Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

(4. 9. 2009)

 
 
 
 

Nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Úpravy v parkovém prostoru Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně

Zlín, areál Krajské nemocnice Tomáše Bati
Investor: Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín
Autor: Ivan Bergmann
Spolupráce na pamětní desce:
bronzová písmena — designer Radek Šutera
odlití do bronzu — Roman Hvězda
kamenické práce — HP Kámen Hulín
Spolupráce na stěně:
grafický návrh písmen — studio 6.15 (Z. Macháček)
Dodavatel:
altán s pamětní deskou: Pozemní stavitelství, a. s., Zlín
Babybox, stěna: SMO, a. s., Otrokovice
mmcité Zlín
LANDCO Zlín, s. r. o.
Realizace: pamětní deska — 2007, Babybox a stěna — 2008
Autor fotografií: TOAST


Autorská zpráva
Stručný popis dvou drobných stavebních akcí v centrálním parkovém prostoru původní pavilonové zástavby Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, na které se kromě architekta Františka Lidya Gahury koncepčně podílel první ředitel Baťovy nemocnice MUDr. Bohuslav Albert.

1. Nové umístění pamětní desky s bustou Tomáše Bati
* Pamětní deska je zpracována formou repliky původního památníku, umístěného na dnes již neexistující budově.
* Kamenné desky byly vyřezány z původního, poškozeného monolitu o rozměrech 300x100x45 cm ze slezské žuly. Největší deska při řezání praskla — vzniklá symbolika několikanásobného necitlivého odstraňování je dnes součástí výtvarného působení díla.
* Bronzová písmena původního textu byla nově vytvořena podle zachovaných fragmentů, jejich osazení je provedeno dle původních fotografií.
* Originál bronzové busty se zachoval a byl vrácen na původní místo.
* Pro osazení desky byla vytvořena jednoduchá stavební konstrukce v kombinaci pohledového betonu a režného cihelného zdiva ve formě jakéhosi nezastřešeného altánu s lavičkami a květinovou výsadbou. Do betonové dlažby byly zakomponovány zbylé, poškozené desky z původního pomníku.

2. Babybox a navazující protihluková stěna
* Babybox je umístěn v novém přízemním objektu altánu s nosnou stěnou o půdorysu ve tvaru Z a plochou střechou. Celá nadzemní část je z hladkého pohledového betonu, střední část stěny, do které je zabudován vlastní přístroj, je obezděna oboustranně lícovými cihlami.
* Kvůli rozšíření parkoviště pro návštěvníky nemocnice bylo nutno posunout stávající oplocení směrem dovnitř areálu. Oplocení ve formě protihlukové stěny navazuje na jedné straně na posuvnou bránu zásobovacího vjezdu, na druhé je připojeno k objektu Babyboxu.
* Stěna dlouhá 36 m a vysoká 2,3 m je provedena z průhledných tabulí PLEXIGLAS, vyztužených ohnutím okrajů do tvaru žeber a kotvených zámečnickými přípravky do základu.
* Čiré tabule jsou upraveny graficky velkými písmeny jmen BAŤA, ALBERT a GAHURA na matné, stříbřité folii, nalepené na zadní straně desek.Takto zpracovaná stěna opticky vymezuje areál nemocnice od veřejného prostoru, avšak umožňuje průhledy do centrálního parkového prostoru Gahurova urbanistického konceptu.

Pozn. redakce:
Nemocnici na konci dvacátých let minulého století ve spolupráci se stavebním oddělením Baťových závodů — architektem Františkem Lydia Gahurou — navrhl, postavil a dalších osmnáct let řídil MUDr. Bohuslav Albert, kterého oslovil Tomáš Baťa.
Sama nemocnice byla postavena tak jako celý Zlín — kombinací červených cihel a světle šedého betonu, zasazená do zeleně s velkými parkovými plochami.
Architektu Gahurovi spolu s MUDr. Albertem se podařilo vytvořit pozoruhodný celek, a to nejen po stránce vnější. Do dokonalosti byly dotaženy všechny interiéry a malé detaily, které splňovaly tehdejší požadavky hygienické i tehdejší požadavky na organizaci práce.
(Zdroj: www.staryzlin.cz)

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Ostatní

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz