Na hradě už v zimě nestraší, protože se tam dobře topí

Na hradě už v zimě nestraší, protože se tam dobře topí

(6. 4. 2021) Rekonstrukce strakonického hradu

   
 
 
 
 

Na hradě už v zimě nestraší, protože se tam dobře topí

V roce 2018 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce strakonického hradu, která se nyní blíží ke svému konci. Předmětem rekonstrukce byly rozsáhlé stavební úpravy, které se týkaly nejen samotného hradu, ale i dalších prostor, jako například Muzea středního Pootaví. Protože expozice a sály byly dosud nevytápěné, bylo rozhodnuto tento nedostatek, který zkracoval sezonu kdy mohlo být muzeum otevřené, jen na letní měsíce, odstranit. Vznikly tu nové přednáškové a výstavní sály, nové jsou sociální zařízení, prostory pro odpočinek apod. Ačkoliv je zde mnoho věcí nových, genius loci místa se podařilo zachovat. Pro zajímavost, budoucí návštěvníci muzea se mohou například těšit na expozici, která mapuje historii maltézského řádu, ale také se seznámí s kdysi slavnou výrobou motocyklů ve Strakonicích. 

RAUTHERM ve výstavních sálech

Rekonstrukce historických objektů nebývá nikdy jednoduchá. Musí se velmi citlivým způsobem respektovat historický odkaz, ale přitom je nutné zakomponovat do objektu moderní technologie, které jsou pro provoz nezbytné. Jednou z takových technologií je vytápění. V objektu hradu a Muzea středního Pootaví Strakonice je zapotřebí vytápět prostory s relativně velkou podlahovou plochou, navíc velmi členitou, kterou doplňují vysoké stropy. Projekt počítal od začátku s variantou podlahového vytápění, které bude ukryté v podlaze, a nebude tak narušovat ani omezovat historický prostor. Realizace se ujala firma ŠTROB & spol. s. r. o. technická zařízení budov se sídlem v Českých Budějovicích, která se zaměřuje na provádění kompletního TZB budov. 

Na základě dlouholetých zkušeností firma vybrala podlahové vytápění firmy REHAU. Konkrétně se jedná o topné potrubí RAUTHERM S instalované na systémovou desku Varionova 30-2. Vzhledem k požadovaným tepelným výkonům bylo upřednostněno potrubí RAUTHERM S 17 x 2,0 mm. Dodejme, že potrubí je vyrobeno z high-tech materiálu PE-Xa, což je při vysokém tlaku a teplotě zesítěný polyethylen. Materiál i patentovaná a roky prozkoušená technika spojování potrubí násuvnou objímkou bez „o“ kroužků je zárukou bezpečné instalace a bezchybného dlouholetého provozu. Instalaci doplňují skříně s rozvaděči, kterých může návštěvník při prohlídce napočítat 11.  

Přes 5 kilometrů potrubí
Podlahové vytápění bylo instalované nejen v již zmíněných výstavních sálech, ale také v depozitářích, kancelářích, na toaletách, chodbách, v šatnách apod.  Celkem se jedná o plochu přesahující 890 m2, což představuje okolo 5630 metrů instalovaného potrubí. Skladby podlah jsou vzhledem k rozdílným charakterům místností a rozličných konstrukcí rozmanité. V některých prostorách je skladba tvořena podkladovým násypem, na kterém je položena nejprve separační fólie a následně systémová deska Varionova s potrubím. Následuje betonový potěr a nakonec finální nášlapná vrstva podlahy (například dlažba). Protože se jedná o specifický a historický objekt s různými úrovněmi podlah, bylo nutné pro zajištění požadované teploty na některých místech doplnit podlahové vytápění otopnými radiátory. Například v místech, kde se z důvodu vrcholu klenby podlahové vytápění nevešlo do výšky podlahy. Řízení teploty v interiéru je na principu ekvitermní regulace, tedy v závislosti na venkovní teplotě. Systém podlahového vytápění pracuje s teplotami 45/35 °C, přičemž zdrojem tepelné energie je lokální CZT Strakonice. Pro doplnění v radiátorech působí vyšší teploty, tzn. 80/60 °C. 

Architektonicky zajímavý hrad byl kdysi sídlem šlechtického rodu Bavorů, kteří jej nechali postavit v první třetině 13. století. Hrad prošel za dobu své existence mnoha změnami a byl dokonce dvakrát dobyt. V roce 1995 byl prohlášen za národní kulturní památku. Hrad vlastní dnes čtyři majitelé, to znamená Česká republika, město Strakonice, římskokatolická církev a soukromý vlastník. Náročná a nákladná rekonstrukce jistě přispěje k vyššímu zájmu veřejnosti, neboť návštěva hradu bude stát za to.

Další informace k systému vytápění na www.rehau.cz

podle podkladů společnosti REHAU

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz