Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici

Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici

nám. Jana Palacha 80, Praha 1

(28. 2. 2017) Výstava projektu do 13. dubna v budově UMPRUM na nám. Jana Palacha

   
 
 
 
 

Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici

Zveřejnění projektu nové technologické budovy v Mikulandské ulici v Praze
Výstava projektu uměleckých dílen UMPRUM, který naplňuje po 25 letech čekání vizi náhradyztraceného technologického zázemí Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Projekt přísněgenerovaný z potřeb školy a z potřeb města, projekt ve veřejném zájmu. Motivací expozicepřed realizací projektu je jeho představení veřejnosti, především odborné veřejnosti, a ukončeníšíření dezinformací. Výstava byla zahájena autorským výkladem a diskuzí o projektu,o skutečné památkové ochraně města, o etice a profesní cti.

termín výstavy: do 13. 4. 2017
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1,
seminární místnost č. 104, 1. patro, naproti schodišti
otevřeno po—pá, 10—18 hodin, vstup zdarma

Projekt uměleckých dílen naplňuje vizi UMPRUM jako integrované součásti centra města (fyzickými i nefyzickými aspekty), vizi kompaktní „nerozdělené“ školy dvou budov (intelektuálního centra — ateliérů / technologického zázemí — uměleckých dílen). Vizi o nápravě situace (ztráta jednotlivých dílen, které UMPRUM historicky využívala, v průběhu 90. let) a transformaci původního historického systému (hlavní budova — jednotlivé dílny) do podoby současné umělecké školy s respektem v mezinárodním kontextu. Podmínkou je zachování tradice, umístění v centru města, docházková vzdálenost.

Pro UMPRUM je vyřešení situace existenční nutností. Smysl má projekt pouze v případě zabezpečení kompletního technologického zázemí pro všechny obory. Značná část procesu projektování byla o minimalizaci prostorových nároků (racionální prostorové řešení, využití nejmodernějších technologií a vybavení) tak, aby byl objem instalovaný do lokální zástavbové struktury umístitelný (redukce původních 15.000 m2 na 8.000 m2). Výsledkem je rekonstrukce — dostavba , která si nenárokuje změnu na panoramatu města, která je při reorganizaci hmot funkční, ale zároveň integrovanou součástí lokální zástavby. Projekt drží původní výškovou hladinu zástavby, posunutým výrazem — tvaroslovím je přechodem mezi dvěma výškovými hladinami zástavby, přechodem mezi expresivní architekturou Paláce Národní a zástavbou historickou.

Potvrzení společenské funkce UMPRUM, funkce studentské a umělecké komunity v centru Prahy generuje potřebu vnější komunikace a otevřenosti. Současný stav objektu (jeho morální stáří) takovou komunikaci neumožňuje, neodpovídá potřebám vztahu UMPRUM-město. Neodpovídá současným požadavkům pro moderní komunikaci. Projekt to řeší podporou, zvýrazněním a otevřením hlavního vstupu. Vynecháním vstupního segmentu eklektické fasády přes celou její výšku dostane stará fasáda nový život. Architektonický zásah je součástí transformace fasády základní školy na fasádu školy vysoké. Průřez do hloubky objektu ve vazbě na racionální organizaci vnitřních komunikací předznamenává vnitřní funkci a život, otvírá je pro město. Stará fasáda dostane nový náboj, úpravou je zvýrazněna profilace fasády. 5% ztráta je kompenzována novou formou prezentace v souvislosti s plánovanými dočasnými uměleckými instalacemi v průřezu.

Vnitřní komunikační a prostorové uspořádání respektuje historický systém modulace a traktování, zapojuje do něj vnější vztahy dle potřeb současné školy a současného města. Chráněné dílenské prostory (přístupné pouze pro studenty a pedagogy příslušných uměleckých oborů) jsou v rovnováze s prostory otevřenými pro veřejnost v přízemí a v úrovni střešní roviny — otevřené, komunikační, ateliérové (bez strojního zařízení), výstavní, pobytové (…) prostory provázané s ulicí Mikulandskou, se zahradou, s pasáží Paláce Národní a s historickým jádrem města jako celkem.

Princip zastřešené dvorany umožňuje realizaci velkých projektů a celoroční provoz školy na požadované úrovni. Technologické provozy jsou soustředěny do bočních křídel a lehké provozy situovány do středu dispozice. Jejich organizace umožňuje vstup přirozeného světla, vizuální propojení centrálních polotransparentních provozů.

Spolupráce původních historických konstrukcí s konstrukcemi novými je založená na původní geometrii, nezdůrazňuje přechody, tvoří kompaktní organismus (kde je užíváno obou kvalit současně). Nová architektura více intervenuje do stávajících nekvalitních a přestavovaných částí původního školního areálu (přízemí západního křídla, severní a jižní křídlo). Kvalitnější východní a západní křídla si podrží uliční, zahradní, i dvorní fasády. Nesentimentální prostupy nových konstrukcí skrz historické přinesou motivační pracovní a společenskou atmosféru moderní vysoké umělecké školy.

Projektový tým UMPRUM zvolil pro práci strategii, kdy je projekt generován z nezbytných, objektivně potřebných parametrů. Všechny projektové kroky jsou takto zdůvodněny, projekt byl vytvořen městem — o co si řeklo a školou — o co si řekla, bez zbytečných ambicí autorů řešení. Architektonickými nástroji byly nefyzické a fyzické vazby s městem, ochrana města jako živého organismu, matematika a geometrie.
Projektový tým UMPRUM / 2017

tisková zpráva UMPRUM---
(ČTK) - Na podzim roku 2018 by se mohli začít učit studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové (UMPRUM) v nové budově s praktickými pracovišti v centru města. Přestavbou a dostavbou bývalé základní školy v Mikulandské ulici získá jedna z nejstarších tuzemských uměleckých škol nové dílny, které jí chybějí 25 let. Projekt architekta Ivana Kroupy, který je tvůrcem třeba podoby centra DOX, škola od 20. ledna vystavuje ve své historické budově na Palachově náměstí.

Novorenesanční stavba školy dozná z pohledu kolemjdoucího minimálních změn, to, že s ní pracoval dnešní architekt, doloží jen nový průchod a malý zásah do fasády.

Výstavou, která potrvá až do 13. dubna, chce škola přispět nejen k informovanosti studentů, akademické i širší veřejnosti o podobě stavby, ale také o památkové ochraně města. Škola má za sebou stejně jako všichni, kdo chtějí v historickém centru města byť jen minimálně intervenovat současnou architekturou, dlouhá jednání s památkáři. "V nejbližší době očekáváme vydání stavebního povolení, v řádu týdnů vypíšeme veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací," řekl ČTK rektor školy Jindřich Smetana. Hodnota zakázky na stavební i technologickou část bude přes čtvrt miliardy korun.

Přesto se podle původních plánů měla budova s technologickým zázemím školy otevírat již letos v létě. Objekt má UMPRUM k dispozici od roku 2014 a projekt jsme připravovali od chvíle, kdy nám archeologové potvrdili, že můžeme využít suterén, říká rektor.

UMPRUM přišla o dílny v 90. letech při restitucích, v provizorním režimu je měla od té doby v historické budově. Po zavržení úvah o zbudování kampusu v Ďáblicích, který by nutil studenty jezdit mezi centrem a periferií a školu oddělit od sebe jednotlivé obory, se vedení školy přiklonilo k rekonstrukci a dostavbě budovy v Mikulandské. "Nenárokuje si změnu na panorama města, při reorganizaci hmot je funkční, ale zároveň integrovanou součástí lokální zástavby. Drží původní hladinu zástavby a svým tvaroslovím je přechodem mezi historickou zástavbou a expresivní architekturou Paláce Národní, který roste na rohu," řekl architekt Kroupa.

Smetana připomíná udržení veřejného charakteru budovy v místě, kde je stále méně rezidentů. Část budovy bude proto také přístupná veřejnosti. Otevře se jí asi největším architektonickým zásahem do fasády, vertikálním vynecháním jedné její části, čímž vznikne nový vstup do celého areálu. Přes nový rohový objekt bude škola průchozí až na Národní třídu a využívat bude také zahradu.

Přestavba respektuje dva historické trakty, které jen minimálně doznají změn, ve dvoře vznikne přístavba s multifunkční dvoranou pro tvorbu i společný život školy a s terasou na střeše. Dílenské prostory budou podle rektora vybaveny špičkovým příslušenstvím nutným pro výuku v daných oborech, tedy třeba sklářství, keramiku či grafické techniky.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

 
 
 
 
50.0887242
14.4148828
Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici

Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici
nám. Jana Palacha 80
Praha 1

Komentáře ke článku

 
 
 
 

1. 3. 2017 07:40:36. Re: Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici. Jitka

  Nebylo by lepší ukázat na mapě místo stavby a ne sídlo UMPRUM? Nebo ještě lépe označit oboje, aby bylo na první pohled vidět, jak jsou od sebe daleko (blízko).

1. 3. 2017 10:08:56. Re: Re: Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici. Redakce

  Na mapě je označeno jen místo, kde je možné navštívit výstavu. Máte pravdu, v tomto případě je to zavádějící. Označit obě dvě budovy na mapě bohužel nelze.

6. 3. 2017 16:48:47. Re: Re: Nová technologická budova UMPRUM v Mikulandské ulici. Bývalá redakce

  Prohlédněte si oscilogram (druhý obrázek v řadě), tam je to dobře vidět.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz