Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb

Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb

(30. 3. 2021) Česká města bijí na poplach a přichází s receptem na řešení

 
 
 
 

Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování staveb

Do konce března je možné podávat pozměňovací návrhy k nové podobě stavebního zákona ve druhém čtení. Podle vedení českých měst zákon zásadním způsobem ovlivní kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ale také ekonomickou prosperitu celého Česka na několik desetiletí. Návrh připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR), podle zástupců velkých českých měst však nepřináší zlepšení v územním plánování. Bez řešení této klíčové části zákona však nemůže dojít k tolik požadovanému zrychlení povolování. Proto česká města společně zpracovala Čtyři městské artikuly (tedy čtyři konkrétní požadavky), které situaci mohou jednoduše vyřešit.

„Dosud se debata o novém stavebním zákonu soustředila především na rychlost povolování. To je ale až B. My musíme nejdříve vyřešit A. Beze změny územního plánování se totiž povolování staveb nezrychlí,“ varuje Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje. „Více než rok vedeme s Ministerstvem pro místní rozvoj o tomto problému diskuzi, nicméně návrh zákona naše potřeby stále nereflektuje a situace začíná být opravdu vážná. Proto jsme spolu s ostatními českými městy zformulovali čtyři jednoduché požadavky. Díky nim může nový stavební zákon přinést nejen slibované zrychlení, ale také zkvalitnění výstavby. A protože jde o prostředí, ve kterém my všichni žijeme, mělo by nás to zajímat všechny,“ doplňuje Petr Hlaváček.

„Usilujeme o to, aby města získala více pravomocí v oblasti plánování svého rozvoje. Za udržitelný rozvoj měst musí být jednoznačně odpovědní konkrétní volení zástupci samosprávy a nikoliv anonymní státní úředníci. Občanům dává právo na samosprávu ústava, ale pokud samosprávy nebudou mít žádné reálné pravomoci, tak toto právo zůstane jen na papíře. Aktuální podoba novely stavebního zákona bohužel nesměřuje k posílení samospráv. K urychlení stavebních řízení nedojde žádným stěhováním úředníků na jedno místo, které při souběžné digitalizaci stavebních řízení dává stále menší smysl. Samosprávy měst musí mít možnost už ve fázi územního plánování stanovit jasná pravidla, která budou developeři, úředníci i veřejnost chápat stejně a nebudou se jejich rozpory řešit až v územním či stavebním řízení,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.   

„V Parlamentu vrcholí bitva o schválení nového stavebního zákona. Bohužel zákon, který nyní sněmovna projednává ve druhém čtení na základě vládního návrhu, kvalitní není. Vláda chce proti vůli měst a obcí převést územní a stavební řízení pod stát, což omezí právo obcí na samosprávu. Obávám se, že zejména u územního plánování a pořizování územního plánu vláda nedomýšlí, jaké negativní důsledky to bude mít. Proto Praha společně s dalšími velkými městy - Brnem, Ostravou, Plzní a Libercem - zformulovala takzvané Čtyři městské artikuly a připravila pozměňovací návrhy k projednávanému zákonu. Jestliže jsme se s novým stavebním zákonem dostali do této situace, pak jsem přesvědčená, že jediným rozumným řešením je nechat reformu stavebního práva novému Parlamentu a nové vládě, kteří, věřím, budou odpovědnější,“ dodává radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy Hana Kordová Marvanová.

„Čtyři městské artikuly“. S jakým návrhem přichází česká města?

1/ Právo územního plánování v samostatné působnosti
Města si potřebují samy pořizovat územní plány, aby mohly rozhodovat o svém rozvoji. V současnosti ani podle návrhu zákona však nemají na proces pořizování žádný vliv.

2/ Městské stavební předpisy pro statutární města
Praha potřebuje zachovat své platné stavební předpisy už jen z důvodu zachování kontinuity a právní jistoty v přípravě staveb. Další česká města, která projevila o vlastní stavební předpisy zájem, by tuto možnost měla dostat také. Každé české město je totiž něčím jedinečné. Stejně jako je odlišný režim správy NP Krkonoše a NP Podyjí, měl by být odlišný přístup k rozvoji specifických hodnot Plzně nebo Ostravy.

3/ Dokončení pořizovaných územních plánů
Praha, Brno nebo například Liberec pracují na svých nových územních plánech již několik let. Česká města musí mít možnost tyto práce dokončit a nezahazovat několikaletou a velmi kvalitní práci kvůli zákonem vynucenému přepracování. Návrh zákona se chová problematicky i k platným územním plánům. Ty mají být přepracovány při jejich první změně, což s sebou přináší extrémní finanční náklady i nereálné nároky na úředníky.

4/ Obec s postavením dotčeného orgánu
Města a obce musí být součástí procesu povolování staveb od počátku. Podle návrhu zákona má o projektu rozhodnout státní správa, která až následně předá projekt obci k případným připomínkám.  

„Deset největších českých měst produkuje téměř osmdesát procent hrubého domácího produktu celého Česka. Pokud stát nevyslyší jejich volání, hrozí stagnace jejich rozvoje a v důsledku ekonomický propad, který se velmi rychle projeví v každé české obci. Důležité je zdůraznit, že všechny čtyři artikuly spolu úzce souvisí a nelze vybrat jen jeden a ostatní tři nechat „na potom“. Je to stejné, jako kdybyste sundali autu jedno kolo a vyrazili na výlet. Pravděpodobně daleko nedojedete,“ snaží se problematiku popsat ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Ondřej Boháč.

Obce, města a kraje mají Ústavou zaručeno právo na samosprávu, které je státní správou v současnosti podle vedení města soustavně oklešťováno. Předložený návrh stavebního zákona by se z tohoto pohledu dal považovat i za protiústavní.

tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 
 
 
 
 

31. 3. 2021 15:44:25. Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování stav... Karel

  Dle mé praxe žádná podobná úprava stavebního zákona nepřinese zrychlení územního a stavebního řízení, pokud nedojde k zásadní změně fungování příslušných úřadů. Dokud nebude na stavebních a dalších úřadech potřebný počet zaplacených odborníků, kteří budou schopni a svými vedoucími podporováni v samostatném a rychlém rozhodování a dokud se nepřestanou maximálně využívat zákonné rozhodovací lhůty, nedojde ke zlepšení.

1. 4. 2021 00:08:27. Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování ... Jitka

  Když bude dostatečný počet, mohou být dodržovány lhůty. Aby byl dostatečný počet, musí být zaplaceni a podporováni. Dnes se jim jen nadává a za tabulkové platy,

1. 4. 2021 07:49:22. Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolov... K.M.

  Souhlas!! Kdo by za tu almužnu na úřad, který je napadaný starostou, stavebníkem (zastoupeným právníkem) a účastníky řízení (zastoupenými právníky) a občanskými spolky šel? Už to není o stavitelství, technickém řešení a architektuře. Už je to jen právní bitva s využitím stížností, stošestek a trestních oznámení. No a to se právníkům líbí, mají žně celý rok. A kolaps skutečně nastane, až jednohlavý stavební úřad dostane Covid s číslem 22, či středoškolská referentka bude stále s dítětem na ošetřovném!

1. 4. 2021 07:49:27. Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolov... K.M.

  Souhlas!! Kdo by za tu almužnu na úřad, který je napadaný starostou, stavebníkem (zastoupeným právníkem) a účastníky řízení (zastoupenými právníky) a občanskými spolky šel? Už to není o stavitelství, technickém řešení a architektuře. Už je to jen právní bitva s využitím stížností, stošestek a trestních oznámení. No a to se právníkům líbí, mají žně celý rok. A kolaps skutečně nastane, až jednohlavý stavební úřad dostane Covid s číslem 22, či středoškolská referentka bude stále s dítětem na ošetřovném!

1. 4. 2021 07:57:07. Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování ... K.M.

  Žádná úprava stavebního zákona nepřinese zrychlení povolování a hlavně kvalitu staveb, pokud bude přetrvávat:
Stavebník - za málo peněz hodně muziky
Projektant - za hodně peněz málo muziky


31. 3. 2021 16:17:36. Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování stav... BlueBoss

  Problém není ve stavebním zákoně, ale v lidech. Znám celou řadu měst a úřadů, kde se s každým domluvíte a spousta věcí lze vyřídit prakticky na počkání v rámci platné legislativy. Jinde se naopak nemůžu zbavit dojmu, že snad čekají na úplatek, nebo co. Jakákoli změna vše komplikuje, protože není domyšlená např. do personálního obsazení úřadů. Naposledy se to týkalo posuzování souladu záměru s územním plánem. Reálně to v některých obcích prodloužilo řízení o měsíce až roky.

31. 3. 2021 16:47:57. Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování stav... Developer

  1. obce územní plán - ANO
2 . obce regulační plán - povinnost
3. zpracovatel PD - autorizace povinná, jednoznačně odpovídá za kvalitu dokumentace a podkladů
4. zdigitalizovat celý proces, včetně vkládání stanovisek DO, žádost podávaná jen digitálně (řeba jako na OSSZ, FÚ) - nemáš podklad, kladné vyjádření .... - dál tě to nepustí
5. minimalizovat dokumentaci k řízení u SÚ, podrobnou pak přebírá projektant a dodavatel
6. stanovit odpovědnost dodavatelů za soulad s povolením
7. černá stavba - trestný čin, ztráta autorizace, oprávnění k podnikání ...
8. pouze státní stavební úřad (všechny stavby, i speciální na 1 místě), obec pouze účastník řízen = jako doposud
9. po odvolání krajské pracoviště rozhodne, nevrací
10. začít tvořit proces od požadavků nároků na doklady, DO, dokumentaci, která bude platit pro všechny

A je smutné, že se všichni baví o rychlosti a přitom kolem hnusné stavby budou naše generace chodit dalších 100 let. Ale hlavně, že byla povolena za 1 rok!
31. 3. 2021 20:59:59. Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování ... Jojo!!!

  Správně, vytesat to do kamene!!
Vše ostatní jen politikaření starostů/starostek, kteří snad za 2 roky zjistí vo co go.
A až si nahrabou dalšími a dalšími a stavebními pozemky, tak jsou za 2 roky nahrazeni zase novými zootechniky, veterináři, pedagogy, dochtory, podnikavci a podnikateli v rodu mužském - či dnes moderně i v rodu ženském.
A tak si tu vesele žijem. A stavebník se diví, kultura upadá.

31. 3. 2021 21:04:17. Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolov... Správně

  A stále se projektuje a projektuje a projektuje na průkazy zvláštní způsobilosti.
Proč? Protože je to levné a co furt ten úřad chce? Budeme si stěžovat.
A jak říká Kupka z ODS - a starosta s tím úřadem přece musí zatočit!!.
No vod toho tu přece pro kamarády je?

31. 3. 2021 17:38:21. Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování stav... Jiří Kalvach

  Všechny 4 artikuly jsou v posledním znění zákona zahrnuty, zejména klíčová role obcí na tvorbě územního plánu. Proč tu jsou opakovány požadavky, které dnes, 31.3. jsou v zákoně již několik dní zapracovány?? To je tedy zvláštní divadlo!

31. 3. 2021 19:09:31. Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování ... Lukáš Obdržálek

  Opravdu je tam územní plánování v samostatné působnosti?

31. 3. 2021 23:57:24. Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolov... Jitka

  Tohle plat již od začátku:
§6 odst. 5 stavebního zákona:
Zastupitelstvo obce
a) rozhoduje v samostatné působnosti o pořízení územního plánu a regulačního plánu,
b) schvaluje v samostatné působnosti zadání, případně pokyny pro zpracování návrhu územního plánu,
c) vydává v samostatné působnosti územní plán,
...
A pokud vím, tak tohle nikdo nemění.

3. 4. 2021 17:28:59. Re: Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení pov... Lukáš Obdržálek

  To ale podle mě není územní plánování v samostatné působnosti, ale popis dnešního stavu.

8. 4. 2021 23:13:42. Re: Re: Re: Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení... Jitka

  A co si tedy pod samostatnou působností představujete Vy?

31. 3. 2021 23:43:06. Re: Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování ... Jitka

  Obce mají klíčovou roli už dnes. A pokud nechtějí při pořizování územního plánu spolupracovat s úřadem územního plánování, tak nemusí. Stačí, když si vyberou jiného pořizovatele. A když by obce s rozšířenou působností neměly "své" úřady územního plánování, tak by konečně měly stejné postavení jako ostatní obce. Nechápu, co jim vlastně vadí.

31. 3. 2021 23:24:34. Re: Nový stavební zákon nemůže přinést zrychlení povolování stav... Jitka

  Proč města pořád křičí, že nemají vliv na proces pořizování územních plánů? Co si pod tím vlastně představují? Vždyť i dnes jsou to obecní zastupitelstva, která si vybírají pořizovatele (ten za ně vlastně jen řeší administrativní kroky a hlídá zákonný postup), Vždyť s úřadem územního plánování vůbeg nemusí pracovat a mohou mu jen předložit vydaný územní plán "převázaný mašlí". Jsou to obce, které si vybírají zhotovitele, spolupodílejí se s jimi vybraným pořizovatelem na vypořádávání námitek a připomínek v
jednotlivých krocích pořizování a nakonec územní plán schvalují,
Tento povyk mohou spouštět jen města, která mají "své" úřady územního plánování a jsou zvyklá využívat (zneužívat?) systémovou podjatost. Většiny obcí se přechod úúp z ORP na samostatný správní úřad nijak nedotkne.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz