Návrh menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla

Návrh menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla

Brno

(28. 6. 2019) Marek Štěpán

   
 
 
 
 

Návrh menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla

Návrh nové menzy vychází ze zákonitostí katedrálního kostela v Brně. Základní dispozice celého presbytáře je na žádost zadavatele ponechána.
Menza je pevným hmotným bodem v prostoru. Analyzoval jsem geometrii hlavního tabernáklového oltáře (A. Prokop a K.  Woresch) a zjistil jeho základní modul 32 cm i jeho geometrickou osnovu, na které je vystavěn. Myšlenkově navazuje na pseudogotický oltář souvztažností proporcí i členění, napojuje se na něj i v barevném řešení. V jeho tvaru lze najít i ozvěny sklípkových kleneb či kubismu. Kubická menza je symbolicky vystavěna na 12 trojúhelných pilířích, značících úplnost. (Ježíš má dvanáct apoštolů, dvanáct košů zbylo po nasycení (M 6,43), dvanáct bran má nebeský Jeruzalém (Zj 21,12). Augustin říká: Počet dvanáct je nejsvětější).
Kompaktní tvar menzy, pevně spojený se zemí spolu s gotizující vertikalitou žeber, symbolizuje dualitu Synova člověčenství i božství završeného v Jeho oběti. Z přední části má tři niky. Její proporce jsou 1:2:1 (96:192:96 cm), její základní členění používá modul stávajícího oltáře 32 cm ve všech směrech a strany jsou pak děleny v poměru celých čísel na třetinu, čtvrtinu a šestinu. Menza bude odlita z bronzi, horní deska je z carrarského mramoru.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Interiéry/design

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

28. 6. 2019 18:36:43. Re: Návrh menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla. Marek

  "Kubistické "pojednání menzy má velké měřítko, je příliš výrazné a odpoutává pozornost od hodnot historického pozadí a patrně i od obřadníka, které mají být významnější.

29. 6. 2019 20:44:37. Re: Návrh menzy pro katedrálu sv. Petra a Pavla. Marek

  Není té symboliky trochu moc? Vše se dá nějak zdůvodnit, ale co by se stalo, kdyby to symbolikou takto zdůvodněno nebylo? Samotné zdůvodňování může působit jako zbytečná obhajoba a spíš než k projektu vede k zamyšlení nad poměry a požadavky investora....a k otázce, proč pro něj pracovat. Nelze se zavděčit všem. Proto jsem názoru, že mnohdy samotná fakta hovoří. Tady ty citace spíš můžou působit dojmem jakési vyumělkované koncepce, ačkoliv autor možná jen chtěl vystihnout komplikovanost přemýšlení o věci. Možná by to chtělo oddech od církevního prostředí a vyrazit na procházku do přírody...
Vím, Ježíšovou odpovědí na otázky bylo mlčení...


Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz