Obecní dům Praha – Ďáblice

Obecní dům Praha – Ďáblice

Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice

(24. 6. 2019) A.LT architekti

   
 
 
 
 

Obecní dům Praha – Ďáblice

V novém centru Ďáblic byla na podzim 2018 dokončena dřevostavba Obecního domu. Jak říkají autoři projektu, nechtěli vytvořit nic monumentálního, spíše instrument pro obyvatele všech věkových kategorií. Podstatou jejich řešení byla maximální otevřenost a transparentnost, světlo a vzduch. Strohé fasády doplňuje jemný grafický vzor, který reaguje na různé světelné situace. Ani interiéry nejsou okázalé, ale dřevěné konstrukce a režné zdivo, průhledy do atrií, velkorysý vestibul, vysoké stropy a dobře zvládnuté detaily vytvářejí kvalitní standard veřejných prostor.
Architekti Peter Lacko a Filip Tittelbach nedemonstrovali důležitost objektu, spíše zdůraznili služby. Jejich novostavba působí jednoduše, má ale čtyři oddělené části propojené vestibulem: úřad, multifunkční sál, lékařské ordinace a poštu. Vestibul vytváří novodobé podloubí a „odlehčovací“ plochu například při zábavách a koncertech. V domě jsou také dvě atria, která slouží k prosvětlení interiérů, navíc nabízí soukromí pro jednotlivá pracoviště. Vznikla tak synergie prostorů, hranice mezi sekcemi se mohou měnit.
Osazení stavby na terén respektuje spád ulice před hlavní fasádou a propisuje jej přes vstupní halu do funkčních celků. Rovněž střecha hlavního průčelí klesá rovnoběžně s trénem. Čelní fasády jsou opatřené potiskem se vzorem s proměnlivým stříbrno-bílým, reflexním efektem pro větší identifikaci občanů s „abstraktní krabicí“. Autoři i vedení radnice na grafické podobě fasády úzce spolupracovali: „Nakonec jsme se rozhodli pro návrh od Barbory Zachovalové, který je abstraktní a zároveň nenápadný, v přímém denním světle téměř neviditelný, lehce reflexní. Naopak když se stmívá a kolem budovy radnice projede auto, motiv na fasádě se rozsvítí,“ říká architekt Peter Lacko.
V interiérech autoři zvolili neutrální materiály. Podlahy jsou těžké plovoucí z leštěného vyztuženého betonu s hydrofobní bezbarvou úpravou, v ordinacích je linoleum, v sále vlysy. Vnitřní stěny zůstaly režné, jen s krycím nátěrem.

Dřevěný skelet
Nosná konstrukce je z masivního dřevěného skeletu v osovém modulu 4 x 4 m s vyzdívanými vnitřními i obvodovými stěnami (u sálu). V sále mají sloupy z lepeného lamelového dřeva BSH průřez 240/240 a 190/190 mm, v ostatních prostorách 200/200 mm. Zavětrování objektu tvoří vyzdívka spřažená s dřevěným skeletem a ocelová táhla.
Skelet z lepeného dřeva je vyzdívaný z betonových broušených cihel. Zdivo se ponechalo pohledové neomítané, proto bylo důležité dotěsnění vyzdívky k navazujícím dřevěným trámům (především kvůli zvukové izolaci). U obvodových stěn je skelet bez vyzdívek. Sendvičové panely byly zavěšeny na dřevěném roštu, který je převážně podezděn pro zatažení hydroizolace nad úroveň terénu.
Nosnou konstrukci jednoplášťové střechy s extenzivní zelení tvoří střešní trám z lepeného lamelového dřeva KVH a střešní průvlak z lepeného lamelového dřeva BSH. Osazení trámů na průvlaky se realizovalo pomocí tesařského rybinového spoje, popřípadě pomocí kovových prvků. Připojení sloupu na průvlak a paždíku na sloup se řešilo čepovým spojem zajištěným šrouby. Střešní průvlaky zároveň tvoří obvodový ztužující věnec. Plochá střecha je z tepelně izolačních ocelových pozinkovaných panelů tl. 200 mm s tepelnou izolací z minerální vlny.

Řešení fasády
Obvodové stěny tvoří tepelně izolační ocelové pozinkované panely v odstínu lomené bílé o šířce jeden metr, které autoři projektu přizpůsobili rozměry skeletu. Třívrstvé panely jsou v podélném směru spojované na pero a drážku na obou lících, vnitřní vrstva se utěsnila parotěsnicím tmelem, vnější vodotěsným tmelem. V příčném směru, v rozích a v návaznosti stěnových a stropních panelů je pro parotěsnost využit dřevěný skelet, který je panely obalen. Spára mezi panelem a skeletem byla vytmelena butylovým tmelem. Prostupující stropní trámy se utěsnily pomocí L oplechování a těsnicí pásky. Tam, kde je panel v řezu obnažen, je parotěsnicí páska (například u připojovací spáry ostění výplní otvorů). Bylo třeba dbát na to, aby se v průběhu stavby panely osadily a utěsnily i v obtížně přístupných místech a v místech, která se později zakryla jinými konstrukcemi a prvky.
Sendvičové panely tvoří na vnějších lících plech, proto bylo nutné dodržet jejich polohu mezi interiérem a exteriérem tak, aby se vnitřní plech nezatahoval bez přerušení do exteriéru. Pro všechna kritická místa byly zpracovány stavební detaily: například u atiky nebo u spoje stěny světlíku a stropu. Detail atiky a T spoj panelů se řešil přídavným stěnovým panelem, který přerušuje kolmý panel, ale nezabíhá do interiéru. Vzniklá mezera je vycpána minerální vatou. U atiky jsou navíc styčné plechy obou panelů ze strany oplechování zkráceny, mezera je opět vycpána minerální vatou.
Okna se zasklením tepelně izolačními dvojskly Ug = 1,0 W/Km2 a se systémovým hliníkovým rámem jsou v líci s fasádou. Rámy umožnily jejich osazení do tepelně izolačních panelů s přerušeným tepelným mostem. Předsazená montáž byla realizována na bodové konzolky z kompozitních profilů o λ=0,19 W/mK, které kromě podpory plní rozpěrnou funkci pro dokonalé utěsnění rámu okna k vnějšímu povrchu panelu.

Akustická opatření
Prostory Obecního domu měly mít váženou laboratorní neprůzvučnost Rw ≥ 37 dB. Svislé základové konstrukce jsou po vnějším obvodu odizolovány deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 100-120 mm, pro omezení přenosu hluku do okolních prostor byla těžká plovoucí podlaha realizována na kročejové izolaci. Důležitá byla její separace od svislých stěn pěnovým polyethylenem. Akustický útlum střechy zajišťují tepelně izolační ocelové panely, pod střechou sálu je akustický podhled ze dvou vrstev cementotřískových desek s dutinou vyloženou minerální vatou. Na dvě pole se dále zavěsil podhled ze zvukově pohltivých desek. Všechna velká okna sálu jsou špaletová s odstupem 150 mm. Vážená stavební neprůzvučnost špaletových i jednoduchých oken je Rw ≥ 48 dB.

Hana Vinšová
Článek vyšel v časopisu Stavitel 03/2019


 

Autoři: A.LT architekti - Peter Lacko, Filip Tittelbach; spoluautoři Tomáš Balej, Lenka Dvořáková
Investor: Městská část Praha 8
Dodavatelé: První KEY-STAV; Dřevostavby Biskup
Náklady: 62 milionů korun včetně DPH
Zastavěná plocha: 1685 m2
Obestavěný prostor: 7678 m3
Topení a chlazení: Tepelná čerpadla vzduch/vzduch; elektrokotel + elektrorohože v podlahách ve společných prostorech jako doplňkový zdroj. Vzduchotechnika s nuceným větráním sálu.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz