Nový pavilon u základní školy

Nový pavilon u základní školy

Komenského ulice, Mníšek pod Brdy

(7. 4. 2020) Peter Sticzay-Gromski

   
 
 
 
 

Nový pavilon u základní školy

Kapacita školy v Mníšku pod Brdy již vyčerpala všechny rezervy, jedinou možností byla přístavba pro učebny, družinu a zázemí. V našem návrhu se součástí objektu staly také nové kulturně společenské prostory. Ve dvou nadzemních podlažích jsme umístili aktivity školní, v přízemí se nacházejí sál pro 150-200 lidí, mateřské centrum, klubovny pro kroužky a spolky včetně klubu důchodců. Dále cvičební sál se zázemím a také kavárna.
Pavilon jsme navrhli tak, aby se nekonkuroval budově školy, přitom ale koriguje měřítko prostoru vnitrobloku a před školou vytváří náměstíčko. Přidanou hodnotou se stala pasáž, která rozděluje přízemí na dvě části: s výstavní síni a kavárnou a část věnovanou kroužkům a spolkům.

Pavilon se nachází v poměrně velkém vnitrobloku orámovaného panelákovou zástavbou a budovou školy. Obě stavby vznikly v období rozmachu socialistické republiky, na průčelí školy je patrný ideologický dekor zesílený klasickým řádem se sloupořadím. Vnitroblok nebyl ničím strukturovaný, veřejný prostor akcentovaly jen skupiny stromů. Stavba se proto ocitla uprostřed tzv. socialistické zahrady, bylo obtížné dokomponovat její objem i výraz k jedné nebo druhé straně bloku. Rozhodli jsme se proto vložit do prostoru jakýsi zahradní pavilon, který nebude svým tvarem ani výrazem navazovat na žádnou ze stávajících budov. Má kompaktní tvar se zakulacenými rohy, jeho vztah ke škole naznačuje spojovací krček. Umístili jsme ho mimo hlavní osu školy tak, aby dotvořil veřejný prostor před jejím hlavním vstupem. Pavilon tak změnil urbanistickou situaci ve vnitrobloku, dramatizuje ji a stal se jejím centrem.
Nově vzniklé náměstí může sloužit jako herna předškolního zařízení, kavárna nebo vestibul kulturního sálu.
Fasáda pavilonu nabízí působivý obraz funkčního designu, její výraz je přátelský a otevřený. Dosáhli jsme toho díky velké ploše prosklení, které z vnější strany modelují šikmé modřínové lamely z profilů 80/100, 80/160 a 80/240 mm. V úrovni atiky jsou propojeny s profilem 320/80 mm, v úrovni stropů kotveny pomocí ocelových konzol. Konzoly se postupně od nejvyššího podlaží k nejnižšímu podlaží zkracují směrem k fasádě. Na konzolách jsou revizní ochozy z pororoštů. Modřínové lepené lamelové dřevo je bez povrchové úpravy, křížení lamel bylo provedeno s mezerami pro lepší odtok vody. 

Různé profily lamel jsme na objektu umístili dle světových stran pro ideální přirozené stínění. Pro docílení prostorového efektu jsou lamely skloněny pod úhlem k obvodovým stěnám. Vzhledem k minimalizaci viditelných spojů působí fasáda čistě a uceleně.

Autorská zpráva
Foto: Petr Kubín, Michal Antl, archiv autora

Autor: Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski; spolupráce Ing. Arch. Jan Doubek, Ing. Arch. Ladislav Vendel, Ing. arch. BA Hons. Sebastian Sticzay
Dodavatel: PKS Stavby, a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2019

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

16. 4. 2021 15:44:03

Re: Praha má plán, jak zlepšit bytovou situaci

Velké fráze plné prázdných slov. Ani jedno o tom, jak se společně s růstem zastavěnosti a zahuštění stavbami zlepší životní prostředí bývalých industriálních ploch, často bez veřejné zeleně, ani jak se vyšší počet obyvatel projeví v přeplnění sítí MHD v době špiček. ani Ň o tom, jak bude ošetřena prostupnost přeplněných vnitřních pražských komunikací i magistrály a spojek a totéž platí o umístění parkovacích a odstavných ploch pro nové rezidenty, když dnes jich až 50% chybí pro ty stávající téměř v celé Praze. Samé plány plné ničeho. Jen byty, a související TI a DI je vedlejší, přitom je základnou pro další rozvíjení osídlení v Praze. Kapacity starých inženýrských sítí, ČOV i zdrojů vody jsou již dnes přetíženy. Významné orgrtanizace zásadní pro denní provoz města, jako je mj. i TSK, jsou bez potřebného počtu kvalifikovaných techniků a takové zajímavé, leč postradatelné organizace jako je IPR , ty mají lidí a schopných přebytek. Co vše se v Praze dělá špatně, na co lidé na Magistrátě absolutně nestačí? Na všechno. Pouze zaměstnanost úředníků pořád zvyšují. Jak hloupé, jak sebevražedné, jak nekompetentní! Pan Hřib celou tuto vážnou roli řídit moudře chod města nezvládá, zrovna jako VŠICHNI JEHO PŘEDCHŮDCI! I v Praze ryba smrdí od hlavy a je jedno, zda jde o vládu nebo Magistrát. Stejní lidé, nezodpovědní, s plnými kapsami peněž za své benefity, ale výsledek jejich činností pro občany je katastrofální.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz