Obnova Červeného kostela v Olomouci

Obnova Červeného kostela v Olomouci

(30. 11. 2023) atelier-r

   
 
 
 
 

Obnova Červeného kostela v Olomouci

Stavba získala titul Stavba roku 2023.


Původní luteránský Červený kostel v Olomouci byl od roku 1959 uzavřen veřejnosti a byl využíván jako depozit knih Vědecké knihovny Olomouc. Olomoucký kraj jako vlastník této památkově chráněné stavby se rozhodl vybudovat pro uskladnění knižního fondu nový objekt s tím, že kostel může následně sloužit ke kulturním účelům pro potřeby Vědecké knihovny, která budovu užívá. Kostel má nově plnit funkci komorního koncertního nebo divadelního sálu, má být prostorem pro veřejná čtení, přednášky, výstavy, atp. Jednou z funkcí definovanou v zadání je i informační centrum kraje a Vědecké knihovny.

Úkolem návrhu bylo skloubit rekonstrukci původní stavby s novou kulturně-společenskou funkcí. Objekt kostela se nacházel ve velmi špatném stavu. Bylo nutné zpevnit jeho základy, provést sanaci vlhkého a zasoleného zdiva, opravit poničené omítky a štuky nebo vyčistit a doplnit fasádní obklad. Kompletně se prováděly nové podlahy a veškerá souvrství pod nimi až na úroveň terénu. Jedním z největších zásahů byla oprava střechy. Krov byl díky zatékání rozsáhle poškozen a hrozil zřícením, proto došlo k jeho výměně s maximální snahou o navrácení původních, nepoškozených prvků. Novodobá krytina z falcovaných plechů byla nahrazena čtvercovými měděnými šablonami ve formátu původní krytiny. Na místa původních dekorativních prvků střechy, jež se nezachovaly, byly doplněny soudobé artefakty z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála.

Nové využití kostela však vyžadovalo i nutné provozní zázemí, což nebylo možné řešit v původních prostorách stavby. Abychom se vyhnuli nevhodným zásahům do objektu kostela, rozhodli jsme se pro jeho doplnění o novou hmotu, která by na sebe vzala břemeno provozního a sociálního zázemí. Ta je umístěna mezi hlavní lodí kostela a objektem ředitelství knihovny. Vytváří tak jejich spojnici i společný vstupní prostor s recepcí a kavárnou. Přístavba respektuje uliční čáru ulice Bezručovy a udržuje si dostatečný odstup od obou stávajících staveb.
Krystalická hmota nového objektu reaguje na neogotickou formu Červeného kostela. Rovněž půdorysná stopa nové části vychází z jeho půdorysného členění. Půdorys je výřezem části podlahy kostela a je vysunutý mimo původní platformu. Fasády i střecha objektu jsou provedeny z černého hliníkového sendvičového plechu.
Podstatnou změnou, kterou návrh přinesl, je také otevření významné části okolního prostoru kostela, který byl dříve oplocen. Odstraněním oplocení vytváříme veřejně přístupnou piazzettu, která je doplněna o mobiliář a také o novou kultivovanou zeleň.

Interiérový design
Atelier-r navrhl koncepci interiéru a přizval Denisa Strmiskova Studio k detailnějšímu návrhu interiérových prvků jako je osvětlení, nábytek typový i na míru. Společně se věnovali specifikaci všech materiálů a povrchů.

Nové moderní přístavbě dominuje recepce s menší kavárnou zhotovená z betonu v jemném růžovém odstínu, která navazuje na další betonové povrchy podlahy, nábytku, nebo stěn. Velké plochy betonu a skla dávají vyniknout dekoraci v podobě rozsáhlé stěny vyplněné starými knihami otočenými hřbety dozadu s večerním podsvícením, a výrazným závěsným svítidlům z barevného skla Lambert&Fils, které dominují prostoru před ní. Elegantní a minimalistické barevné skleněné objekty se vznášejí na robustních nylonových lanech nad hlavami návštěvníků, a při správném úhlu odrážejí obrazy přilehlé ulice, nebo budovy starého kostela. Společně tak objímají a definují celý interiér.

Při sezení na precizních dřevěných židlích Zeitraum z masívního ořechu (které se objevují jak v kostele, tak v prostoru moderního foyer), plastových židlích Hay svižného designu bratrů Bouroulleců, nebo pohodných minimalistických křeslech, návštěvníci si mohou vychutnat meditativní atmosféru místa. Kavárenské stolky jsou navržené na míru, a přinášejí ve svém detailu i materiálu inspiraci z prvků kostela i do moderní přístavby.
Stojací lampy značky Kaia připomínající moderní pochodně, jsou umístěné kolem obou prostor a umocňují příjemnou atmosféru kostela.

Interiér vznikl ve spolupráci s grafickým Studiem KOSATKO, který navrhl novou grafickou identitu, orientační systém i nové logo Vědecké knihovny Olomouc.
Autorská zpráva
Komunikace Linka 

Autor Miroslav Pospíšil / atelier-r
Spoluautorka Daria Johanesová
Místo Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc
Rok projektu 2018–2019
Rok dokončení 2023

Zastavěná plocha 606 m²
418 m² kostel
188 m² přístavba

Hrubá podlahová plocha 870 m²
640 m² kostel
230 m² přístavba

Užitná plocha 590 m²
395 m² kostel
195 m² přístavba

Plocha pozemku 1520 m²

Rozměry
kostel 32 x 20 m, výška 55 m
přístavba 19 x 18 m, výška 9 m
objem 1310 m3

The Red Church reconstruction and a newly built modern annexOlomouc Research Library has been using the Red Church as a book depository since 1959 and this beautiful Lutheran church has been completely closed to the public during all those years. The owner of this listed building, Olomouc Region, decided to construct a new library building to fulfill the storage needs and so free up the Red Church for cultural purposes such as smaller concerts, public readings, lectures, or art shows. Additionally, the Red Church is intended to be an information center for the Research Library and Olomouc Region.

Combining the overall reconstruction of the historical building with the new cultural and social functions was the main brief and focus of the design. The building was in a very poor condition. First, it was necessary to strengthen the foundations, mend the damp and salty masonry, repair the stucco and plaster, and tidy up and fill the gaps in the facade cladding. The floors were a complete redo including the layers all the way down to the terrain base. The reconstruction of the roof was one of the most critical updates. The trusses have been severely damaged by the rain, they could have collapsed at any point. The studio decided to do a complete makeover with maximum effort to retain the original elements. The new roof was made of copper squares that copy the same shape and format as the original roof. The authentic decorative elements did not stand the test of time sadly, so the studio worked together with renowned Olomouc sculptor Jan Dostal who created contemporary artifacts to be placed there instead.

Extra space for operation and facilities was required for the new functionality of the building, but it did not fit in the main body of the church. To avoid significant construction changes to the existing heritage building, the studio decided to add on a new mass that would serve operational purposes. The new building is placed right in between the church and the library directorate, linking the two together. There is a common entrance hall with a reception and a café. The new construction respects the Bezrucova Street line and keeps enough indent from the existing buildings.
The crystal-like mass of the annex responds to the neo-Gothic form of the church; it derives from its geometric shape, volume, and layout. The floor plan is a cut-out of the part of the church floor plan, only moved outside of the original platform. The walls and the rooftop are made of matte black aluminum.
The public space around the church is another compelling addition to the project. Where once there was a fence, there is a piazzeta with seating arrangements and suitable greenery now.

Interior design
Atelier-r designed the concept and philosophy of the interior spaces and asked for collaboration with Denisa Strmiskova Studio which stands behind the detailed interior design elements such as the choice of lighting, or ready and custom-made furniture. Both atelier-r and Denisa Strmiskova Studio closely collaborated on choosing the materials and surfaces.

The reception and the café are taking up the main space in the modern annex. It is made of pastel pink concrete. The pink colour also matches other surfaces throughout the space such as floors, furniture, or walls. Massive accent book wall dominates the interior. It is a tall wall filled with old books that are backlit in the evening. There is a colourful glass Lambert & Fils light fixture hanging in front of the wall. The elegant and minimalist glass elements float in the air, suspended on the nylon ropes high above the visitors’ heads. If you look at them from specific angles, they reflect the houses in the street or the church. The lights are the defining connecting element in the room.

Sitting on the variety of comfortable chairs you will enjoy the meditative atmosphere of the space. Wooden Zeitraum chairs are made of walnut wood, and they are in both the church interior and the café in the annex. Plastic Hay chairs are a refreshing design by the Bouroullec brothers. There are also minimalist armchairs to rest on. The coffee tables were made to measure. The material and the details of the tables were inspired by the traditional elements of the church.

Floor lamps from Kaia remind us of a modern flambeau. They are placed in both the church and the café to set a pleasant vibe.
Graphic studio KOSATKO collaborated on the project, designing a brand-new visual identity and the logo for the Olomouc Research Library.


Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Komentáře ke článku

 
 
 
 

7. 12. 2023 17:36:43. Re: Obnova Červeného kostela v Olomouci. Lea Nardová

 
 
 
 

7. 12. 2023 17:36:43. Re: Obnova Červeného kostela v Olomouci. Lea Nardová

  Nalezení soudobé funkce, skloubení starého s novým, vzrušující inovace urbanistického kontextu - obdiv zaslouž všichni, kdo se o rehabilitaci ltohoto důležitého kloubu olomoucké Ringstrasse zasloužili: Olomoucký kraj, KVM, ateliér-r a jím oslovení spolupracovnícj. A nezapomeňme jmenovat i orgány památkové péče - pokud budou vždy chápat, že architektura, stavba, městský prostor nejsou mrtvými muzeálními exponáty, ale živoucími objekty, které se musí proměňovat v čase, doplňovat, obohacovat o nové kulturní vrstvy, pak má uchování a rozvinutí architektonického dědictví i v Olomouci šanci.

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2023 Business Media One, s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz