Nová poštovna na Sněžce

Nová poštovna na Sněžce

(16. 12. 2008)

 
 
 
 

Nová poštovna na Sněžce

Fotogalerie ke článku (14)

Půdorys

Půdorys

Výkres

Výkres

Nadhled

Nadhled

Sketch

Sketch

Schéma

Schéma

Situace

Situace

Situace

Situace
Celá fotogalerie (14)

V době, kdy jsme chystali číslo věnované stavbám v extrémních podmínkách, právě probíhalo rozhodování o tom, jaký dům se bude stavět na nejvyšším místě v republice, jak bude vypadat nová poštovna na Sněžce. Návrhy zpracovávaly tři architektonické kanceláře, které byly vyzvány Správou Krkonošského národního parku (H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti, Ateliér HŠH a Studio acht). Každá kancelář předkládala více variant. Autory jsme oslovili a požádali je o předvedení návrhu, který by nejvíce vystihoval jejich názor, jak má vypadat
současný dům na nejvyšší hoře Česka.
MIROSLAVA PROCHÁZKOVÁ


Poštovna
Navrhovaný objekt má nahradit Českou boudu a poštovnu, které byly strženy loni na podzim. Musí odolat nejen extrémním přírodním podmínkám, ale vyhovět i složitým podmínkám a představám příslušných správců tohoto místa – Správě KRNAP, obci Pec pod Sněžkou a investorce poštovny.

Zadané podmínky
1. Objekt bude umístěn na původních základech České boudy.
2. Pro výstavbu poštovny je možné využít stávající sklepní prostory o objemu cca 165 m3.
3. Zastavěná plocha objektu nepřesáhne 74 m2, z toho 12 m2 bude trvale otevřené závětří s informačními panely.
4. Obestavěný prostor bude maximálně 460 m3, včetně případného využití části stávajících sklepních prostorů demolované České boudy.
5. Objekt bude sloužit pouze k prodeji drobných upomínkových předmětů, drobných balených potravin a k podávání listovních zásilek. Objekt musí rovněž umožňovat příležitostné přespání personálu.
6. Objekt bude vybaven jediným splachovacím záchodem a maximálně dvěma umývadly. Hygienická zařízení jsou určena pouze pro personál poštovny.
7. Likvidace odpadních vod z objektu bude řešena ekologickým způsobem pouze ve sklepním prostoru po demolované České boudě, bez jakéhokoliv vypouštění přečištěných odpadních vod, přebytky budou odváženy v kontejnerech pomocí lanové dráhy.
8. Objekt bude smontovatelný/demontovatelný na místě výstavby (typ stavebnice z modulů přepravitelných na vrchol vrtulníkem, popř. pomocí lanové dráhy) s minimalizací dopadu na životní prostředí.
9. Objekt bude napojen vodovodní a elektrickou přípojkou na veřejné řady inženýrských sítí uložených v bezprostřední blízkosti staveniště.
10. Vytápění objektu bude uvažováno pomocí elektrické energie.
11. Rozpočet stavby nového objektu nepřesáhne 2,5 milionu korun včetně DPH.

Vítězný návrh

Verdikt padl ještě před naší uzávěrkou. Na Sněžce bude stát „Anežka“, návrh architektonického studia H.R.A. – Hoffman Rajniš architekti. Rozhodli o tom paní investorka Jaroslava Skrbková, starosta Pece pod Sněžkou Alan Tomášek a ředitel Správy KRNAP Jiří Novák. Podkladem pro jejich rozhodnutí byly oponentské posudky pánů Jiřího Plose, Emila Přikryla a Davida Vávry, kteří vítězný návrh doporučili.

H.R.A., Hoffman Rajniš Architekti
PATRIK HOFFMAN, MARTIN RAJNIŠ


… na vrcholu Sněžky
Je těžké najít v Čechách obtížnější podmínky – extrémní klimatické podmínky, 1. zóna KRNAPu.

…jaký to má být dům?
Najít řešení provozu není tak komplikované. Co je skutečně obtížné, je rozhodnutí, jaký to má být dům a jak má vypadat. Při hledání odpovědi jsme si vzpomněli jak na staré fotografie Sněžky, tak i na potrhané snímky základen kapitánů Scotta, Amundsena a jiných polárníků. Ano, ten, kdo dosáhl vrcholu Sněžky, je svým způsobem na „expedici“, a měl by najít „expediční dům“.

…stavební systém
Jak stavět v Národním parku, kde každý lidský zásah je vlastně nemístný? Naše odpověď je jasná – koncipujme dům jako rozumnou dřevěnou stavebnici, která je lehká, lze ji poměrně snadno vyrobit, přepravit, smontovat, upravit, a také, což je podstatné, i rychle demontovat. Aby při svém vzniku, trvání i zániku vyvolal jen minimum zásahů do přírodních systémů.

…dům a jeho styl
Rozhodnutí pro plochou střechu má své důvody. Střecha nabídne nové pohledy ze Sněžky. Umožní umístění přístrojů. Silný vítr z ní bez překážek odfoukne sníh. Postavení domu na podpory nad úroveň terénu zabrání vytváření závějí na závětrné straně stavby. Volba půdorysného tvaru – poměrně štíhlého obdélníku 3,6x17 m – má své důvody – na vrcholu převládají západní větry, a je tudíž logické situovat delší osu „po větru“. Jižní fasáda umožňuje pasivní využívání slunečního záření.

…plášť stavby
Proměnlivý čtyřvrstvý systém: 1. nosné dřevěné rámy, 2. předsazené zasklení, 3. vnější žaluzie, 4. vnitřní izolační desky. Od otevřeného „průhledného“ domu v jedné poloze až po zcela uzavřenou „krabičku“ pro období zimních bouří a námraz.

HŠH architekti
PETR HÁJEK, TOMÁŠ HRADEČNÝ, JAN ŠÉPKA


Naším cílem je navrhnout na vrcholu Sněžky objekt, který bude ohleduplný k tomuto významnému místu. Objekt, který krajině nekonkuruje, ale zároveň se jí nepodřizuje. Vznáší se na ocelových nohách nad terénem a ve svých útrobách nabízí, v kontrastu s drsnou přírodou, teplo a klid. Nová poštovna je umístěna na pozemku bývalé České boudy. Návrh počítá s obnovením původního reliéfu terénu. Vstup je orientován k přístupové cestě. Čelo domu směřuje na jihovýchod, kde jsou mraky přes hřeben Sněžky často protrhány a je díky tomu umožněn pohled do údolí. Architektura domu vychází z extrémních klimatických podmínek na vrcholu Sněžky. Dům je inspirovaný polárními nebo kosmickými stanicemi, které jsou utilitárně uzpůsobeny svému účelu. Jejich uzavřenost do sebe vytváří atmosféru útočiště a pozorovatelny. Prosklené ochlazované plochy byly omezeny na jediný průhled do krajiny. Okno nabízí panoramatický pohled do okolí a významně ovlivňuje atmosféru uvnitř odbytové místnosti. Kapkovitá hmota objektu je aerodynamicky vhodná pro odolání náporu větru, který nezřídka dosahuje rychlosti přes 200 km/h. Na stěně u vstupu jsou umístěny piktogramy se základními informacemi. Provoz domu je rozdělen na odbytovou plochu v přízemí, sklady v suterénu a ložnici v podkroví. Dům má jednoduchou dřevěnou konstrukci. Nosnou kostru tvoří sbíjené dřevěné vazníky z venku obedněné a opláštěné titan-zinkovým plechem a v interiéru deskami OSB. Montáž se předpokládá přímo na vrcholu Sněžky z prefabrikovaných polotovarů.

Studio acht

Architektonický koncept je chápán v širších urbanistických souvislostech osídlení daného místa.
Umístění Poštovny vychází z rozvahy využití sanovaného suterénu České boudy. Její orientace se podřizuje ověřeným klimatickým podmínkám. Hlavní vstupy a případná otevření reagují na předpokládanou cirkulaci návštěvníků, především v jihovýchodním směru od stanice lanové dráhy. Základní objemové i komunikační schéma vychází z přirozeného směru a průběhu vrstevnic a z propojení vstupního objektu na „horní“ terase s prostorem Poštovny v suterénu.
Řešení většiny požadovaných funkcí v suterénu, včetně zázemí a společenské části otevírá cestu k alternativním návrhům vstupu.
Podmínka dočasnosti nového objektu logicky navádí ke kvalitní opravě zanechaných konstrukcí a otevírá diskusi o budoucím osídlení Sněžky společně s polskou stranou. Úlohu je proto možné již dnes rozvíjet v několika podstatně odlišných variantách vstupního modulu.
Pro prezentaci je vybrána varianta Útulna – smontovatelná dřevostavba z předem vyrobených a na místě zkompletovaných dílů. Nosnou konstrukcí jsou lepené ramenáty, které svým tvarem zároveň určují finální tvar měděné střechy.
Obvodový plášť podélných stěn je sestaven z dřevěných dílců.


Publikováno ve Stavbě č. 3/2008

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Doprava/infrastruktura

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz