Nízkoenergetický rodinný dům v Kralicích na Hané

Nízkoenergetický rodinný dům v Kralicích na Hané

Kralice na Hané

(29. 3. 2016) Dům má kompaktní a jednoduchý tvar.

   
 
 
 
 

Nízkoenergetický rodinný dům v Kralicích na Hané

Autor: Ing. arch Michal Prášil 
Dodavatel: Progress project s. r. o.
Investor: Ing. Jakub Langr
Projekt: 12/2012 – 05/2013
Realizace: dokončeno 2014
Zastavěná plocha: 173,1 m2
Užitná plocha: 130,6 m2
Obytná plocha: 87,5 m2
Měrná spotřeba tepla: 16 kWh/m2.rok
Energetická náročnost: A
Vytápění/chlazení tepelným čerpadlem země-voda IVT
Podlahové topení Rehau

Skladba konstrukce: Jednovrstvá zděná konstrukce bez dodatečného zateplení
Použitý materiál HELUZ:
• Obvodové zdivo: HELUZ Family 2in1 50cm
• Překlad: Nosné překlady Heluz 23,8
 
Parcela široká 12 m, požadavek investora na jednopodlažní bydlení, cca 2 m spád pozemku směrem od příjezdové komunikace, dům rodičů sousedící zahradou. Zadání návrhu rodinného domu v Kralicích na Hané. Investor a architekt jsou kamarádi z dětství. Investorovu důvěru měl proto architekt již od začátku spolupráce, což značně usnadnilo proces vzniku domu, protože odpadly dlouhé diskuze a studování různých variant návrhu. Další výhodou byla v tomto případě i omezení stavebního pozemku a záměr vytvořit energeticky úsporný dům (a spíše se pohybovat velmi blízko parametrům pasivního domu). Po rychlém naskicování několika dispozičních schémat byl vybrán jeden a ten byl převeden do formy projektu.  … Nutno podotknout, že architekt při realizaci úzce spolupracoval se stavební firmou Progress project s. r .o.. Investor, architekt a dodavatel stavby v tomto případě vytvořili vzácnou symbiózu a stavba tak probíhala bez větších komplikací.

Tvar domu přísně vychází z tvaru pozemku, především jeho šířky 12 metrů, a orientace ke světovým stranám. Vzhledem k velmi limitujícím rozměrům parcely, požádal investor o udělení výjimky, aby šířka domu mohla být o jeden metr zvetšena. Navržený dům je na pozemku usazen tak, aby navázal na pozici vedlejšího rodinného domu a pokračoval tak v utváření průčelí domů nové ulice. 

Hmota objektu má obdélníkový půdorys a je zastřešena pultovou střechou s jednostranným přesahem nad jižní fasádou. Pobytové místnosti jsou orientovány na jih a západ. Vnitřní komunikace, která probíhá v celé délce objektu, je při severní obvodové zdi. Částečně vyjmutý prostor severní terasy / atria slouží k ochlazování obytné místnosti v letních měsících. Velké prosklené plochy jsou orientovány na jižní a západní stranu objektu. Převážná část objektu je omítnuta bílou fasádní omítkou. Pro podpoření architektonického výrazu a oživení hmoty objektu bylo použito obkladového materiálu – fasádních prken ze sibiřského modřínu. Objekt je zastřešen plechovou krytinou v šedé barvě. Okapy jsou skryté. Proti nežádoucím tepelným ziskům v letních měsících je objekt chráněn elektrickými exteriérovými roletami v šedé barvě. 

Jednopodlažní stavba  má zděný stěnový systém z keramických bloků HELUZ Family 2in1 založený na železobetonových základových pasech. Tyto cihelné bloky s integrovanou izolací splňují bez dodatečného zateplení požadavky i pro pasivní domy. Obvodové zdivo zároveň tvoří svislé nosné konstrukce objektu a je zakončeno železobetonovým věncem. Ze systému HELUZ jsou příčky i keramické překlady. Pultová střecha má dřevěnou nosnou konstrukci ze sbíjených vazníků. Strop má sádrokartonový podhled. 

Vytápění a chlazení objektu je řešeno pomocí tepelného čerpadla a teplovodním systémem podlahového vytápění ve všech místnostech. Tepelné čerpadlo současně slouží i pro ohřev TUV. Sekundárním tepelným zdrojem je elektrická tyč, která je součástí tělesa čerpadla. V koupelně je otopná soustava doplněna o otopný žebřík. V objektu je řízená výměna vzduchu s rekuperací. Elektroinstalace je řešená jako inteligentní.

CIHLY HELUZ FAMILY
Broušené cihly HELUZ Family a Family 2in1 mají nejlepší tepelněizolační vlastnosti na českém trhu v porovnání s ostatními materiály pro jednovrstvé zdivo. Jsou určené pro výstavbu domů s nízkou potřebou tepla na vytápění (nízkoenergetické a pasivní domy).
Vyrábí se v šířkách 250, 300, 380, 440 a 500 mm.
Obvodové zdivo z cihel HELUZ Family šířky 500 mm dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,14 W/m2K.
Vyplněním dutin cihel Family polystyrenem došlo až k 40 % navýšení jejich tepelněizolačních vlastností.
Cihelné bloky s integrovanou izolací HELUZ Family 2in1 splňují bez dodatečného zateplení požadavky pro pasivní domy.
Součinitel prostupu tepla obvodového zdiva z cihel HELUZ Family 2in1 šířky 500 mm je 0,11 W/m2K. 
HELUZ Family 2in1

podle podkladů společnosti HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2014

  Výrobci/dodavatelé

U Cihelny 295

373 65 Dolní Bukovsko 295

Telefon +420 385 793 011

odbyt@heluz.cz

http://www.heluz.cz

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz