, využití okolních ploch apod. Pravidla pro výstavbu vycházejí z okolních podmínek terénu, stávající zástavby a návaznosti na okolí.

Město se snaží přijít s novým způsobem prodeje pozemku, který by mohl být pro všechny strany výhodný jak z pohledu nového využití území, tak i estetiky.

Konečný termín pro odevzdání návrhů je 1. březen 2021. V první polovině března roku 2021 návrhy vyhodnotí porota složena z nestranných městských architektů a zástupců města. Doporučené pořadí zájemců bude postoupeno zastupitelstvu města ke konečnému rozhodnutí o investorovi.

Veškeré informace naleznete na stránkách města Příbor: www.pribor.eu

Zdroj: Městský úřad Příbor


Komentáře ke článku

 
 
 
 

7. 1. 2021 08:40:35. Re: Město Příbor hledá kvalitní projekt pro bytovou výstavbu v l... M.Chlápek

  ...jako architekt takovou chytráckou formu výdělečné soutěže nemohu za poctivou a regulérní rozhodně považovat a doufám , že se nestane následovaným příkladem...

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz