Nájemní bytový dům Kapitulská

Nájemní bytový dům Kapitulská

Kapitulská 284, 140 00 Praha 4-Michle

(20. 12. 2019) Martin Čeněk

   
 
 
 
 

Nájemní bytový dům Kapitulská

Nájemní bytový dům v proluce v historické zástavbě pod Tyršovým vrchem.

Jedná se o bytový dům s 8 byty různých velikostí. Na severní stranu, do ulice, je charakterizován jednoduchou fasádou se zvýrazněným parterem a menšími okenními otvory rozmístěnými nepravidelně v rámci modulového rastru, jenž byl aplikován na celém návrhu, a zakončen klasickou šikmou střechou. Do dvora hmota svým tvarováním reaguje na různou hloubku dvorních traktů sousedních budov, v posledním materiálově odlišném podlaží ustupuje. Na výrazně prosklené jižní fasádě jsou zavěšeny kontrastní lehké ocelové balkony. Zastřešení garáží je ozeleněno a využito jako pobytová plocha.

Dům byl realizován s parametry budovy s "téměř nulovou spotřebou energie".

Objem navrženého bytového domu vychází především ze stávajících podmínek v území a funkčních požadavků na stavbu. Jelikož se jedná o zástavbu proluky, tedy o doplnění stávající zástavby, výška domu byla volena tak, aby navazoval na oba sousední bytové domy, které jsou výškově velmi rozdílné.  Tvar pozemku je obdélníkový a vzhledem k tomu, že vnitroblok je obklopen vysokými zdmi a jednopodlažními užitkovými dvorními přístavbami, bylo zvoleno řešení, kdy přízemí domu, které není obytné, je částečně zapuštěno pod okolní terén tak, aby stávající hraniční zdi prakticky vůbec nepřesahovalo, a využívá celou plochu stavebního pozemku. Díky tomuto částečnému zapuštění pak hrana fasády nad vstupním podlažím navazuje na spodní líc bosáže soklu, resp. přízemí sousedních domů.

Střecha garáží navrženého domu je ozeleněna a ve vnitrobloku vytváří tolik chybějící zahradu.

Vyšší čistě obytná podlaží domu svým půdorysným tvarem navazují na rozdílnou hloubku sousedních staveb. Dvorní fasáda je proto mírně zalomená pod úhlem 25°, aby nedošlo k narušení podmínek oslunění sousedních objektů a zároveň mohly být novým objektem vhodně propojeny jejich půdorysné stopy.

Do ulice je objekt zastřešen šikmou střechou nad posledním podlažím. Do dvora je poslední podlaží ustoupeno.

Fasády domu jsou řešeny zcela lapidárně a střízlivě – z velké části jde o jednoduché omítané plochy v bílé barvě. Poslední ustoupené podlaží do dvora má fasádu obloženou svislými pásy hliníkového oplechování s vertikálním falcováním. Stejně je provedena i střešní krytina do ulice. Fasáda vstupního podlaží do ulice je řešena odlišně, je mírně ustoupena oproti fasádě vyšších podlaží a byla provedena v antracitové broušené stěrce, kterou byla opatřena i vjezdová vrata do garáží a vrata prostoru nádob na odpad. Cílem bylo opticky „nadzvednout“ hmotu ostatních podlaží. Prosklené vstupní dveře jsou do fasády zapuštěny, aby vzniklo závětří.

Okna jsou ve fasádách rozmístěna nepravidelně v rámci stanoveného modulového rastru 550mm. Do ulice se jedná převážně o okna menších rozměrů reflektující kontext sousedních budov i dispoziční řešení – jde o okna z ložnic bytů a z domovního schodiště. Do dvora jsou navržena francouzská okna z obývacích pokojů. Část je doplněna o lehké zavěšené ocelové balkony.

Dřevěné rámy oken, parapety a veškeré ocelové zámečnické prvky jsou provedeny v antracitovém laku, hliníková krytina a klempířské prvky střechy v odstínu odpovídajícím pozinku.

Hlavní domovní schodiště je železobetonové pohledové s ocelovým na míru navrženým zábradlím, stěna výtahové šachty je opatřena cementovou stěrkou, obdobně jako strop garáží. Ostatní plochy jsou omítané a bílé.

Barevnost stavby je tedy monochromatická, doplněná o modřínové terasy a pochozí plochy balkonů, zeleň střešní zahrady a dřevěné podlahy a béžové rolety a závěsy v interiéru.

Dispoziční řešení domu vychází z jeho orientace ke světovým stranám a z kontextu. Ve střední partii při severní (uliční) fasádě je umístěno komunikační jádro se schodištěm a výtahem. Toto komunikační jádro je přímo osvětleno a větráno z fasády.

Z ulice je dále na západ od hlavního vstupu vjezd do garáží, které vyplňují většinu zbývající plochy zapuštěného přízemí. Prostor garáží je spádován směrem do dvora, kde je umístěn parkovací zakladač.

Ve všech následujících běžných podlažích jsou vždy z podesty schodiště navrženy symetricky vstupy do dvou bytů. Ve 2. až 4. nadzemním podlaží jsou umístěny byty se dvěma obytnými místnostmi s centrálním servisním jádrem (kuchyňský kout, koupelna). Ložnice jsou umístěny při severní fasádě do velmi klidné ulice, obývací pokoje jsou orientovány na jih, do vnitrobloku.

V 5.NP je umístěna bytová jednotka o dispozici 3+kk, která zabírá celou šířku domu při jižní fasádě, a dále vstup do mezonetové bytové jednotky, která má v tomto podlaží umístěnu vstupní halu, základní servisní zázemí a jednu ložnici/pokoj pro hosty. V podkroví je pak umístěn otevřený obytný prostor této jednotky a dvě ložnice s mezilehlou koupelnou.
AUTORSKÁ ZPRÁVA
 


autor: Martin Čeněk
spolupráce: J. Margold, J. Bartoň, H. Najmanová, R. Matoušek
rozsah prací: STS, DÚR, DSP, DPS, AD, INT
projekt: 2014 – 2017
realizace: 2017 – 2018 / dokončení interiérů 01/2019
Zastavěná plocha: 198 m2
Celková užitná plocha: 711 m2
Obestavěný prostor: 2710 m3
Počet podlaží: 6
Počet bytových jednotek: 8
Počet parkovacích stání: 7
Třída energetické náročnosti: A, mimořádně úsporná, pasivní standard

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

 
 
 
 
50.058720
14.453263
Nájemní bytový dům Kapitulská

Nájemní bytový dům Kapitulská
Kapitulská 284
140 00 Praha 4-Michle

Komentáře ke článku

 
 
 
 

21. 12. 2019 09:22:43. Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Petr Rádl
22. 12. 2019 11:25:17. Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Barbora
22. 12. 2019 21:09:18. Re: Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Rudi Knaur
28. 12. 2019 14:44:47. Re: Re: Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Martin

 
 
 
 

21. 12. 2019 09:22:43. Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Petr Rádl

  Nechápu, jak je možné, že v tak dlouhém článku není jméno města a to ČR docela znám. Děkuji.

22. 12. 2019 11:25:17. Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Barbora

  Kapitulská pod Tyršovým vrchem je jen jedna, hádejte kdeasi? :-)

22. 12. 2019 21:09:18. Re: Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Rudi Knaur

  V prdeli.

28. 12. 2019 14:44:47. Re: Re: Re: Re: Nájemní bytový dům Kapitulská. Martin

  Možná by nebylo špatné se nejdřív podívat na adresu uvedenou hned pod hlavním titulkem a mapu pod článkem. A teprve pak se rozčilovat, pokud by Vám ty informace přišly pořád nedostatečné.


Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

28. 2. 2020 08:15:31

Re: Rozhledna na vrchu Šibeník

Připadá mi to jako politizování situace kolem členství v EU, které cílí na lidi bez znalostí souvislostí a bez zájmu o politiku. Hurá, podívejte jak je EU dobrá! Všude i v autobusech nálepky, jak se EU spolupodílí na všem, málem i na výrobě betonových tvárnic na chodníky a sirky do krabiček. Samá podlost! My zatím platíme do fondů EU méně, než kolik čerpáme, ale proč čerpáme na takovéto téměř bezvýznamné stavbičky miliony, když nám kulhají investice i peníze do oprav všech typů silnic? Proč naši řidiči denně bourají po srážce se zvěří? Na I.třídách a dálnicích? Protože nemáme oplocení a podchodu i mosty pro zvěř, aby nemusela přes cestu pod kola aut! Toto má být smysluplná investice za stovky milionů!! Kdo to nezažil, neví, co to je za nezměrný děs, který někteří řidiči zaplatí životem nebo doživotním zmrzačením, a nejen oni. ale i jejich děti, partneři, rodiče. O likvidaci majetku a zruinování některých z nich nemluvě. Mně takto rozhledny připadají jako aktivity Kocourkovských občanů. Není těch stovek pitomostí v této zemi už moc? Celý den by na jejich výčet nestačil! Také pokus primátora Macury v Ostravě prosadit novou 3 km tramvajovou trať v Porubě tam, kde ji nikdo nepotřebuje a dokonce většina občanů odmítá, patří do této kategorie pomatenosti, protože zase jde o to, že nějaký spolek amatérů omylem zvolených ve volební euforii na Magistrátě odsouhlasil, že na to může Ostrava dostat víc než miliardu z dotací. Slabomyslnost lidiček bez významu hold v této zemi stále má podivnou váhu! Jak dlouho ještě bude blbost tolerována?

20. 2. 2020 18:50:35

Re: Re: Polemika o panoramatu a mrakodrapech pokračuje.

Polemika o výškových budovách nikdy neskončí. Dnes je to již otázka prestiže, nikoliv potřeby. Kdo výš, je geroj, je víc. Viz Arabský svět i dálný asijský východ. Blbost lidská vítězí. Ale žižkovská trojka od Evy Jiřičné nejsou mrakodrapy, to je úchvatný návrh, jak zaplnit místo po telekomunikační věži a kdo zná podrobně a detailně souvislosti, musí se paní Jiřičné poklonit. Věřím, že její kouzelný návrh bude realizován a rozhodně nemá pražádný vliv na panoráma Prahy, notabene historického centra. On tu někdo v této části Žižkova vidí historické centrum? Nákladové nádraží, konec jedné části Prahy, příliš vzdálené od toho centra, které obdivují miliony cizinců, i Čechů a Moravanů. A co Letná, tam blob Kaplického nebyl vedle panoráma staré Prahy? Tam byl, hned vedle. A kolik bojovníků ho prosazovalo, že? Proti nás bylo asi víc, tak to monstrum stát nebude. Ale návrh Jiříčné je naprosto něco jiného. Ve všech myslitelných hodnotitelných směrech. Skvěle zasazen do oblasti, i výškově, i polohově, i s ohledem na dopravní poměry. Pojďme ho podporovat proti hlupákům, kteří sice mají akademický titul, ale v hlavě něco zřejmě jiného, než lidské moudro. Postižení člověka se projevuje všelijak, je těžká doba, když podle expertů má 20% vysokoškolských absolventů duševní poruchu různého typu. Ono to možná i tady bude vidět. Nechť postižení prominou, ale léčení může být v Klecanech i zdarma, u profíků.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz