Městský pivovar Radnice

Městský pivovar Radnice

(8. 12. 2016) Erik Ebringer

   
 
 
 
 

Městský pivovar Radnice

Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze, letní semestr 2015/2016, projekt oceněn Žlutou kartou Katedry architektury

Vedoucí práce: Ing. arch. Petra Novotná, Doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran, Atelier architektonické tvorby 3

Autorská zpráva:
Ve městě Radnice se od doby průmyslové revoluce nacházejí hned dva pivovary. Předmětem mého projektu je pivovar městský či měšťanský, založený v roce 1517, podle jiných zdrojů 1587. Ve vzdušné vzdálenosti 150 metrů je pivovar panský. Definitivní ukončení provozu pivovaru městského je datováno do roku 1959.

Očištění
K chátrající budově je v současnosti přidružena stavba s funkcí autodílny, část historické budovy byla přestavěna na funkci obytnou. Tyto přidané vrstvy jsem se rozhodl odstranit. Co ovšem očistit nechci, je fasáda pivovaru. Bude sloužit i jako memento odstraněných vrstev, protože ty se nesmazatelně vryly do původní stavby a tedy i do samotné fasády. Znatelné to bude zejména na nově odhaleném štítu doposud přiléhajícímu k autodílně. Nové nánosy je možno pozorovat i na části s vloženými byty.

Posílení
Prostor po bytových jednotkách bude vyplněn objemem divadla nebo flexibilního sálu, tvarově shodným s hlavní lodí pivovaru. Přízemí tohoto vloženého objemu slouží jako zázemí restaurace. Na místě autodílny bude pozemek doplněn ubytováním, a to zejména pro hostující soubory. Tato stavba bude sloužit také jako zázemí pro provoz divadla (prostor pro zkoušku, maskérna, sklad kulis). Ve jménu industriálního charakteru rekonstruované lokality bude tento objem řešen modulovým prefabrikovaným systémem. Do historické, novými vrstvami nepoznamenané části pivovaru, se navrátí jeho původní funkce. Přízemí ovšem bude sloužit restauraci. Podoba hvozdu zůstane zachována také, navenek i zevnitř. Hvozd bude skrývat výstavy a naskýtat vyhlídku na Radnice. Samotné intervence chápu jako posílení stávajícího, ne jako vlastní exhibici.

Výsledek
Původní pivovar je zvýrazněn a postaven do přední pozice. Byla dodržena jeho hlavní osa, zavedena je i nová osa, symbolicky vycházející z místa pomyslného doteku nových intervencí a historické části. Tento bod je zároveň epicentrem společenského dění v areálu. Nové intervence jsou od původní stavby jasně vymezeny, přesto na sebe plynule navazují. Zásahy odpovídají surovému, čistě účelnému a industriálnímu charakteru. Na závěr budou zvýrazněny ležácké sklepy, které jsou doposud využívány jen občasně a nevstoupily do širšího podvědomí. A to za pomoci světlíků (zároveň sloužících jako barové pulty), nově zbudovaného vstupu se zázemím pro prohlídky či pro akce v těchto sklepech pořádaných a také morfologií parteru. Parter bude přizpůsoben k doplnění interiérových funkcí v letních měsících, samozřejmostí je jeho doplnění o parkovací stání.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz