Nová čtvrť v Táboře

Nová čtvrť v Táboře

bývalá kasárna Jana Žižky, Tábor

(15. 6. 2021) Výsledky soutěže

   
 
 
 
 

Nová čtvrť v Táboře

Vítězný návrh urbanistického soutěžního workshopu na místě bývalých kasáren Jana Žižky v Táboře navrhuje doplnění parku zeleným pásmem pro aktivní trávení volného času a zástavbou charakteru na pomezí blokové a rostlé struktury. Byty tu budou mít různé standardů, soukromé i nájemní bydlení. Čtvrť se stane domovem přibližně pro dva tisíce obyvatel a nabídne nová pracovní místa. Dvorce mají ambici stát se aktivním místem k setkávání stávajících i nových obyvatel.

Město Tábor zorganizovalo urbanistickou soutěž ve formě workshopu na novou obytnou čtvrť Dvorce. Diskuse rozebíraly samotné zadání, koncept a také ideální parametry pro návrh zástavby a veřejných prostranství. Porota složená ze zástupců města, architektů a přizvaných expertů vybrala z pěti návrhů tým NORMA+SPORADICAL+STEINERMALÍKOVÁ.
 
Význam workshopu zhodnotil starosta města Štěpán Pavlík: „Urbanistický workshop byl téměř dobrodružnou poutí za hledáním podoby nové zástavby. Jsem rád, že pomyslně zlatou medaili získalo řešení, které přinese Táboru jedinečný veřejný prostor. Kromě toho navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století. Mísí rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi až po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů. Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. Důstojné místo zůstane památníku. Těšíme se na další kroky přetavení návrhu v realitu. Předpokládáme etapizaci výstavby po dobu 15 let. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí.“

Cílem vítězného návrhu je vytvoření rovnováhy mezi krajinou a městem, mezi člověkem a přírodou. A to jak v měřítku celého regionu a města, tak z perspektivy každého jednotlivého člověka. Návrh je postavený na třech pilířích udržitelnosti: na environmentálním, ekonomickým i sociálním. Jedna z prvních otázek byla: „Kde se ti lidé vezmou?” Tábor se má stát konkurenceschopným městem, přitáhnout obyvatele z celého regionu a předpokládá se, že vzhledem k dostupnosti bydlení i z Prahy.

„Okouzlili mě místní lidé a jejich aktivity. Výsledkem našich analýz bylo zacílit i na kreativce. Tábor má v tomto směru velkou tradici, z archivů se na nás chrlili Tábořané bruslící, lyžující, stavějící most, tančící, hrající, nestagnující. Dnes zde kulturně výborně fungují festivaly Transforma a Tabook, Táborská setkání, iniciativa Táborské dvorky. Na tuto energii jsme se napojili,” říká Jana Moravcová, která vítězným tým vedla.
 
Demografie byla základním kamenem návrhu, nová čtvrť má být pro všechny: rodiny, mladé páry, seniory, studenty, zaměstnance města, lékaře a zdravotníky. Bude otevřená pro obyvatele z okolí, má přitáhnout i lidi z regionu. Kromě standardní občanské vybavenosti zde budou mateřská škola, vyšší střední a vysoká škola, spolkový dům pro zájmové aktivity a kulturu. V parku je naplánovaný skleník a komunitní zahrada, také sportoviště a různé druhy odpočinkových zón. A to vše je nakombinováno tak, aby se zhodnocením ploch na bydlení pokryly náklady na veřejný prostor a konečná bilance byla pro město plusová.

Tým, mezioborová spolupráce
Výzvou bylo seskládání a zkoordinování multioborového týmu v krátkém čase. Podařilo se skloubit potřeby a požadavky různých odvětví do mnohovrstevnatého celku. Kromě architektů (Norma architekti a Sporadical), kteří tým řídili a stmelovali, a krajinářských architektů (Steiner a Malíková), se uplatnili ekonomové (4ct), humánní geograf (Slavomír Ondoš), odborníci na technickou, dopravní (SINPPS, Jan Božovský) a modrozelenou infrastrukturu (JVPROJEKTVH, Jiří Vítek), grafická designérka z hlediska vizuální identity (Kateřina Koňata Dolejšová) a správnou atmosféru se podařilo vystihnout vizualizacemi Ondřeji Teplému.

Na soutěž má navázat územní studie, která bude řešit regulační podmínky, dopravní a technickou infrastrukturu, formy zástavby a etapizaci. Územní studie bude městu sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování.

Tisková zpráva

Autoři: NORMA ARCHITEKTI – Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Ludmila Haluzíková, Vanda Kotková, SPORADICAL – Veronika Sávová
Krajinářští architekti: STEINER A MALÍKOVÁ Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Humánní geografie: PriF UK v Bratislavě Slavomír Ondoš
Modrozelená infrastruktura: JVPROJEKTVH Jiří Vítek
Dopravní řešení: SINPPS Jan Božovský
Ekonomie: 4CT Jaroslav Dědič, Kateřina Kovaříková, Angelika Pruchová, Martin Skalický
Vizuální identita: Kateřina Koňata Dolejšová
Vizualizace: Ondřej Teplý

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Projekty

Dokončení

2021

 
 
 
 
49.4141825
14.6612163
Nová čtvrť v Táboře

Nová čtvrť v Táboře
bývalá kasárna Jana Žižky
Tábor

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz