Obnova kláštera premonstrátů

Obnova kláštera premonstrátů

(19. 1. 2017) Aleš Marek, Petr Okleštěk  - AED project, a.s.

   
 
 
 
 

Obnova kláštera premonstrátů

Klášter v Teplé založil kolem roku 1193 český šlechtic Hroznata, jeho dnešní podobu ovlivnila barokní přestavba. Ta probíhala v období 1680 – 1725 podle projektu Kryštofa Dietzenhofera, který zde vybudoval konvent a opatské křídlo. Klášter řádu premonstrátů sloužil až do roku 1950, kdy byl zestátněn a nevhodným využitím a především nedostatečnou údržbou zdevastován.
Složitý proces obnovy, jež započal v roce 1990, vyvrcholil projektem Vzorová obnova NKP Klášter premonstrátů Teplá. Ten probíhal od dubna 2009 do června 2015. Projekt s celkovým rozpočtem 497 milionů korun byl v převážné většině financován z prostředků Integrovaného operačního programu Evropské unie, v menší míře z rozpočtu České republiky a Kanonie premonstrátů Teplá. Administrativou celého projektu byla pověřena společnost BOLID M s.r.o., která byla i jedním z nejvýznamnějších aktérů při tvorbě jeho koncepce. Architektonický návrh a projektovou část zajišťovala společnost AED project, a.s., stavební realizaci zajišťovala společnost Starkon Jihlava CZ a.s.

Klíčovým problémem obnovy bylo klimatické a statické zajištění stavby. Barokní štolový systém, který dříve spojoval funkci kanalizační s odvodňovací, byl důkladně prozkoumán a doplněn moderními technologiemi, které mají podpořit jeho fungování. Jde například o vytvoření větraných dutin pod povrchem podlah nebo obnovu jílové izolace, která vedla okolo budovy již v minulosti. Při zajišťování praskajících kleneb byla využita zcela nová technologie vyvíjená Fakultou stavební ČVUT v Praze. Budova byla opatřena novými fasádami a střechami.
Restaurováním prošly nástěnné malby z klášterní jídelny a prelatury od Maura Fuchse z Tirschenreuthu ze začátku 19. století. Jako nejvýznamnější je třeba vyzvednout jeho Poslední večeři v jídelně a Oslavu Boží moudrosti a prozřetelnosti na stropě Modrého sálu. Jeho malby pokrývají téměř celou plochu stěn a představují iluzivní architekturu, rozvaliny antických chrámů, pohledy do krajiny i figurativní sochařskou výzdobu. Střídají se antické a křesťanské náměty maleb. Obzvláště složitý byl zásah restaurátorů v opatském bytě, kde došlo při necitlivé rekonstrukci z 90. let k zakrytí maleb štukem a nátěry. Výsledek práce restaurátorky Kristiny Maršíkové Málkové byl Národním památkovým ústavem oceněn jako jeden z nejlepších počinů v Karlovarském kraji za rok 2014. Klášterním chodbám se vrátila secesní barevnost, ve dvou celách byla rekonstruována secesní šablonová výmalba.

Po celou dobu trvání projektu v klášterním areálu probíhal záchranný archeologický výzkum, jenž pomohl odhalit řadu poznatků o středověkých začátcích kláštera. Byly odkryty základy zřejmě nejstarší stavby v klášterním areálu – kostela, který archeologové spojují s dobou zakladatele kláštera Hroznaty. Dále se našly pozůstatky klášterního opevnění, vodovodu a dvě pohřebiště. Jedno z nich pochází z přelomu 12. a 13. století a nachází se přímo před vstupem do kostela Zvěstování Páně. Odkryt byl také středověký rajský dvůr, tedy vnitřní dvůr klášterní obytné budovy. Výsledky své práce dnes archeologové prezentují v expozici, která je umístěná v barokních skladovacích prostorách, kde před rekonstrukcí žilo několik druhů netopýrů.
Archeologové také vykopali barokní základy vodního mlýna, který armáda srovnala se zemí v 50. letech. Po jejich zastřešení zde vzniknul prostor pro expozici o mlýnských technologiích s modely na vodní a mechanický pohon.

Při vybavování budovy byly využity nejmodernější technologie, které ji měly připravit pro další provoz. Dnes zde sídlí kulturně vzdělávací centrum Kanonie premonstrátů Teplá - středisko Hroznatova akademie s širokou škálou působnosti: od prohlídek seznamujících veřejnost s životem premonstrátů přes programy pro školáky až po výtvarné kroužky a workshopy. Pro ty se využívá několik sálů v suterénu budovy i studovny a pracovny v prvním patře. Centrum disponuje perfektně vybavenou keramickou dílnou, grafickou pracovnou, menším divadelním sálem a nahrávacím studiem.

Tisková zpráva
Foto: Josef Středa


Obnova kláštera premonstrátů v Teplé získala první místo v soutěži Stavby Karlovarského kraje 2016

Přihlašovatel a investor: Kanonie premonstrátů Teplá
Architekt a projektant: AED project, a.s. - Ing. arch. Aleš Marek, Ing. arch. Petr Okleštěk
Zhotovitel: STARKON a.s.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Rekonstrukce

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře
 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz