Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT bude Dalibor Hlaváček

Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT bude Dalibor Hlaváček

(12. 11. 2021) Od února 2022 vystřídá Ladislava Lábuse

 
 
 
 

Novým děkanem Fakulty architektury ČVUT bude Dalibor Hlaváček

Kandidátem na funkci děkana Fakulty architektury ČVUT byl 10. listopadu na zasedání Akademického senátu Fakulty architektury zvolen vedoucí ateliéru a Ústavu navrhování II docent Dalibor Hlaváček. Po jmenování rektorem vystřídá od února 2022 ve funkci dosavadního děkana fakulty profesora Ladislava Lábuse.

Dalibor Hlaváček získal potřebnou nadpoloviční většinu hlasů hned v prvním kole tajné volby. Z patnáctičlenného Akademického senátu Fakulty architektury ČVUT pro něj hlasovalo devět senátorů, dva se hlasování zdrželi a čtyři hlasovali pro kandidáta architekta Davida Krause. Fakulta volila děkana pro následující čtyřleté období 2022–2026.

„Volby vyhrál kandidát, který dobře zná prostředí fakulty, celé univerzity i mezinárodní platformy architektonických škol. Kandidát, který svůj záměr oznámil už na jaře a nevyvolal v řadách akademické obce pochybnosti vedoucí k hledání někoho jiného. Této role se nakonec zhostili studenti a účast dalšího kandidáta obohatila průběh volby a svým způsobem obohatila mandát vítěze voleb,“
řekl o volbě současný děkan prof. Ladislav Lábus.

Doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., je autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT, kde vystudoval a byl jmenován docentem. Vede zde ateliér a od roku 2018 řídí Ústav navrhování II. Zaměřuje se na téma udržitelné architektury a design-build projektů ve výuce. V roce 2008 založil vlastní kancelář dh architekti. Angažuje se v akademických orgánech ČVUT, publikuje a přednáší v ČR i v zahraničí.

Jako budoucí děkan chce využít zkušenosti z architektonické praxe i znalost akademického prostředí z dlouholetého působení na Fakultě architektury, v senátech FA ČVUT a ČVUT i Evropské asociaci pro architektonické vzdělávání (EAAE), která se soustředí na zvyšování kvality architektonického vzdělávání v Evropě.

Za jednu ze svých hlavních priorit vytyčil revizi studijního plánu, ustanovení jasné strategie pro vědu a výzkum a rozvoj mezinárodních vztahů. Za klíčové považuje rozvíjení administrativní podpory a zázemí pro studium i práci na fakultě.

Doc. Dalibor Hlaváček chce zlepšit komunikaci a kulturu komunikace se studenty, akcentovat osobní přístup. Bude systematicky vybízet a podporovat otevřenou zpětnou vazbu od studentů a její reflexi. Nový děkan chce mimo jiné podporovat studentské aktivity a spolky a zavést pozici fakultní ombudsmanky nebo ombudsmana. Zvláštní pozornost přislíbil věnovat tématu rovného zastoupení žen na fakultě.

Tisková zpráva

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz