Nová budova Jihočeského divadla a filharmonie

Nová budova Jihočeského divadla a filharmonie

Mariánské náměstí, České Budějovice

(4. 11. 2019) Přehlídka diplomových prací ČKA – 2019, Zvláštní cena společnosti Zumtobel

   
 
 
 
 

Nová budova Jihočeského divadla a filharmonie

Miroslav Chmel, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, ateliér Jana Šépky

Porota ocenila koncept novostavby divadla a jeho finální hmotu na kontrastu dvou základních principů. Zatímco společná platforma a parter jsou tvarovány urbanistickou strukturou města, objem divadelních sálů vytváří výrazný výtvarný prvek ztvárňující provoz divadla.

O nové budově divadla se v Českých Budějovicích uvažuje již od šedesátých let, kdy bylo pro stavbu vybráno Mariánské náměstí, lokalita v těsné návaznosti na historické jádro města a na okružní třídu, která kopíruje stopu původního opevnění. Nově navržený urbanismus má za cíl zacelit městskou strukturu s těžištěm v budově divadla a nově definovaného náměstí.
V současné době jsou tendence zpřístupňovat divadelní instituce široké veřejnosti a městu. Již se nejedná o uzavřené budovy, které se otevírají pouze večer na dobu představení. Jsou to spíše živá společenská centra, přístupná po celý den, která jsou také doplněna o další funkce. Symbolem otevřenosti instituce a propojenosti s městem je v návrhu parter budovy, který tvoří veřejně přístupný interiér foyer. Jeho kontinuální prostor člení dvě schodiště a šesti jáder, kde jsou umístěny jednotlivé funkce divadla a dalších doprovodných programů. Otevírají se tedy dle potřeby, nejsou na sobě plně závislá.
Budova divadla je spojující platformou, živoucím prostorem, místem kde se míchá provoz divadla s městem. Jádra zároveň slouží jako nosná struktura budovy, v druhém patře protínají horizontální desku, kterou zároveň nesou. V desce jsou umístěny šatny a zázemí. Pomyslným těžištěm domu je jádro s jevišti hlavního sálu, které je umístěno uprostřed. Když člověk prochází parterem, může zároveň nahlédnout pod pokličku, jak se divadlo připravuje a jak vzniká. Zkoušky jednotlivých souborů odehrávající se v jádru se zkušebnami lze v přízemí sledovat skrze prosklenou stěnu.

Autorská zpráva

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

4. 11. 2019 15:38:07. Re: Nová budova Jihočeského divadla a filharmonie. jadran

  Bylo by skvělé, kdyby se na podobných školách, jako je UMPRUM architektura vůbec "neučila". Kromě dalších titulů, kterými se rádi tak honosí někteří architekti tato škola produkuje jedince, kteří (a to je více než jasné z prezentovaného návrhu) absolutně neví, o čem pak ta stavba je a pokud se do primárního návrhu nepromítne alespoň elementární konstrukční řešení, vznikají paskvily, které jsou buď v reálu úplně jiné (k rozhořčení autora, který má poněkud arogantní představu, že jeho geniální dílo musí uvést do praxe "ti druzí" podřadní "stavaři" a je jejich neschopnost, pokud dílo nevypadá jako na vizualizaci) a nebo investora, který se nestačí divit, co všechno bude stát ono geniální a naprosto ojedinělé architektonické dílo (vždyť na vizualizace vypadalo tak skvěle...). Ona asi ta Labská filharmonie, o které tak básní pan Pleskot (v představě, že Praha něco "takového" potřebuje víc, než třeba funkční vnější okruh či most v Suchdole) a jejíž účet se vyšplhal na desetinásobek původně stanovené ceny. Ano, v tom dokonalém Německu...

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz